วันนี้ “นนท์ kids” เปิดลงทะเบียนฉีดวัคซีน Pfizer สำหรับเด็กอายุ 5-11 ปี

วันนี้ “นนท์ kids” เปิดลงทะเบียนฉีดวัคซีน Pfizer สำหรับเด็กอายุ 5-11 ปี

“นนท์ kids” เปิดลงทะเบียนฉีดวัคซีน Pfizer สำหรับเด็กอายุ 5-11 ปี ตั้งแต่ วันที่ 1-15 มกราคม 2565 เช็ครายละเอียด เงื่อนไขที่นี่!

เมื่อวันที่ 1 ม.ค.65 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนนทบุรี เปิดเผยว่า "นนท์ kids" เปิดลงทะเบียนฉีดวัคซีน Pfizer สำหรับเด็กอายุ 5-11 ปีคือ ตั้งแต่ อายุ 5 ปีบริบูรณ์ จนถึงอายุ 11 ปี 11 เดือน 29 วัน จำกัดให้เฉพาะผู้ที่ศึกษาอยู่ในจังหวัดนนทบุรี หรือ ทะเบียนบ้านอยู่ในจังหวัดนนทบุรี เท่านั้น 

เปิดลงทะเบียน รอบที่ 1

ตั้งแต่ วันที่ 1 มกราคม 2565 ถึง 15 มกราคม 2565

วันนี้ “นนท์ kids” เปิดลงทะเบียนฉีดวัคซีน Pfizer สำหรับเด็กอายุ 5-11 ปี

 

ข่าวที่เกี่ยวข้อง :

หมายเหตุ

  • วันเวลานัดหมาย และสถานที่ฉีดวัคซีนจะเเจ้งให้ทราบภายหลัง เพื่อตรวจสอบรายชื่อ ยืนยัน และ รับเอกสารการเข้ารับการฉีดวัคซีนต่อไป
  • เบื้องต้นจะสามารถเริ่มฉีดในเดือน กุมภาพันธ์ 2565 เนื่องจาก วัคซีน Pfizer ที่ใช้ต้องเป็นวัคซีนสูตรสำหรับเด็ก (Pediatric formulation) เท่านั้น
  • สถานที่ฉีด จะจัดฉีดแยกเป็นรายอำเภอ ทั้งนี้ขึ้นกับจำนวนของผู้ลงทะเบียน โดยวันฉีดผู้ปกครองสามารถเข้าไปในศูนย์ฉีดได้ 1 คน
  • ขนาดการใช้วัคซีนลดลงเหลือ 1 ใน 3 (10 ไมโครกรัม) ของผู้มีอายุ 12 ปีขึ้นไป ด้วยการฉีดวัคซีนเข้ากล้ามเนื้อ จำนวน 2 เข็ม ห่างกัน 21 วัน
  • กรณีเด็กที่เคยมีการติดโรคโควิด-19 มาแล้ว จะฉีดวัคซีนป้องกันโรคโควิด-19 เพียงหนึ่งเข็ม โดยเว้นระยะเวลาอย่างน้อยสามเดือนเมื่อหายดีจากโรคโควิต-19

ทั้งนี้ การฉีดวัคซีนจะต้องได้รับการยินยอม และอนุญาตจากผู้ปกครอง

 

ข้อมูลประกอบการตัดสินใจ

ประเทศที่อนุมัติและมีการฉีด Pfizer ในเด็ก อายุ 5-11 ปี ไปก่อนหน้านี้ เช่น สหรัฐอเมริกา สหภาพยุโรป สิงคโปร์ เป็นต้น

ประสิทธิภาพ : ป้องกันอาการป่วย 90.7% ผลข้างเคียง ภายใน 1 สัปดาห์ ไม่พบผลข้างเคียงร้ายแรง กล้ามเนื้อหัวใจอักเสบในเด็กอเมริกันที่ฉีดไป 7 ล้านคน พบ 8 คน (ประมาณ 1 ในล้าน) ซึ่งน้อยกว่าในกลุ่มเด็กวัยรุ่นมาก และอาการไม่รุนแรง หายเป็นปกติดี

  • ผลข้างเคียงเฉพาะที่ ที่พบบ่อย คือ เจ็บบริเวณที่ฉีด 71-74%
  • ผลข้างเคียงทั่วไป ที่พบบ่อย คือ อ่อนเพลีย 0.9% ปวดศีรษะ 0.3%

ลงทะเบียนคลิก

วันนี้ “นนท์ kids” เปิดลงทะเบียนฉีดวัคซีน Pfizer สำหรับเด็กอายุ 5-11 ปี