สศช.แนะเร่งทำแผนเชื่อมรถไฟลาว- จีน ปูทางสร้างผลประโยชน์เศรษฐกิจฝ่ายไทย

สศช.แนะเร่งทำแผนเชื่อมรถไฟลาว- จีน  ปูทางสร้างผลประโยชน์เศรษฐกิจฝ่ายไทย

สศช.หารือทูตไทยประจำ สปป.ลาว ฟังข้อมูลผลบวก - ลบ รถไฟลาว - จีน รับระยะสั้นมีผลกระทบกับสินค้าเกษตรไทย หลังจีนเตรียมทำจุดกระจายสินค้าจากเวียงจันทน์ เพื่อขนส่งลงมาในไทย ชี้โอกาสไทยมีเรื่องEV ที่จีนจะเอาชิ้นส่วนลงมาตั้งฐานประกอบในไทยใช้อีอีซีเป็นฐานผลิต - ส่งออก

นายดนุชา พิชยนันท์ เลขาธิการสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สศช.) เปิดเผยภายหลังหารือกับนายเจษฎา กตเวทิน เอกอัครราชทูตไทยประจำสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว และคณะ ณ ห้องประชุม ตึกสุริยานุวัตร เพื่อหารือเกี่ยวกับยุทธศาสตร์การใช้ประโยชน์การเชื่อมโยงเส้นทางรถไฟไทย - ลาว - จีน และการเตรียมพร้อมรองรับการพัฒนาเส้นทางรถไฟไทย - ลาว - จีน

ทั้งนี้ทูตไทยประจำ สปป.ลาวได้รายงานสถานการณ์ของรถไฟไทย - ลาว - จีน ภายหลังได้เปิดให้บริการจากเวียงจันทน์ไปถึงทางตอนใต้ของจีนแล้ว ซึ่งเป็นไปตามยุทธศาสตร์ และบทบาทที่สำคัญของประเทศจีน ในฐานะผู้ริเริ่มยุทธศาสตร์ Belt and Road Initiatives (BRI) นักลงทุน และผู้ส่งออกสินค้ารายใหญ่มายัง สปป.ลาว และไทย

โดยใช้ประโยชน์จากโครงข่ายรถไฟความเร็วสูงจากจีนมายัง สปป.ลาว พร้อมทั้ง สปป.ลาว ได้ลงทุนพัฒนา Vientiane Logistics Park เพื่อรองรับการขนส่งสินค้าจากจีน ส่งผลให้ไทยจำเป็นต้องทบทวนบทบาทของประเทศเพื่อเตรียมความพร้อมอย่างรอบด้านภายใต้บริบทการพัฒนาที่เปลี่ยนไป

นายดนุชากล่าวต่อว่าอย่างไรก็ตามแม้รถไฟเส้นทางนี้จะส่งผลกระทบกับสินค้าไทย เช่น สินค้าเกษตรในระยะสั้น แต่ประเทศไทยก็ได้โอกาสจากการพัฒนาเส้นทางรถไฟเส้นทางนี้เช่นกันโดยจะช่วยสร้างกิจกรรมทางเศรษฐกิจและสังคมที่เชื่อมโยงกันภายในประเทศ และสามารถต่อยอดไปสู่ความเชื่อมโยงในระดับภูมิภาค เช่นจะช่วยเพิ่มขีดความสามารถให้กับผู้ให้บริการขนส่งของไทย และเกิดเครือข่ายทางธุรกิจกับผู้ประกอบการ สปป.ลาว และจีน

เพื่อสนับสนุนการเป็นศูนย์กลางโลจิสติกส์ในภูมิภาค เพราะสินค้าจีนจะต้องลงมาขนส่งสินค้าในท่าเรือของไทยเช่นท่าเรือแหลมฉบังในอีอีซี ขณะที่สินค้าอุตสาหกรรมบางชนิดที่จะลงมาเช่นสินค้าอิเล็กทรอนิกส์ ที่เกี่ยวกับรถยนต์ไฟฟ้าที่จะลงมาในไทยแล้วมีการมาตั้งฐานการผลิตในไทยในอุตสาหกรรมนี้เช่นกัน

“ประเทศไทยจึงจำเป็นต้องเตรียมความพร้อมทั้งทางด้านโครงสร้างพื้นฐาน ในส่วนของการเชื่อมต่อระบบรางระหว่าง สปป.ลาว - ไทย การเชื่อมโยงบทบาทของศูนย์กระจายสินค้าท่านาแล้งของ สปป.ลาว และศูนย์กระจายสินค้านาทา จ.หนองคาย รวมทั้งการเร่งปรับกฎระเบียบเพื่ออำนวยความสะดวกในการให้บริการนักท่องเที่ยวและนักลงทุนจากต่างประเทศที่จะเพิ่มมากขึ้น โดยเฉพาะนักลงทุนและสินค้าจากประเทศจีนด้วย”นายดนุชา กล่าว