ลำปาง เดินหน้าคัดกรองเชิงรุก เร่งตั้งจุดบริการตรวจ ATK

ลำปาง เดินหน้าคัดกรองเชิงรุกค้นหาผู้ป่วยติดเชื้อ ออกหน่วยให้บริการคัดกรองตรวจ ATK แก่ประชาชน

หลังจากห้วงสัปดาห์ที่ผ่านมาตั้งแต่วันที่ 31 ธันวาคม 2564 ถึง 03 มกราคม 2565 เป็นช่วงเทศกาลแห่งความสุขส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ ซึ่งมีวันหยุดยาวต่อเนื่องติดต่อกันหลายวัน ทำให้ในพื้นที่จังหวัดลำปางมีประชาชนจำนวนมากเดินทางจากต่างจังหวัดเข้ามาท่องเที่ยว และบางส่วนได้เดินทางกลับภูมิลำเนาเพื่อเยี่ยมญาติพี่น้องที่อยู่ในเขตพื้นที่จังหวัด ประกอบกับปัจจุบันเป็นห้วงสถานการณ์ที่โรคติดเชื้อ COVID-19 ได้กลับมาแพร่ระบาดอีกครั้ง โดยพื้นที่จังหวัดลำปางสถานการณ์การแพร่ระบาดมีแนวโน้มสูงขึ้น มีการตรวจพบผู้ป่วยติดเชื้อรายใหม่อย่างต่อเนื่อง เฉพาะวันที่ 05 มกราคม 2565 เพียงวันเดียว จังหวัดลำปางได้มีการตรวจพบผู้ป่วยติดเชื้อรายใหม่มากถึง 31 ราย

ดังนั้น เพื่อให้การบริหารจัดการสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อ COVID-19 ในเขตพื้นที่จังหวัดลำปางอยู่ในเกณฑ์ที่จะสามารถควบคุมได้ และเพื่อเป็นการสร้างความมั่นใจให้แก่ประชาชนรวมถึงหน่วยงานสถานประกอบการต่างๆ ว่าจะไม่มีผู้ป่วยผู้ติดเชื้อหลุดเข้าไปปะปนอยู่ในกลุ่มประชาชนที่ปกติ ซึ่งจะทำให้การแพร่ระบาดของโรค COVID-19 ขยายออกไปเป็นวงกว้าง ทางสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดลำปาง จึงได้ร่วมกับ โรงพยาบาลลำปาง โรงพยาบาลมะเร็งลำปาง และหน่วยงานด้านสาธารณสุข สถานพยาบาลในจังหวัดลำปาง ดำเนินแผนมาตรการเชิงรุกเดินหน้าตรวจคัดกรองค้นหาผู้ป่วยผู้ติดเชื้อ COVID-19 ในหมู่ประชาชนภายในเขตพื้นที่จังหวัด โดยได้มีการจัดส่งทีมแพทย์ พยาบาล เจ้าหน้าที่สาธารณสุข ร่วมลงพื้นที่ปูพรมออกหน่วยให้บริการคัดกรอง ตรวจ ATK แก่ประชาชน ฟรี!

ล่าสุดเช้าวันที่ 6 มกราคม 2565 ที่บริเวณลานอเนกประสงค์เทศบาลเมืองพิชัย ตำบลพิชัย อำเภอเมืองลำปาง ทางเจ้าหน้าที่ทีมแพทย์ พยาบาล และเจ้าหน้าที่สาธารณสุข จากโรงพยาบาลมะเร็งลำปาง ได้ทำการออกหน่วยให้บริการคัดกรองตรวจ ATK แก่ประชาชนในเขตเทศบาลเมืองพิชัย จำนวน 1,000 ราย ซึ่งในการออกหน่วยก็ได้มีประชาชน ทั้งเจ้าหน้าที่จากหน่วยงานภาครัฐ พนักงานบริษัทห้างร้าน รวมถึงประชาชนทั่วไป ให้ความสนใจทยอยเดินทางมาขอเข้ารับการตรวจ ATK กันอย่างต่อเนื่อง โดยผู้ที่มาขอเข้ารับการตรวจ ATK ครั้งนี้ส่วนใหญ่ ให้เหตุผลว่า อยากสร้างความมั่นใจให้กับตนเองว่าไม่เป็นผู้ติดเชื้อ COVID-19 เพราะในช่วงเทศกาลวันหยุดยาวที่ผ่านมาหลายคนได้มีการเคลื่อนย้ายเดินไปในหลายๆ พื้นที่ และไม่ทราบว่าตนเองได้ไปสัมผัสกับเชื้อ COVID-19 มาหรือไม่ ซึ่งการมาตรวจหาเชื้อนอกจากจะสร้างความมั่นใจให้กับตนเองแล้ว ยังเพื่อเป็นการป้องกันสร้างความปลอดภัยให้กับคนในครอบครัวรวมถึงคนรอบข้างอีกด้วย

ทั้งนี้ สำหรับจังหวัดลำปาง มีแผนที่จะดำเนินการปูพรมตรวจ ATK ให้แก่ประชาชนในเขตพื้นที่ทั่วทั้งจังหวัด ในช่วงระหว่างวันที่ 6 - 10 มกราคม 2565 ตั้งแต่เวลา 09.00 - 15.30 น. โดยมีเป้าหมายจะทำการตรวจ ATK แก่ประชาชน ให้ได้อย่างน้อย 10,000 ราย/วัน ซึ่งจะมีการกระจายออกหน่วยตั้งจุดคัดกรองไปตามพื้นที่ชุมชนต่างๆ ในทุกเขตท้องที่ทุกอำเภอ เฉพาะเขตพื้นที่อำเภอเมืองลำปาง จะดำเนินการตั้งหน่วยให้บริการตรวจ ATK แก่ประชาชนในจุดบริการ 5 แห่ง ได้แก่ 1.เทศบาลเมืองพิชัย 2.สถานีดับเพลิงเทศบาลนครลำปาง 3.วิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตลำปาง 4.สถานีรถไฟนครลำปาง 5.มิวเซียมลำปาง ส่วนในพื้นที่อำเภออื่นๆ จะกระจายตั้งจุดบริการตรวจ ATK ให้แก่ประชาชนในจุดที่เหมาะสม เช่น โรงพยาบาลประจำอำเภอ และโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพประจำตำบล เป็นต้น โดยประชาชนที่มีความประสงค์ต้องการขอเข้ารับการตรวจ ATK สามารถเข้าใช้บริการได้ตามจุดบริการใกล้บ้าน