คาด มะละกอ ขึ้นราคาเร็วกว่ากำหนด สาเหตุจากหมูแพง

เกษตรกร อำเภอวังน้ำเขียว จังหวัดนครราชสีมา ปลูกมะละกอจำนวนหลายไร่ แนะหาก "หมูแพง" ก็หันมารับประทานผักแทน คาดปีนี้ มะละกอ ขึ้นราคาเร็วกว่ากำหนด สาเหตุจากหมูแพง

เกษตรกร อำเภอวังน้ำเขียว จังหวัดนครราชสีมา ปลูกมะละกอจำนวนหลายไร่ แนะหาก "หมูแพง" ก็หันมารับประทานผักแทน 

 

นายคณกร ทองสุขนอก เกษตรกร จ.นครราชสีมา กล่าวว่า ในพื้นที่จังหวัดทั้ง 32 อำเภอ มีปลูกมะละกอเพียง 19 อำเภอเท่านั้น ภาพรวมประมาณ 500 ไร่ เพราะในพื้นที่จังหวัดเกษตรกรไม่ได้ปลูกมะละกออย่างจริงจัง แต่เป็นการปลูกผสมผสานกับพืชชนิดอื่นๆ

 

 

โดยเฉพาะปัจจุบันจะเป็นทฤษฎีเกษตรยุคใหม่ที่มะละกอขาดตลาดช่วงนี้สาเหตุก็คงมาจากคนหันมากินส้มตำกันมากขึ้น แต่ใน จ.นครราชสีมา ก็ยังมีมะละกอขายเพราะความต้องการไม่ได้มากเหมือนอย่างอีสานตอนบนที่ใช้มะละกอเป็นวัตถุดิบในการกินส้มตำเป็นหลัก

 

ด้านนายสฤษดิ์ จันทะนบ เกษตรกรผู้ปลูกมะละกอ บ้านคลองสะท้อน หมู่ที่ 5 ต.วังหมี อ.วังน้ำเขียว จ.นครราชสีมา กล่าวว่า ปกติมะละกอแขกนวลหรือแขกดำในการทำส้มตำ แต่หากไม่มีก็สามารถใช้มะละกอฮอลแลนด์ที่ทานสุก เอามาทำส้มตำได้อาจจะแข็งไปนิดนึงแต่ก็สามารถใช้แทนกันได้

 

โดยช่วงนี้มะละกอมีราคากิโลกรัมละ 20 บาท ถือว่าเป็นปีทองของคนปลูกมะละกอแต่คาดว่าในเดือนข้างหน้าเป็นต้นไป มะละกอจะมีราคาสูงมากขึ้นเนื่องจากเข้าฤดูแล้งซึ่งเป็นฤดูที่มะละกอต้องการน้ำหากเกษตรกรไม่มีน้ำก็จะทำให้ต้นมะละกอไม่มีผลผลิตและทำให้มะละกอมีราคาสูงมากขึ้นปกติ

 

มะละกอจะขึ้นราคาประมาณเดือนเมษายน แต่ปีนี้ มกราคมก็ขึ้นราคาแล้วสาเหตุหนึ่งก็น่าจะมาจากเนื้อหมูที่มีราคาแพงก็อาจจะทำให้ประชาชนส่วนหนึ่งหันมากินส้มตำมากขึ้นจึงทำให้มะละกอเป็นวัตถุดิบมีราคาสูงไปด้วย

 

พิสูจน์อักษร โดย....สุรีย์  ศิลาวงษ์