"ลงทะเบียนฉีดวัคซีนเข็ม 3" AstraZeneca ผ่าน "นนท์ booster" เช็คเงื่อนไข

"ลงทะเบียนฉีดวัคซีนเข็ม 3" AstraZeneca ผ่าน "นนท์ booster" เช็คเงื่อนไข

"นนท์ booster" จัด "ลงทะเบียนฉีดวัคซีนเข็ม 3" เป็นแอสตร้าเซนเนก้า (AstraZeneca) ตั้งแต่วันที่ 4-9 ม.ค.65 ก่อนเวลา 17.00 น.หรือจนกว่าจะเต็มจำนวน เช็คเงื่อนไขที่นี่!

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนนทบุรี  แจ้งว่า "นนท์ booster" จัด "ลงทะเบียนฉีดวัคซีนเข็ม 3" เป็น AstraZeneca (booster) สำหรับคนไทย ไม่จำกัดพื้นที่อยู่อาศัย ตามสูตรของกรมควบคุมโรค ท่านจะได้ Pfizer เป็นเข็มที่ 4 ต่อไป 

"ลงทะเบียนฉีดวัคซีนเข็ม 3" AstraZeneca ผ่าน "นนท์ booster" เช็คเงื่อนไข

 

ข่าวที่เกี่ยวข้อง :

 เงื่อนไข 

  1. ฉีด Sinovac หรือ Sinopharm มาครบ 2 เข็ม และ ฉีดเข็ม 2 มาก่อน 13 ธันวาคม 2564
  2. ฉีด Sinovac เข็ม 1 และ AstraZeneca เข็ม 2 โดยฉีดเข็ม 2 มาก่อน 13 ตุลาคม 2564

ลงทะเบียนตั้งแต่วันที่ 4-9 มกราคม 2565 ก่อนเวลา 17.00 น. (หรือจนกว่าจะเต็มจำนวน) คลิกที่นี่ นนท์ booster "ลงทะเบียนฉีดวัคซีนเข็ม 3"

สถานที่ฉีด

  • วันที่ 13 มกราคม 2565 จำนวน 7,000 คน ที่ศูนย์กีฬากำธน สินธวานนท์ การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (บางกรวย)
  • วันที่ 14 มกราคม 2565 จำนวน 8,000 คน ที่ศูนย์กีฬากำธน สินธวานนท์ การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (บางกรวย)

ทั้งนี้ เป็นการลงทะเบียน แบบทราบวันนัด และสนามฉีดชัดเจนแล้ว ถือเป็นการยืนยันนัดทันที (ไม่มีการแจ้ง SMS) ในใบนัดจะแสดงสถานที่นัด วันและเวลานัดหมายชัดเจน ขอให้ไปตามเวลานัดหมาย เพื่อเป็นไปตามมาตรการ Social Distancing

 

อัพเดท วันที่นัดฉีด และจำนวนที่สามารถรับนัดได้ (ข้อมูล ณ วันที่ 7 มกราคม 2565 เวลา 11:32 น.)

  • วันพฤหัสบดี ที่ 13 มกราคม 2565 จำนวน 7,000 คน (คงเหลือ 4,238)
  • วันศุกร์ ที่ 14 มกราคม 2565 จำนวน 8,000 คน (คงเหลือ 4,698)

"ลงทะเบียนฉีดวัคซีนเข็ม 3" AstraZeneca ผ่าน "นนท์ booster" เช็คเงื่อนไข