ในหลวง มีพระราชสาส์นแสดงความยินดี สมเด็จพระราชินีนาถมาร์เกรเธอที่ 2 แห่งเดนมาร์ก ทรงครองสิริราชสมบัติ ครบ 50 ปี

ในหลวง มีพระราชสาส์นแสดงความยินดี สมเด็จพระราชินีนาถมาร์เกรเธอที่ 2 แห่งเดนมาร์ก ทรงครองสิริราชสมบัติ ครบ 50 ปี

ในหลวง โปรดเกล้าฯ ให้ส่งข้อความพระราชสาส์นแสดงความยินดีไปยังสมเด็จพระราชินีนาถมาร์เกรเธอที่ 2 แห่งเดนมาร์ก ในโอกาสทรงครองสิริราชสมบัติ ครบ 50 ปี

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ส่งข้อความพระราชสาส์นแสดงความยินดีไปยัง สมเด็จพระราชินีนาถมาร์เกรเธอที่ 2 แห่งเดนมาร์ก ในโอกาสทรงครองสิริราชสมบัติ ครบ 50 ปี ในวันที่ 14 มกราคม 2565 ความว่า 

สมเด็จพระราชินีนาถมาร์เกรเธอที่ 2 แห่งเดนมาร์ก

กรุงโคเปนเฮเกน

ในโอกาสการเฉลิมฉลองวาระอันเป็นประวัติศาสตร์ ที่ฝ่าพระบาททรงครองสิริราชสมบัติครบ 50 ปี หม่อมฉันและพระราชินีมีความยินดีอย่างยิ่งที่จะถวายพระพรชัยมงคลพร้อมทั้งความปรารถนาดี เพื่อฝ่าพระบาททรงพระเกษมสำราญและมีพระพลานามัยแข็งแรงสมบูรณ์

ประชาชนชาวไทยขอส่งใจร่วมกับประชาชนชาวเดนมาร์กในการเฉลิมฉลอง 5 ทศวรรษแห่งรัชสมัยอันเปี่ยมด้วยพระบารมี ประเทศเดนมาร์กได้รักษาสถานะที่สง่างามอย่างเต็มภาคภูมิท่ามกลางนานาประเทศมาโดยตลอด ด้วยความเป็นปึกแผ่นเข้มแข็ง ความใฝ่สันติ และความเจริญรุ่งเรือง

การเสด็จพระราชดำเนินเยือนประเทศไทยในวาระต่างๆ ของฝ่าพระบาท ยังตราตรึง อยู่ในความทรงจำของชาวไทยไม่เสื่อมคลาย โดยเฉพาะการเสด็จพระราชดำเนินมาเยือนอย่างเป็นทางการ เมื่อปีพุทธศักราช 2544 สัมพันธไมตรีอันใกล้ชิดสนิทสนมระหว่างราชอาณาจักรของเราทั้งสองนั้น ได้เจริญรุดหน้าเป็นที่ยิ่งด้วยพระบารมีของฝ่าพระบาท อันเป็นการสืบสานพระราชปณิธานในสมเด็จพระราชาธิบดีเฟรเดริกที่ 9 พระราชบิดาของฝ่าพระบาท กับพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร พระราชบิดาของหม่อมฉัน

ขอให้มิตรภาพระหว่างประเทศของเราทั้งสอง จงสถิตสถาพรและเจริญรุ่งเรืองสืบไป

(พระปรมาภิไธย) มหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว