'WHO' แนะนำเด็ก 5-11 ปีฉีดวัคซีนไฟเซอร์-ไบออนเทค

'WHO' แนะนำเด็ก 5-11 ปีฉีดวัคซีนไฟเซอร์-ไบออนเทค

คณะกรรมการที่ปรึกษาขององค์การอนามัยโลก(WHO) แนะนำเมื่อวันศุกร์ (21ม.ค.)ให้เด็กอายุ 5-11 ปี ฉีดวัคซีนต้านโรคโควิด-19 ของไฟเซอร์-ไบออนเทค ในปริมาณน้อยได้

คำแนะนำนี้มีขึ้นหลังจากกลุ่มผู้เชี่ยวชาญที่ปรึกษายุทธศาสตร์ด้านภูมิคุ้มกันของดับเบิลยูเอชโอ ประชุมเพื่อประเมินวัคซีนสูตรดังกล่าว โดยก่อนหน้านี้ ดับเบิลยูเอชโอแนะนำให้เด็กอายุตั้งแต่ 12 ปีขึ้นไป ฉีดวัคซีนสูตรนี้ได้

"อเลฮันโดร คราวิโอโต" ประธานณะกรรมการที่ปรึกษาของดับเบิลยูเอชโอ ระบุว่า กลุ่มเด็กอายุ 5-11 ปีควรอยู่ในกลุ่มลำดับความสำคัญหลังๆ ของการฉีดวัคซีน ยกเว้นในกลุ่มเด็กที่มีปัญหาทางสุขภาพที่ควรได้รับวัคซีนเป็นลำดับต้นๆ  โดยแนะนำให้กลุ่มเด็กในช่วงอายุดังกล่าวรับวัคซีนปริมาณ 10 ไมโครกรัม จากปกติ 30 ไมโครกรัม

คราวิโอโต กล่าวด้วยว่า คณะกรรมการยังแนะนำให้ผู้ใหญ่ฉีดวัคซีนเข็มบูสเตอร์ของไฟเซอร์-ไบออนเทค เป็นเวลา 4-6 เดือนหลังได้รับวัคซีนสองเข็มแรก โดยผู้สูงอายุ บุคลากรด้านสาธารณสุข และบุคลากรด่านหน้า ควรได้รับวัคซีนเข็มบูสเตอร์เป็นกลุ่มแรกๆ

การเคลื่อนไหวของดับเบิลยูเอชโอครั้งนี้ มีขึ้นหลังจากปลายปีที่แล้ว สหรัฐ และหน่วยงานกำกับดูแลด้านยาและสาธารณสุขในยุโรป อนุมัติให้ใช้วัคซีนของไฟเซอร์-ไบออนเทคในเด็กและใช้เป็นวัคซีนเข็มบูสเตอร์ได้