"ที่ตรวจโควิด" ที่ตรวจ ATK อัพเดท 6 สถานที่ จ.นนทบุรี เช็คเลย

"ที่ตรวจโควิด" ที่ตรวจ ATK อัพเดท 6 สถานที่ จ.นนทบุรี เช็คเลย

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนนทบุรี อัพเดท 6 สถานที่ "ที่ตรวจโควิด" ที่ตรวจ ATK โดยขอเชิญชวนชาว จ.นนทบุรี ที่เดินทางกลับจากท่องเที่ยวในเทศกาลปีใหม่ 2565 ตรวจคัดกรอง ATK ก่อนเข้าบ้าน ณ จุดที่ตั้งที่สำหรับบริการประชาชน

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนนทบุรี อัพเดท 6 สถานที่ "ที่ตรวจโควิด" ที่ตรวจ ATK โดยขอเชิญชวนชาว จ.นนทบุรี ที่เดินทางกลับจากท่องเที่ยวในเทศกาลปีใหม่ 2565 ตรวจคัดกรอง ATK ก่อนเข้าบ้าน ณ จุดที่ตั้งที่สำหรับบริการประชาชน ที่เดินทางกลับภูมิลำเนาและท่องเที่ยวในห้วงเทศกาลปีใหม่ 2565 ตั้งแต่วันที่ 2 - 4 มกราคม 2565 เวลา 12.00 - 18.00 น. ดังนี้

 

 

1. อำเภอเมือง ที่ รพ.สต.บางศรีเมือง

2. อำเภอบางกรวย ที่ รพ.บางกรวย 1

3. อำเภอบางใหญ่ ที่ รพ.สต. บางแม่นาง

4. อำเภอบางบัวทอง ที่ สสอ.บางบัวทอง

5. อำเภอไทรน้อย ที่ รพ.ไทรน้อย

6. อำเภอปากเกร็ด ที่อาคารอเนกประสงค์เทศบาลตำบลบางพลับ

 

อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง

สธ. แนะหลังปีใหม่ ตรวจ ATK ก่อนเดินทางกลับ-ทำงาน และในช่วง 14 วันสังเกตอาการ

 

"ที่ตรวจโควิด" ที่ตรวจ ATK อัพเดท 6 สถานที่ จ.นนทบุรี เช็คเลย

 

เนื่องจากมีสัญญาณของการติดเชื้อเพิ่มขึ้น จากการผ่อนคลายกิจกรรมกิจการในช่วงเทศกาลปีใหม่ 2565 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนนทบุรี ขอความร่วมมือให้ประชาชนชาวนนทบุรีที่เดินทางกลับจากท่องเที่ยวในเทศกาลปีใหม่ ปฏิบัติตน ดังนี้

 

1.ก่อนไปทำงานควรตรวจคัดกรอง ATK เพื่อหาเชื้อด้วยตนเอง และสังเกตอาการให้ครบ 14 วัน และตรวจซ้ำหากมีอาการผิดปกติ หรือ หลังจากกลับมาบ้านครบ 3 - 5 วัน

 

2.หากเป็นไปได้ ควร Work Form Home อย่างน้อย 7 วัน

 

3.ควรงดออกไปในที่ชุมชนที่มีคนอยู่จำนวนมาก หรือ สถานที่ที่มีความแออัด หากมีความจำเป็นให้สวมใส่หน้ากากอนามัยตลอดเวลา ล้างมือบ่อย ๆ และงดรับประทานอาหารร่วมกับบุคคลอื่น

 

4.งดการใช้สิ่งของร่วมกับผู้อื่นในครอบครัว

 

 

5.ผู้ที่ยังไม่ได้รับวัคซีน ควรรีบฉีดวัคซีนโดยเร็ว โดยเฉพาะผู้สูงอายุ และผู้ที่มีโรคประจำตัว โดยสามารถฉีดได้ที่โรงพยาบาลใกล้บ้าน

 

โปรดสังเกตอาการป่วยของตนเองภายใน 14 วัน ท่านที่สงสัยว่ามีอาการป่วย หรือ เสี่ยงติดเชื้อ เช่น สัมผัสใกล้ชิดกับผู้ป่วยยืนยัน หรือ มีอาการติดเชื้อ เช่น ไข้ ไอ น้ำมูล เจ็บคอ จมูกไม่ได้กลิ่น ลิ้นไม่ได้รับรส หรือ ถ่ายเหลว อย่างใดอย่างหนึ่ง ขอให้รายงานตัวกับเจ้าหน้าที่สาธารณสุข และเข้ารับการตรวจหาเชื้อโควิด-19

 

"ที่ตรวจโควิด" ที่ตรวจ ATK อัพเดท 6 สถานที่ จ.นนทบุรี เช็คเลย

 

CR : สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนนทบุรี