ในหลวง พระราชทานพระบรมราชวโรกาสให้ ทูต ตปท. เฝ้าฯ กราบบังคมทูลลาในโอกาสที่จะพ้นจากหน้าที่

ในหลวง พระราชทานพระบรมราชวโรกาสให้ ทูต ตปท. เฝ้าฯ กราบบังคมทูลลาในโอกาสที่จะพ้นจากหน้าที่

ในหลวง ราชินี พระราชทานพระบรมราชวโรกาสให้ ทูตตปท. เฝ้าฯ กราบบังคมทูลลาในโอกาสที่จะพ้นจากหน้าที่ ณ พระที่นั่งอัมพรสถาน พระราชวังดุสิต

ในหลวง พระราชทานพระบรมราชวโรกาสให้ ทูต ตปท. เฝ้าฯ กราบบังคมทูลลาในโอกาสที่จะพ้นจากหน้าที่

วันนี้ (18 ม.ค.65) เวลา 18.38 น. พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินี เสด็จออก ณ พระที่นั่งอัมพรสถาน พระราชวังดุสิต พระราชทานพระบรมราชวโรกาสให้ นางอีวา แฮเกอร์ (Mrs. Eva Hager) เอกอัครราชทูตสาธารณรัฐออสเตรียประจำประเทศไทย เฝ้าทูลละอองธุลีพระบาท กราบบังคมทูลลา ในโอกาสที่จะพ้นจากหน้าที่

ในหลวง พระราชทานพระบรมราชวโรกาสให้ ทูต ตปท. เฝ้าฯ กราบบังคมทูลลาในโอกาสที่จะพ้นจากหน้าที่

ในหลวง พระราชทานพระบรมราชวโรกาสให้ ทูต ตปท. เฝ้าฯ กราบบังคมทูลลาในโอกาสที่จะพ้นจากหน้าที่