ผู้ค้าเขียงหมู จ.น่าน รวมตัวตรึงราคา 200 บาท/กิโลกรัม

พ่อค้าเขียงหมู จ.น่าน รวมตัวพยายามตรึงราคาอยู่ที่กิโลกรัมละ 200 บาท คาดว่าช่วงตรุษจีนราคาหมูจะขยับขึ้นอีกแน่นอน

เมื่อวันที่ 18 ม.ค.65 นายสุรพล เธียรสูตร นายกเทศมนตรีเมืองน่าน กล่าวว่า สถานการณ์การเลี้ยงหมูในเขตของ จ.น่าน ส่วนใหญ่เป็นผู้เลี้ยงรายเล็กไม่น่าห่วง แต่ในส่วนหมูนำเข้าจากต่างจังหวัดในช่วงนี้มีราคาสูงขึ้น และทางโรงฆ่าสัตว์เทศบาลเองต้องควบคุม ดูแล การจำหน่ายหมู การฆ่าหมู ในเขตเทศบาลเพื่อให้เกิดความปลอดภัย ที่ห่วงที่สุดคือ การติดเชื้อจากโรคอหิวาต์ ASF ต้องหยุดเชื้อให้ได้ เพราะว่าจะเป็นปัจจัยทำให้หมูมีราคาแพง

อย่างไรก็ตาม สถานการณ์ในช่วงนี้ราคาขึ้นเล็กน้อยถือว่ายังไม่รุนแรงมากนัก ยังไม่ทำให้เกิดผลกระทบกับร้านอาหาร และประชาชน แต่ว่าสถานการณ์ของหมูแพง คิดว่าจะมีผลไปถึงเทศกาลตรุษจีน ส่วนราคาเนื้อวัว ควาย และปลา ยังไม่ขึ้นราคา

นางสาวสิริกาณจน์ ตั้งจิตนุสรณ์ กรรมการผู้จัดการ ตลาดตั้งจิตนุสรณ์ ถนนข้าหลวง เทศบาลเมืองน่าน กล่าวว่า สถานการณ์ราคาเนื้อหมูในตลาดตั้งจิตนุสรณ์ ผู้จำหน่ายเนื้อหมูโดยชมรมผู้ค้าสุกร โดยมีนายสิริ นำวิชัย เป็นประธานชมรมผู้ค้าสุกร มีการกำหนดราคาขายแน่นอนทุกเขียงในราคาเดียวกัน ลูกค้าส่วนใหญ่เป็นลูกค้าประจำ โรงเรียน หน่วยงานราชการ ราคาเนื้อหมูในช่วงก่อนอยู่ที่กิโลกรัมละ 150-155 บาท ช่วงนี้ตรึงราคาที่กิโลกรัมละ 200 บาท
 

ด้านแม่ค้าเจ้าของเขียง วัช-นุช หมูสดตลาดตั้งจิตนุสรณ์ บอกว่า ราคาหมูเป็นจำหน่ายให้ราคาส่งกิโลกรัมละ 120 บาท ส่วนเนื้อหมูชำแหละ เนื้อแดง, สามชั้น กิโลกรัมละ 200 บาท โดยราคาขึ้นเกือบเท่าตัว และคาดว่าช่วงตรุษจีนราคาหมูจะขึ้นอีกแน่นอน


พิสูจน์อักษร โดย....สุรีย์  ศิลาวงษ์