"คนละครึ่งเฟส 4" VS "ช้อปดีมีคืน 2565" เลือกอันไหนดี ?

"คนละครึ่งเฟส 4" VS "ช้อปดีมีคืน 2565" เลือกอันไหนดี ?

"คลัง" เปิดรายละเอียด พร้อมเงื่อนไขของ "ขวัญปีใหม่ 2565" ผ่าน 2 มาตรการ "คนละครึ่งเฟส 4" และ "ช้อปดีมีคืน 2565" แต่ละโครงการเหมาะกับใครบ้าง ?

"กระทรวงการคลัง" เตรียมมอบ "ขวัญปีใหม่ 2565" ให้ประชาชน ผ่าน 2 มาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจ ได้แก่ "คนละครึ่งเฟส 4" และ "ช้อปดีมีคืน 2565" โดยทั้ง 2 มาตรการมีความแตกต่างกัน ทั้งในมิติของสิทธิประโยชน์ และคุณสมบัติของผู้เข้าร่วมโครงการ "กรุงเทพธุรกิจออนไลน์" ชวนไปดูรายละเอียด และเงื่อนไขของคนละครึ่งเฟส 4 และ ช้อปดีมีคืน 2565 ดังนี้

 

  •  คนละครึ่งเฟส 4 

- รูปแบบโครงการ

"คนละครึ่งเฟส 4" มาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจฐานราก เป็นการให้วงเงินซื้อสินค้าและบริการผ่านแอพพลิเคชั่น "เป๋าตัง" ให้สิทธิใช้จ่ายในชีวิตประจำวัน โดยจำกัดการใช้ 150 บาท โดยรัฐสมทบให้อีก 150 บาทต่อวัน โดยวงเงินคนละครึ่งเฟส 4 ยังไม่ได้ประกาศอย่างเป็นทางการ ต้องรอติดตามต่อไป 

- ระยะเวลาโครงการ

คาดว่าจะเริ่มโครงการ คนละครึ่งเฟส 4 ได้ในเดือน มี.ค. 2565 ถึง เม.ย. 2565 เป็นระยะเวลา 2 เดือน ส่วนการลงทะเบียน ยังไม่มีกำหนดวันชัดเจน แต่คาดว่าน่าจะเริ่มเปิดลงทะเบียนในวันที่ 1 มีนาคม 2565

- เงื่อนไข

คาดว่า "สิทธิคนละครึ่งเฟส 4" จะสามารถใช้จ่ายได้เหมือนกับสิทธิคนละครึ่งเฟสที่ผ่านๆ มา คือ สามารถซื้อสินค้าและบริการจากผู้ประกอบการที่ลงทะเบียนในโครงการของรัฐ ที่มีแอพพลิเคชั่น "ถุงเงิน" เช่น ค่าอาหาร ของใช้ ฯลฯ ยกเว้น สุรา สลากกินแบ่งรัฐบาล และบุหรี่ หรือผลิตภัณฑ์เดียวกันที่มีชื่อเรียกอย่างอื่น  

  •  ช้อปดีมีคืน 2565 

- รูปแบบโครงการ

"ช้อปดีมีคืน" ในปี 2565 เป็นมาตรการกระตุ้นกำลังซื้อ สำหรับการสินค้าหรือบริการในประเทศไทย โดยให้สิทธิ "ลดภาษี" ได้สูงสุด 30,000 บาท 

- คุณสมบัติ

1. อายุตั้งแต่ 18 ปีบริบูรณ์ขึ้นไป ณ วันที่ลงทะเบียน ซื้อสินค้าตามเงื่อนไขของโครงการ

- ระยะเวลาโครงการ

ระยะเวลาโครงการ โดย "ช้อปดีมีคืน 2565" จะสามารถใช้ได้ตั้งแต่วันที่ 1 ม.ค. 65 ถึงวันที่ 15 ก.พ. 65 

- เงื่อนไข

ผู้มีเงินได้ซึ่งมีหน้าที่เสียภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา แต่ไม่รวมถึงห้างหุ้นส่วนสามัญ หรือคณะบุคคลที่มิใช่นิติบุคคล สามารถหักลดหย่อนค่าซื้อสินค้าหรือค่าบริการเท่าที่ได้จ่าย เป็นค่าซื้อสินค้าหรือค่าบริการสำหรับการซื้อสินค้าหรือการรับบริการในราชอาณาจักรให้กับผู้ประกอบการจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม

รวมถึงค่าซื้อหนังสือ และค่าบริการหนังสือที่อยู่ในรูปของข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ผ่านระบบอินเทอร์เน็ต และค่าสินค้าหนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ ซึ่งเป็นสินค้าที่ได้ลงทะเบียนกับกรมการพัฒนาชุมชนแล้ว

สามารถลดหย่อนได้ตามจำนวนที่จ่ายจริงแต่ไม่เกิน 30,000 บาท ตั้งแต่วันที่ 1 ม.ค. 2565 ถึงวันที่ 15 ก.พ. 2565

 

ข่าวที่เกี่ยวข้อง: 

ยกเว้นสินค้า และบริการบางชนิด เช่น ค่าสุรา เบียร์ และไวน์ ค่ายาสูบ ค่าน้ำมัน และก๊าซสำหรับเติมยานพาหนะ ค่าบริการจัดนำเที่ยว ค่าที่พักในโรงแรม ค่าสาธารณูปโภค ค่าน้ำประปา ค่าไฟฟ้า ค่าเบี้ยประกันวินาศภัย เป็นต้น ซึ่งเป็นไปตามประกาศอธิบดีกรมสรรพากร

 

  •  "คนละครึ่งเฟส 4" VS "ช้อปดีมีคืน 2565" เลือกอันไหนดี ? 

อัพเดทล่าสุด (4 ม.ค. 65) คลังยืนยัน "ช้อปดีมีคืน 2565" และ "คนละครึ่งเฟส 4" สามารถใช้สิทธิได้ทั้ง 2 โครงการ ไม่จำเป็นต้องเลือกโครงการใดโครงการหนึ่ง เนื่องจากเวลาไม่ทับซ้อนกัน

อย่างไรก็ตาม สำหรับทั้ง 2 โครงการมีความแตกต่างกันทั้งในมิติของคุณสมบัติ และเงื่อนไขที่จะได้รับ ดังนั้นความคุ้มค่าจึงขึ้นอยู่กับคุณสมบัติและการใช้จ่ายของแต่ละคน

- คนละครึ่งเฟส 4

สำหรับคนละครึ่งเฟส 4 เน้นสนับสนุนการจับจ่ายในชีวิตประจำวัน 

- ช้อปดีมีคืน 2565

คอนเซ็ปต์ของช้อปดีมีคืน เน้นการให้สิทธิลดหย่อนภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา เพราะฉะนั้นจึงเหมาะสำหรับผู้ที่มีเงินได้สุทธิสูงและต้องเสียภาษีในอัตราสูง สำหรับคนที่มีเกณฑ์เงินได้สุทธิที่ได้รับการยกเว้นภาษีอยู่แล้ว ไม่จำเป็นต้องช้อปเพื่อใช้สิทธิ เนื่องจากจะไม่ได้รับสิทธิในการลดหย่อนภาษีอยู่ดี 

 

------------------------------------------------------

อ้างอิง: กรุงเทพธุรกิจกระทรวงการคลัง

พิสูจน์อักษรโดย....สุรีย์   ศิลาวงษ์