กรมการขนส่งทางราง เปิดตัวเลขเดินทาง "เทศกาลปีใหม่ 2565" วันแรกทะลุ 7 แสนคน

กรมการขนส่งทางราง เปิดตัวเลขเดินทาง "เทศกาลปีใหม่ 2565" วันแรกทะลุ 7 แสนคน

กรมการขนส่งทางราง เปิดตัวเลขประชาชนเดินทางช่วง "เทศกาลปีใหม่ 2565" ใช้บริการรถไฟ-รถไฟฟ้า วันแรกทะลุ 7 แสนคน

เมื่อวันที่ 30 ธ.ค.64 กรมการขนส่งทางราง (ขร.) กระทรวงคมนาคม สรุปปริมาณการเดินทางด้วยระบบรางของประชาชนช่วง "เทศกาลปีใหม่ 2565" พบว่า วันที่ 29 ธันวาคม 2564 ซึ่งเป็นวันแรกของเทศกาลปีใหม่ 2565 มีประชาชนมาใช้บริการระบบราง รวมทั้งสิ้นจำนวน 708,014  คน แบ่งเป็น

  • รถไฟระหว่างเมืองของการรถไฟแห่งประเทศไทย (รฟท.) จำนวน 43,790 คน 
  • รถไฟฟ้าในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑลและรถไฟชานเมือง(สายสีแดง) จำนวน 664,224 คน 

โดยมีรายละเอียดดังนี้

1. รถไฟของ รฟท. จำนวน43,790 คน  แบ่งเป็น

  • ผู้โดยสารเชิงพาณิชย์ 17,061 คน
  • เชิงสังคม 26,729คน

โดยมีผู้โดยสารขาออกจำนวน 24,434 คน และผู้โดยสารขาเข้า 19,356 คน และพบว่า สายตะวันออกเฉียงเหนือมีผู้ใช้บริการมากสุดถึง 12,670 คน (ผู้โดยสารขาออก 7,716 คน ผู้โดยสารขาเข้า 4,954 คน) รองลงมาคือสายใต้ จำนวน 11,936 คน (ผู้โดยสารขาออก  6,409 คน ผู้โดยสารขาเข้า 5,527 คน) 

2. ระบบรถไฟฟ้า จำนวน 664,224 คนประกอบด้วย

  • รถไฟฟ้า Airport Rail Link จำนวน  29,513 คน 
  • รถไฟฟ้าชานเมือง (สายสีแดง)  จำนวน8,109 คน
  • รถไฟฟ้าสายเฉลิมรัชมงคล (สีน้ำเงิน) จำนวน 186,772 คน
  • รถไฟฟ้าสายฉลองรัชธรรม (สีม่วง) จำนวน 26,769 
  • รถไฟฟ้าบีทีเอส (สีเขียวและสีทอง) จำนวน 413,061 คน

โดย รฟท. ได้เพิ่มตู้โดยสารพ่วงไปกับขบวนรถปกติ  และส่วนระบบรถไฟฟ้าในช่วงชั่วโมงเร่งด่วนเช้าและเย็นได้เพิ่มรถเสริม รวม 18 เที่ยว ได้แก่ Airport Rail Link  เพิ่มรถเสริมจำนวน 4 เที่ยว BTS สายสุขุมวิท เพิ่มรถเสริมจำนวน 8 เที่ยว และสายเฉลิมรัชมงคล (สีน้ำเงิน) เพิ่มรถเสริมจำนวน 6 เที่ยว

สำหรับด้านความปลอดภัย มีอุบัติเหตุรถไฟของ รฟท. จำนวน 1 ครั้ง และมีรถไฟฟ้าขัดข้องจำนวน  1 ครั้ง ดังนี้

1. เมื่อเวลา 04.22 น. เกิดอุบัติเหตุขบวนด่วนพิเศษที่ 14 (เชียงใหม่-กรุงเทพ) เฉี่ยวชนคนเดินเท้าระหว่างสถานีท่าเรือ-สถานีหนองวิวัฒน์ จ.พระนครศรีอยุธยา ส่งผลให้มีผู้เสียชีวิตที่เกิดเหตุ เป็นชาย 1 ราย ทราบต่อมาชื่อนายสมศักดิ์ จันทร์ตรี อายุ 59 ปี 

2. เมื่อเวลา 08.26 น. รถไฟฟ้า BTS ขบวนหมายเลข 35 ขัดข้องที่สถานีคูคต ฝั่งมุ่งหน้าสถานีปลายทางเคหะฯ  ดำเนินการเปลี่ยนถ่ายผู้โดยสาร จากนั้นนำขบวนรถออกจากการให้บริการทต่อมาเวลา 08.45น. สายสุขุมวิทเดินรถได้ตามปกติ
 

นอกจากนี้มีเหตุด้านความมั่นคง 1 ครั้งเมื่อเวลา 06.25 น.รับแจ้งศูนย์ตันหยงมัสว่ามีคนร้ายขว้างปาระเบิดใส่ศูนย์ปฏิบัติการพิเศษ (นปพ.) รือเสาะ  ก่อนถึงประแจเบอร์ 1 ด้านทิศเหนือของสถานีรือเสาะในเขตรถไฟ เจ้าหน้าที่ฝ่ายความมั่นคงตรวจสอบพื้นที่ ไม่มีผู้บาดเจ็บแต่อย่างใด ทรัพย์สินของ รฟท. ไม่ได้รับความเสียหาย

สำหรับในวันนี้ (30 ธ.ค.64) คาดว่าจะมีประชาชนเดินทางออกต่างจังหวัดมากที่สุด โดยกรมการขนส่งทางรางประสาน รฟท. เพิ่มตู้โดยสารเพิ่มเติมไปกับขบวนรถทางไกล และจัดขบวนรถพิเศษช่วยการโดยสาร ขบวนที่ 5 เส้นทางกรุงเทพ - เชียงใหม่ 1 ขบวน และเตรียมริ้วขบวนรองรับเพิ่มเติมควบคู่กับการประเมินผู้โดยสารช่วงเย็น รวมทั้งประสานผู้ให้บริการรถไฟฟ้าเพิ่มความถี่ในการให้บริการในช่วงเย็นของวันนี้