กรมสมเด็จพระเทพฯ ทรงเปิดอาคารสิริชีวาทร จ.สงขลา

กรมสมเด็จพระเทพฯ ทรงเปิดอาคารสิริชีวาทร จ.สงขลา

กรมสมเด็จพระเทพฯ เสด็จพระราชดำเนินไปทรงเปิดอาคารสิริชีวาทร ณ ศูนย์สงเคราะห์บุคคลปัญญาอ่อนภาคใต้ อ.รัตภูมิ จ.สงขลา

กรมสมเด็จพระเทพฯ ทรงเปิดอาคารสิริชีวาทร จ.สงขลา

วันนี้ (18 ม.ค.65) สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินไปทรงเปิดอาคาร สิริชีวาทร ณ ศูนย์สงเคราะห์บุคคลปัญญาอ่อนภาคใต้ อำเภอรัตภูมิ จังหวัดสงขลา 

กรมสมเด็จพระเทพฯ ทรงเปิดอาคารสิริชีวาทร จ.สงขลา

ศูนย์สงเคราะห์บุคคลปัญญาอ่อน ภาคใต้ จังหวัดสงขลา ก่อตั้งเมื่อปี  2529  โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสำรวจบุคคลที่พิการทางสมองในเขตความรับผิดชอบ ให้การสงเคราะห์แก่บุคคลที่พิการทางสมองและครอบครัว และให้ความรู้เรื่องภาวะพิการทางสมองและการป้องกัน โดยร่วมมือและประสานงาน กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ทั้งในและนอกประเทศที่ไม่เกี่ยวข้องกับการเมือง

กรมสมเด็จพระเทพฯ ทรงเปิดอาคารสิริชีวาทร จ.สงขลา

อีกทั้งเผยแพร่ความรู้แก่ประชาชน ให้คำแนะนำ พ่อ แม่ ผู้ปกครองของเด็กปัญญาอ่อนและการป้องกัน และเปิดเป็นโรงเรียนสำหรับเด็กพิการทางสมอง โดยมอบให้กองการศึกษาพิเศษกรมสามัญศึกษา กระทรวงศึกษาธิการดำเนินการ