สิ้นสุด "คนละครึ่งเฟส 3" สรุปมาให้เกิดอะไรขึ้นบ้าง เฮต่อรอใช้คนละครึ่งเฟส 4

สิ้นสุด "คนละครึ่งเฟส 3" สรุปมาให้เกิดอะไรขึ้นบ้าง เฮต่อรอใช้คนละครึ่งเฟส 4

สิ้นสุด "คนละครึ่งเฟส 3" ทำเงินสะพัดในระบบเศรษฐกิจกว่า 223,921.8 ล้านบาท วันนี้เราได้รวบรวมบทสรุปของโครงการ "คนละครึ่ง" ระยะที่ 3 มาให้ว่าเกิดอะไรขึ้นบ้าง เฮต่อ เตรียมที่จะเปิดโครงการ "คนละครึ่งเฟส 4"

สิ้นสุด "คนละครึ่งเฟส 3" ทำเงินสะพัดในระบบเศรษฐกิจกว่า 223,921.8 ล้านบาท วันนี้เราได้รวบรวมบทสรุปของโครงการ "คนละครึ่ง" ระยะที่ 3 มาให้ว่าเกิดอะไรขึ้นบ้าง และทางคลังฯ ก็เตรียมที่จะเปิดโครงการ "คนละครึ่งเฟส 4" ในช่วงเดือนมีนาคม 2565 ด้วย

อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง

- "คนละครึ่งเฟส 4" ทบทวนเงื่อนไข วิธีเติมเงิน เตรียมความพร้อมก่อนลงทะเบียน

- "คนละครึ่งเฟส 4" อนุมัติแล้ว เช็คเลย! ลงทะเบียนเมื่อไร ได้วงเงินกี่บาท ?

- "คนละครึ่งเฟส 4" ใครได้ SMS ลงทะเบียนรับสิทธิ ห้ามกดเข้าไปเด็ดขาด

 

สำหรับ โครงการคนละครึ่งเฟส 3 ถือเป็นโครงการที่ประชาชนยกให้เป็นที่สุดแห่งปี 2021 จากผลสำรวจของกรุงเทพโพลล์โดยมหาวิทยาลัยกรุงเทพ หลังได้สะท้อนถึงการช่วยเหลือเยียวยาตรงกับความต้องการของพี่น้องประชาชนช่วยลดภาระค่าครองชีพประจำวันได้เห็นผล

 

โครงการ "คนละครึ่งเฟส 3" ที่สิ้นสุดไปเมื่อวันที่ 31 ธันวาคม 2564 ที่ผ่านมา มีผู้ใช้สิทธิสะสมจำนวน 26.35 ล้านราย จากผู้ได้รับสิทธิจำนวน 27.98 ล้านราย มีจำนวนผู้ใช้สิทธิครบ 4,500 บาท 10.87 ล้านราย มียอดการใช้จ่ายสะสมรวม 223,921.8 ล้านบาท แบ่งเป็นเงินที่ประชาชนจ่ายสะสม 113,936 ล้านบาท และรัฐร่วมจ่ายสะสม 109,985.8 ล้านบาท

 

ยอดใช้จ่ายสะสมแบ่งตามประเภทตามร้านค้า ได้แก่ 

 

  • ร้านอาหารและเครื่องดื่ม 88,712.9 ล้านบาท 
  • ร้านธงฟ้า 36,037 ล้านบาท 
  • ร้าน OTOP 10,843.2 ล้านบาท 
  • ร้านค้าทั่วไป 84,160.7 ล้านบาท 
  • ร้านบริการ 3,900.1 ล้านบาท 
  • กิจการขนส่งสาธารณะ 267.9 ล้านบาท

 

ทั้งนี้ กระทรวงการคลัง จะนำผลการดำเนินโครงการตามมาตรการลดภาระค่าครองชีพและฟื้นฟูเศรษฐกิจจากผลกระทบ  COVID-19 ปี 2564 พิจารณาปรับปรุงเพื่อออกแบบโครงการที่เหมาะสมกับสถานการณ์ทางเศรษฐกิจในอนาคตต่อไป ในขณะเดียวกัน จะมีการปรับปรุงระบบโครงการคนละครึ่งเพื่อรองรับการเปิดโครงการคนละครึ่ง ระยะที่ 4 ในช่วงเดือนมีนาคม 2565 อีกด้วย

 

 

สิ้นสุด "คนละครึ่งเฟส 3" สรุปมาให้เกิดอะไรขึ้นบ้าง เฮต่อรอใช้คนละครึ่งเฟส 4