เปิดช่องทาง ขั้นตอนลงทะเบียนขอผ่อนชำระค่าไฟฟ้า ครบจบที่นี่

เปิดช่องทาง ขั้นตอนลงทะเบียนขอผ่อนชำระค่าไฟฟ้า ครบจบที่นี่

ลงทะเบียนขอผ่อนชำระค่าไฟฟ้า โดย การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (PEA) ช่วยเหลือบรรเทาความเดือดร้อน ผู้ใช้ไฟฟ้าทุกประเภทที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์โควิด-19

เปิดเงื่อนไข ช่องทางลงทะเบียนขอผ่อนชำระค่าไฟฟ้า โดย การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (PEA) ช่วยเหลือบรรเทาความเดือดร้อน ผู้ใช้ไฟฟ้าทุกประเภทที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์โควิด-19 ยกเว้น ราชการ รัฐวิสาหกิจ 

อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง

- ขยายเวลาช่วย "ค่าไฟ" ผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ ใครยังไม่ลงทะเบียนมีวิธี

- กกพ.มองปี2565 ค่าไฟแพงประชาชนแห่ติดโซลาร์ลดค่าใช้จ่าย

 

สามารถยื่นความประสงค์ขอผ่อนชำระค่าไฟฟ้าผ่านระบบออนไลน์ได้ ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป และขอให้ประชาชนที่ค้างค่าไฟฟ้ามาติดต่อชำระหรือผ่อนผันค่าไฟฟ้าที่สำนักงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคในพื้นที่ 

 

ช่องทางการลงทะเบียนขอผ่อนชำระค่าไฟฟ้า

 

 

เงื่อนไขการลงทะเบียนขอผ่อนชำระออนไลน์

 

1.ตัวอย่างหนังสือมอบอำนาจกรณีนิติบุคคล (คลิกเพื่อดาวน์โหลดเอกสาร)

 

2.เฉพาะผู้ใช้ไฟฟ้า ประเภทเอกชนรายย่อย และเอกชนรายใหญ่

 

3.ต้องเป็นค่าไฟฟ้าประจำเดือนที่ไม่เคยขอผ่อนชำระกับ PEA หรืออยู่ในระบบชำระเงินแบบรวมศูนย์ (G)

 

4.การพิจารณาการผ่อนชำระ เป็นไปตามเงื่อนไขของ PEA และจะแจ้งผลการพิจารณาให้ทราบทาง SMS

 

5.ช่องทางการชำระเงิน สามารถชำระเงินได้ที่ สำนักงาน กฟภ.และผ่านแอพพลิเคชั่น PEA Smart Plus เท่านั้น 

 

ขั้นตอนลงทะเบียนขอผ่อนชำระค่าไฟฟ้า

 

1.ผู้ใช้ไฟฟ้าลงทะเบียนขอผ่อนชำระค่าไฟฟ้า

 

2.PEA พิจารณาการขอผ่อนชำระค่าไฟฟ้า และแจ้งผลการพิจารณาผ่านทาง SMS

 

3.PEA แจ้งแผน (งวด/กำหนดชำระเงิน) ให้ผู้ขอผ่อนทราบและดำเนินการยืนยัน

 

 

ผู้ใช้ไฟฟ้าสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่หมายเลข 1129 PEA Contact Center ตลอด 24 ชั่วโมง

 

เปิดช่องทาง ขั้นตอนลงทะเบียนขอผ่อนชำระค่าไฟฟ้า ครบจบที่นี่

 

 

ที่มา : กองสื่อสารองค์กร ฝ่ายประชาสัมพันธ์