กรมสมเด็จพระเทพฯ ทรงเปิดงานวันคล้ายวันสถาปนา สสวท. ผ่านสื่อออนไลน์

กรมสมเด็จพระเทพฯ ทรงเปิดงานวันคล้ายวันสถาปนา สสวท. ผ่านสื่อออนไลน์

กรมสมเด็จพระเทพฯ ทรงเปิดงานวันคล้ายวันสถาปนาสสวท. ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์(ออนไลน์) ณ วังสระปทุม เขตปทุมวันกรุงเทพมหานคร

กรมสมเด็จพระเทพฯ ทรงเปิดงานวันคล้ายวันสถาปนา สสวท. ผ่านสื่อออนไลน์

วันนี้(15 ม.ค.65) เวลา 14.00 น. สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จออก ณ วังสระปทุม ทรงเปิดงานวันคล้ายวันสถาปนาสถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์เทคโนโลยี (สสวท.) ครบ 50 ปี ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (ออนไลน์) 

กรมสมเด็จพระเทพฯ ทรงเปิดงานวันคล้ายวันสถาปนา สสวท. ผ่านสื่อออนไลน์

กรมสมเด็จพระเทพฯ ทรงเปิดงานวันคล้ายวันสถาปนา สสวท. ผ่านสื่อออนไลน์

กรมสมเด็จพระเทพฯ ทรงเปิดงานวันคล้ายวันสถาปนา สสวท. ผ่านสื่อออนไลน์