ในหลวง ราชินีพระราชทานดอกไม้ สิ่งของแก่อสทพ.บาดเจ็บ ปัตตานี

ในหลวง ราชินีพระราชทานดอกไม้ สิ่งของแก่อสทพ.บาดเจ็บ ปัตตานี

ในหลวง ราชินี พระราชทานดอกไม้ ตะกร้าสิ่งของแก่อาสาสมัครทหารพราน(อสทพ.)บาดเจ็บขณะปฏิบัติหน้าที่ จ.ปัตตานี เข้ารับการรักษาพยาบาล ณ โรงพยาบาลปัตตานี อำเภอเมืองปัตตานี จังหวัดปัตตานี

ในหลวง ราชินีพระราชทานดอกไม้ สิ่งของแก่อสทพ.บาดเจ็บ ปัตตานี

เมื่อวันที่ 8 มกราคม 2565  พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ นายนิพันธ์ บุญหลวง ผู้ว่าราชการจังหวัดปัตตานี เชิญดอกไม้และตะกร้าสิ่งของพระราชทานไปมอบแก่ อาสาสมัครทหารพราน สุรศักดิ์ อุไรรักษ์ เจ้าหน้าที่ทหารพรานที่ได้รับบาดเจ็บจากเหตุระเบิดขณะเจ้าหน้าที่ชุดปฏิบัติการกองร้อยทหารพราน 4304 หน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพราน 43 เดินทางด้วยรถยนต์บรรทุกขนาดกลาง เพื่อมารับสิ่งของต่าง ๆ ที่ค่ายอิงคยุทธบริหาร เหตุเกิดบริเวณถนนทางหลวงหมายเลข 418 ตำบลบ่อทอง อำเภอหนองจิก จังหวัดปัตตานี เมื่อวันที่ 7 มกราคม 2565 และเข้ารับการรักษาพยาบาล ณ โรงพยาบาลปัตตานี อำเภอเมืองปัตตานี จังหวัดปัตตานี

ในหลวง ราชินีพระราชทานดอกไม้ สิ่งของแก่อสทพ.บาดเจ็บ ปัตตานี

ในวันเดียวกัน พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ นายนิพันธ์ บุญหลวง ผู้ว่าราชการจังหวัดปัตตานี เชิญดอกไม้และตะกร้าสิ่งของพระราชทานไปมอบแก่ อาสาสมัครทหารพราน ธีร ลิ่มปิยะกูล อาสาสมัครทหารพราน กรีฑาพล พรหมประดู่ อาสาสมัครทหารพราน ปิยณัฐ พรรณดวง และอาสาสมัครทหารพราน คีรีรัฐ ตินตะชาติ เจ้าหน้าที่ทหารพรานที่ได้รับบาดเจ็บจากเหตุการณ์เดียวกัน และเข้ารับการรักษาพยาบาล ณ โรงพยาบาลค่ายอิงคยุทธบริหาร อำเภอหนองจิก จังหวัดปัตตานี การได้รับพระราชทานพระมหากรุณาธิคุณในครั้งนี้ ยังความปลื้มปีติและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณแก่เจ้าหน้าที่ทหารพรานทั้ง 5 ราย รวมถึงครอบครัวอย่างหาที่สุดมิได้

ในหลวง ราชินีพระราชทานดอกไม้ สิ่งของแก่อสทพ.บาดเจ็บ ปัตตานี ในหลวง ราชินีพระราชทานดอกไม้ สิ่งของแก่อสทพ.บาดเจ็บ ปัตตานี ในหลวง ราชินีพระราชทานดอกไม้ สิ่งของแก่อสทพ.บาดเจ็บ ปัตตานี ในหลวง ราชินีพระราชทานดอกไม้ สิ่งของแก่อสทพ.บาดเจ็บ ปัตตานี

ในหลวง ราชินีพระราชทานดอกไม้ สิ่งของแก่อสทพ.บาดเจ็บ ปัตตานี ในหลวง ราชินีพระราชทานดอกไม้ สิ่งของแก่อสทพ.บาดเจ็บ ปัตตานี ในหลวง ราชินีพระราชทานดอกไม้ สิ่งของแก่อสทพ.บาดเจ็บ ปัตตานี