กทพ. ยกเว้นค่าผ่านทางพิเศษ 5 สาย สูงสุด 5 วัน รับเทศกาลปีใหม่ 2565

กทพ. ยกเว้นค่าผ่านทางพิเศษ 5 สาย สูงสุด 5 วัน รับเทศกาลปีใหม่ 2565

กทพ. อำนวยความสะดวกและความปลอดภัยรองรับการเดินทางของประชาชน พร้อมทั้งยกเว้นค่าผ่านทางของทางพิเศษรวม 5 สายทาง เป็นของขวัญในช่วงเทศกาลปีใหม่ 2565

รายงานข่าวจากการทางพิเศษแห่งประเทศไทย (กทพ.) ระบุว่า กทพ. จัดโครงการอำนวยความสะดวกและความปลอดภัยรองรับการเดินทางของประชาชนช่วงเทศกาลปีใหม่ พ.ศ. 2565 ตามนโยบายของรัฐบาล ในการมอบของขวัญปีใหม่ 2565 ให้แก่ประชาชน เพื่ออำนวยความสะดวกและช่วยลดภาระค่าใช้จ่าย ของประชาชน โดย กทพ. ยกเว้นค่าผ่านทางพิเศษ พร้อมทั้งจัดตั้งหน่วยบริการประชาชนผู้ใช้ทางพิเศษเดินทางเข้า - ออก กรุงเทพมหานคร 

 

สำหรับการยกเว้นค่าผ่านทางพิเศษ จำนวน 5 สายทาง ประกอบด้วย

  • ทางพิเศษบูรพาวิถี (ทางพิเศษสายบางนา-ชลบุรี)
  • ทางพิเศษกาญจนาภิเษก (บางพลี–สุขสวัสดิ์)

โดยเริ่มตั้งแต่วันพฤหัสบดีที่  30 ธันวาคม 2564 เวลา 00.01 น. ถึงวันจันทร์ที่ 3 มกราคม 2565 เวลา 24.00 น. รวม 5 วัน

  • ทางพิเศษของทางพิเศษเฉลิมมหานคร (ทางด่วนขั้นที่ 1)
  • ทางพิเศษศรีรัช (ทางด่วนขั้นที่ 2)
  • ทางพิเศษอุดรรัถยา (ทางด่วนบางปะอิน-ปากเกร็ด)

โดยเริ่มตั้งแต่วันศุกร์ที่ 31 ธันวาคม 2564 เวลา 00.01 น. ถึงวันเสาร์ที่ 1 มกราคม 2565 เวลา 24.00 น. รวม 2 วัน

กทพ. ยกเว้นค่าผ่านทางพิเศษ 5 สาย สูงสุด 5 วัน รับเทศกาลปีใหม่ 2565

นอกจากนี้ กทพ. ยังได้จัดตั้งหน่วยบริการประชาชน โดยปฏิบัติงานร่วมกับเจ้าหน้าที่ตำรวจ  ทางด่วน บริษัท ทางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพ จำกัด (มหาชน) เพื่อบริการประชาชนที่ใช้ทางพิเศษ  เดินทางเข้า - ออก กรุงเทพมหานคร จำนวน 6 จุด ดังนี้

  • ด่านฯ ขาออกเมือง (ระหว่างวันที่ 30 ธันวาคม 2564 - วันที่ 1 มกราคม 2565 )
  • ด่านฯ บางแก้ว 1 ด่านฯ ฉิมพลี  ด่านฯ บางปะอิน (ขาออก)  เวลา 07.00 – 21.00 น.
  • ด่านฯ ขาเข้าเมือง (ระหว่างวันที่ 2 - 4 มกราคม 2565)
  • ที่ด่านฯ ดาวคะนอง ด่านฯ จตุโชติ และด่านฯ บางปะอิน (ขาเข้า) เวลา 07.00 – 21.00 น.

 

ในการนี้ เพื่ออำนวยความสะดวกและความปลอดภัยรองรับการเดินทางของประชาชน กทพ. จัดให้  มีการดำเนินการกิจกรรม ดังนี้

- จัดตั้งศูนย์อำนวยการเฉพาะกิจ (WAR ROOM) ตั้งแต่วันที่ 29 ธันวาคม 2564 - 4 มกราคม 2565 ณ ศูนย์บริหารทางพิเศษ การทางพิเศษแห่งประเทศไทย เพื่อควบคุมสั่งการในการแก้ไขปัญหาการจราจรในทางพิเศษและอุบัติเหตุต่าง ๆ ทุกสายทางเพื่อรองรับการเดินทางของประชาชนช่วงเทศกาล ปีใหม่ พ.ศ. 2565

- รณรงค์ให้ประชาชนร่วมกันขับขี่ปลอดภัย “ไปกลับสะดวกปลอดภัย ร่วมใจวางแผนก่อนเดินทาง”

- จัดกำลังพนักงานจัดการจราจร พนักงานกู้ภัย พนักงานหน่วยปฏิบัติการพิเศษ รถกู้ภัย รถยก พร้อมหน่วยเคลื่อนที่เร็ว และอุปกรณ์ เพื่ออำนวยการจราจรในทุกเส้นทาง ที่มีผู้ใช้บริการทางพิเศษ เดินทางออกนอกเมืองและเข้าเมือง เพื่อเฝ้าระวัง ในการเข้าให้ความช่วยเหลือแก่ผู้ใช้บริการทางพิเศษ ที่ประสบเหตุต่าง ๆ อย่างทันท่วงทีและรวดเร็ว โดยคำนึงถึงความปลอดภัยในการเดินทาง พร้อมทั้งตรวจสอบเส้นทาง  ทางพิเศษทั้ง 7 สายทาง ตลอด 24 ชั่วโมง

- ศูนย์บริหารทางพิเศษ ศูนย์ควบคุมทางพิเศษทั้ง 7 ศูนย์ ประชาสัมพันธ์ข่าวสารการจราจรผ่านทางป้าย VMS และประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ตลอด 24 ชั่วโมง

- จัดตั้งจุดกวดขันวินัยจราจร บริเวณด่านฯ ชลบุรี (ขาเข้า) ด่านฯ บางขุนเทียน 1 ด่านฯ บางนา และด่านฯ ประชาชื่น (ขาออก) ระหว่างวันที่ 30, 31 ธันวาคม 2564 และวันที่ 1 มกราคม 2565 เวลา 20.00 – 24.00 น. โดยจัดพนักงานจัดการจราจรร่วมกับเจ้าหน้าที่ตำรวจทางด่วน เพื่อกวดขันรถยนต์บรรทุกคนนั่งกระบะท้าย ไม่มีหลังคาปกปิดมิดชิด การบรรทุกสิ่งของไม่เรียบร้อยและควบคุมรถยนต์วัตถุอันตรายให้เป็นไปตามกฎหมาย