ทส. จัดทำเป็น ส.ค.ส. Top Five สถานที่สิ่งแวดล้อมดีที่สุดปี 2564

ทส. จัดทำเป็น ส.ค.ส. Top Five สถานที่สิ่งแวดล้อมดีที่สุดปี 2564

ทส. จัด Top Five สถานที่สิ่งแวดล้อมดีที่สุดปี 2564 พร้อมจัดทำเป็น ส.ค.ส. แบบออนไลน์ ส่งความปรารถนาดีและอวยพรปีใหม่แก่กัน เพื่อประชาสัมพันธ์สถานที่ที่มีสิ่งแวดล้อมดีทั้ง 4 ด้าน

นายอรรถพล เจริญชันษา อธิบดีกรมควบคุมมลพิษ (คพ.) เปิดเผยว่า ตามที่กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (ทส.) โดย คพ. มีภารกิจในการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อมและรายงานให้ภาคส่วนต่างๆ ได้รับทราบและใช้ประโยชน์ในการบริหารจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อมของประเทศ และจากผลตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม ปี 2564 ทส. ได้นำสิ่งแวดล้อมใน 4 ด้าน ประกอบด้วย 1) ชายหาดคุณภาพน้ำทะเลดีที่สุด 2) แหล่งน้ำจืดคุณภาพน้ำดีที่สุด 3) จังหวัดคุณภาพอากาศดีที่สุด และ 4) จังหวัดสะอาดด้านการจัดการขยะ มาจัดเป็น  Top Five สถานที่สิ่งแวดล้อมดีที่สุด และนำมาจัดทำเป็นบัตรอวยพรส่งความสุข (ส.ค.ส.) แบบออนไลน์ เพื่อให้พี่น้องประชาชนส่งความปรารถนาดีและอวยพรปีใหม่แก่กัน และเพื่อประชาสัมพันธ์แหล่งหรือสถานที่ที่มีสิ่งแวดล้อมดีทั้ง 4 ด้าน 

ทส. จัดทำเป็น ส.ค.ส. Top Five สถานที่สิ่งแวดล้อมดีที่สุดปี 2564

ทส. จัดทำเป็น ส.ค.ส. Top Five สถานที่สิ่งแวดล้อมดีที่สุดปี 2564

ทส. จัดทำเป็น ส.ค.ส. Top Five สถานที่สิ่งแวดล้อมดีที่สุดปี 2564

ทส. จัดทำเป็น ส.ค.ส. Top Five สถานที่สิ่งแวดล้อมดีที่สุดปี 2564

 

นายอรรถพล กล่าวว่า Top Five ชายหาดคุณภาพน้ำทะเลดีที่สุด ได้แก่ หาดบ้านกรูด หาดอ่าวมะนาว จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ หาดละไม หาดเฉวง หาดแม่น้ำ อ.เกาะสมุย จังหวัดสุราษฎร์ธานี  

ทส. จัดทำเป็น ส.ค.ส. Top Five สถานที่สิ่งแวดล้อมดีที่สุดปี 2564 ทส. จัดทำเป็น ส.ค.ส. Top Five สถานที่สิ่งแวดล้อมดีที่สุดปี 2564

Top Five แหล่งน้ำจืดคุณภาพน้ำดีที่สุด ได้แก่ แม่น้ำตาปีตอนบน จังหวัดนครศรีธรรมราช แม่น้ำเพชรบุรีตอนบน จังหวัดเพชรบุรี หนองหาร จังหวัดสกลนคร แม่น้ำแควน้อย จังหวัดกาญจนบุรี และแม่น้ำลี้ จังหวัดลำพูน

Top Five จังหวัดคุณภาพอากาศดีที่สุด ได้แก่จังหวัดยะลา จังหวัดสตูล จังหวัดนราธิวาส จังหวัดนครศรีธรรมราช จังหวัดสงขลา และจังหวัดภูเก็ต และ Top Five จังหวัดสะอาดด้านการจัดการขยะ ได้แก่ กรุงเทพมหานคร จังหวัดนนทบุรี จังหวัดลำพูน จังหวัดภูเก็ต และจังหวัดยโสธร

 

ทส. จัดทำเป็น ส.ค.ส. Top Five สถานที่สิ่งแวดล้อมดีที่สุดปี 2564

ทส. จัดทำเป็น ส.ค.ส. Top Five สถานที่สิ่งแวดล้อมดีที่สุดปี 2564 ทส. จัดทำเป็น ส.ค.ส. Top Five สถานที่สิ่งแวดล้อมดีที่สุดปี 2564

 

ในการจัดทำ ส.ค.ส. 2565 ได้รับความอนุเคราะห์ภาพจากการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย ทริปเก็ตเตอร์ ดอท คอม John wick camping และ Aerial filming & photography และในเทศกาลปีใหม่นี้ คพ. ขอความร่วมมือนักท่องเที่ยว ประชาชนช่วยกันดูแลสภาพแวดล้อม ช่วยกันลดปริมาณขยะ ลดการใช้ถุงพลาสติก คัดแยกขยะก่อนทิ้งและทิ้งขยะลงในถังหรือภาชนะที่จัดไว้ เลือกใช้ภาชนะที่ทำจากวัสดุธรรมชาติแทนกล่องโฟมและถุงพลาสติก และขอให้นักท่องเที่ยวปฏิบัติตามกฎระเบียบของสถานที่ท่องเที่ยวอย่างเคร่งครัด โดยเฉพาะแหล่งท่องเที่ยวตามธรรมชาติ เพื่อรักษาแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติให้คงสวยงามต่อไป และโปรดป้องกันดูแลตัวเองตามประกาศของกระทรวงสาธารณสุขเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด 19