อัพเดท "โควิดวันนี้" 10 จังหวัดติดเชื้อสูงสุด ชลบุรีแชมป์พุ่ง สมุทรปราการขึ้นที่ 2 กทม. ยอด 454 ราย

อัพเดท "โควิดวันนี้" 10 จังหวัดติดเชื้อสูงสุด ชลบุรีแชมป์พุ่ง สมุทรปราการขึ้นที่ 2 กทม. ยอด 454 ราย

เกาะติดเช็คอัพเดทล่าสุด "โควิดวันนี้" 10 จังหวัดติดเชื้อสูงสุด ชลบุรีแชมป์พุ่ง สมุทรปราการขึ้นที่ 2 กทม. ยอด 454 ราย ตามด้วย เชียงใหม่ อุบลราชธานี ขอนแก่น ภูเก็ต ระยอง นครศรีธรรมราช อุดรธานี

อัพเดทต่อเนื่อง เกาะติดสถานการณ์ โควิดวันนี้ 6 ม.ค. 65 เกาะติดความคืบหน้า 10 จังหวัดติดเชื้อสูงสุด จากศูนย์บริหารสถานการณ์โควิด-19 (ศบค.) ตรวจสอบ อัพเดท 10 จังหวัด อันดับพบผู้ติดเชื้อโควิด- 19 สูงสุด 

จํานวนผู้ติดเชื้อโควิดในประเทศรายใหม่ วันที่ 6 มกราคม 2565 ตรวจสอบ 10 จังหวัดอันดับ

1 ชลบุรี

2 สมุทรปราการ

3 กรุงเทพฯ หรือ กทม.

4 เชียงใหม่

5 อุบลราชธานี

6 ขอนแก่น

7 ภูเก็ต

8 ระยอง

9 นครศรีธรรมราช 

10 อุดรธานี

อัพเดท "โควิดวันนี้" 10 จังหวัดติดเชื้อสูงสุด ชลบุรีแชมป์พุ่ง สมุทรปราการขึ้นที่ 2 กทม. ยอด 454 ราย


06/01/2565 ชลบุรี ยอดติดเชื้อสูงสุดอันดับ 1 ของประเทศ ตามด้วย สมุทรปราการ กรุงเทพฯ หรือ กทม. เชียงใหม่ อุบลราชธานี ขอนแก่น ภูเก็ต ระยอง นครศรีธรรมราช  และ อุดรธานี


อัพเดท "โควิดวันนี้" 10 จังหวัดติดเชื้อสูงสุด ชลบุรีแชมป์พุ่ง สมุทรปราการขึ้นที่ 2 กทม. ยอด 454 ราย

สธ. ยกระดับเตือนภัยโควิด จากระดับ 3 เป็น ระดับ 4

1. ปิดสถานที่เสี่ยง

2. ชะลอการเดินทางข้ามจังหวัด เน้น WFH

3. จำกัดการรวมกลุ่ม

4. เข้มมาตรการ VUCA

ที่มา : กระทรวงสาธารณสุข , ศูนย์บริหารสถานการณ์โควิด19 , ศูนย์ข้อมูลCOVID19

 

อัพเดท "โควิดวันนี้" 10 จังหวัดติดเชื้อสูงสุด ชลบุรีแชมป์พุ่ง สมุทรปราการขึ้นที่ 2 กทม. ยอด 454 ราย

อัพเดท "โควิดวันนี้" 10 จังหวัดติดเชื้อสูงสุด ชลบุรีแชมป์พุ่ง สมุทรปราการขึ้นที่ 2 กทม. ยอด 454 ราย

อัพเดท "โควิดวันนี้" 10 จังหวัดติดเชื้อสูงสุด ชลบุรีแชมป์พุ่ง สมุทรปราการขึ้นที่ 2 กทม. ยอด 454 ราย


อัพเดท "โควิดวันนี้" 10 จังหวัดติดเชื้อสูงสุด ชลบุรีแชมป์พุ่ง สมุทรปราการขึ้นที่ 2 กทม. ยอด 454 ราย

อัพเดท "โควิดวันนี้" 10 จังหวัดติดเชื้อสูงสุด ชลบุรีแชมป์พุ่ง สมุทรปราการขึ้นที่ 2 กทม. ยอด 454 ราย

อัพเดท "โควิดวันนี้" 10 จังหวัดติดเชื้อสูงสุด ชลบุรีแชมป์พุ่ง สมุทรปราการขึ้นที่ 2 กทม. ยอด 454 ราย

อัพเดท "โควิดวันนี้" 10 จังหวัดติดเชื้อสูงสุด ชลบุรีแชมป์พุ่ง สมุทรปราการขึ้นที่ 2 กทม. ยอด 454 ราย

อัพเดท "โควิดวันนี้" 10 จังหวัดติดเชื้อสูงสุด ชลบุรีแชมป์พุ่ง สมุทรปราการขึ้นที่ 2 กทม. ยอด 454 ราย

วันพฤหัสบดีที่ 6 มกราคม 2565 เวลา 11.30 น.

สถานการณ์การติดเชื้อ COVID-19 ในประเทศ

ข้อมูลตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2564

ผู้ป่วยรายใหม่ 5,775 ราย

ผู้ป่วยยืนยันสะสม 2,216,387 ราย

หายป่วยแล้ว 2,158,076 ราย

เสียชีวิตสะสม 21,686 ราย

----------------------------

ข้อมูลสะสมตั้งแต่ปี 2563

ผู้ป่วยยืนยันสะสม 2,245,250 ราย

หายป่วยแล้ว 2,185,502 ราย

เสียชีวิตสะสม 21,780 ราย

เนื่องจากทางระบบ MOPH IC อยู่ระหว่างปรับปรุงฐานข้อมูล ทำให้ไม่สามารถแสดงผลการฉีดวัคซีนได้ในขณะนี้ จึงขออนุญาตงดออกรายงานสรุปผลการฉีดวัคซีน ณ วันที่ 5 ม.ค. 65 เวลา 18.00 น.

ที่มา ศูนย์บริหารสถานการณ์โควิด19 , ศูนย์ข้อมูลCOVID19

อัพเดท "โควิดวันนี้" 10 จังหวัดติดเชื้อสูงสุด ชลบุรีแชมป์พุ่ง สมุทรปราการขึ้นที่ 2 กทม. ยอด 454 ราย
 


 

สถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ทั่วโลก

วันพฤหัสบดีที่ 6 มกราคม 2565 เวลา 10.00 น.

ยอดผู้ติดเชื้อรวม 298,225,870 ราย

อาการรุนแรง 91,988 ราย

รักษาหายแล้ว 256,768,612 ราย

เสียชีวิต 5,481,879 ราย

อันดับประเทศที่มีผู้ติดเชื้อสูงสุด

1. สหรัฐอเมริกา จำนวน 58,805,186 ราย

2. อินเดีย จำนวน 35,105,580 ราย

3. บราซิล จำนวน 22,351,104 ราย

4. สหราชอาณาจักร จำนวน 13,835,334 ราย

5. ฝรั่งเศส จำนวน 10,921,757 ราย

ประเทศไทย อยู่ในอันดับที่ 25 จำนวน 2,245,250 ราย

ข้อมูลจาก ศูนย์บริหารสถานการณ์โควิด19 และ ศูนย์ข้อมูลCOVID19

อัพเดท "โควิดวันนี้" 10 จังหวัดติดเชื้อสูงสุด ชลบุรีแชมป์พุ่ง สมุทรปราการขึ้นที่ 2 กทม. ยอด 454 ราย

 

กทม. พร้อมรับมือ Omicron เตรียมพร้อมศูนย์พักคอยฯ 40 แห่ง โรงพยาบาล 25,345 เตียง รองรับผู้ป่วยโควิด

จากสถานการณ์โรคโควิด-19 สายพันธุ์โอมิครอน ที่ขณะนี้มีแนวโน้มจำนวนผู้ติดเชื้อเพิ่มสูงขึ้น กรุงเทพมหานคร (กทม.) จึงเร่งเตรียมความพร้อมบุคลากร เตียงพยาบาล ยา เวชภัณฑ์ เครื่องมือทางการแพทย์ รวมถึงสถานที่รองรับผู้ป่วย โดยเฉพาะศูนย์พักคอยเพื่อส่งต่อ (Community Isolation) จำนวน 40 แห่ง ที่สามารถรับผู้ป่วยได้ถึง 5,066 เตียง

สำหรับศักยภาพเตียงใน รพ. ล่าสุด มีจำนวนทั้งสิ้น 25,345 เตียง แบ่งเป็น รพ. หลัก 2,922 เตียง/ รพ. สนาม 2,898 เตียง/ Hospitel 19,525 เตียง ที่พร้อมให้บริการ แต่เพื่อความไม่ประมาท ขอให้ประชาชนปฏิบัติตนตามมาตรการทางสาธารณสุขอย่างเคร่งครัด พร้อมเข้ารับการฉีดวัคซีนโควิด-19 ตามกำหนด เพื่อป้องกันและลดอัตราการแพร่เชื้อ – เสียชีวิต

ที่มา : ไทยคู่ฟ้า , ศูนย์บริหารสถานการณ์โควิด19 , ศูนย์ข้อมูลCOVID19

อัพเดท "โควิดวันนี้" 10 จังหวัดติดเชื้อสูงสุด ชลบุรีแชมป์พุ่ง สมุทรปราการขึ้นที่ 2 กทม. ยอด 454 ราย