ร้อง สตง. เอาผิด "รมว.ยุติธรรม" ละเว้นปฏิบัติหน้าที่ คดีเหมืองทองคำ

ร้อง สตง. เอาผิด "รมว.ยุติธรรม" ละเว้นปฏิบัติหน้าที่ คดีเหมืองทองคำ

กลุ่มประชาสังคมปฏิรูปทรัพยากรและทองคำ ยื่นหนังสือ สตง. เอาผิด "สมศักดิ์" มาตรา 175-มาตรา 200 ละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ - ผิดจริยธรรม คดีเหมืองทองคำ

 27 ธ.ค. 2564 ณ ห้อง 501 ชั้น 5 สำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน  (สตง.)นายวทัญญู ทิพยมณฑา รองเลขาธิการสำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน รับเรื่องร้องเรียนจากนางวันเพ็ญ พรมรังสรรค์ พร้อมตัวแทนกลุ่มประชาสังคมปฏิรูปทรัพยากรและทองคำ ที่เข้ายื่นเรื่องต่อผู้ตรวจการแผ่นดิน เพื่อขอให้ตรวจสอบการปฏิบัติหน้าที่ของ นายสมศักดิ์ เทพสุทิน รัฐมนตรีกระทรวงยุติธรรม ว่าเป็นการปฏิบัติหน้าที่ ฝ่าฝืนกฎหมาย และ เป็นการกระทำความผิดจริยธรรม ด้วยหรือไม่ 

เนื่องจาก รัฐมนตรีกระทรวงยุติธรรม มีอำนาจหน้าที่ต้องปฏิบัติตามกฎหมาย การที่และได้ทราบว่ามีความเสียหายต่อสำนวนคดีเหมืองทองคำโดยละเอียดแล้วตั้งแต่ปี 2562 แต่กลับละเว้น เพิกเฉย ไม่ดำเนินการตั้งกรรมการสอบสวนข้อเท็จจริง และไม่ดำเนินการสอบสวนเอาผิดกับบริษัทเหมืองทองคำตามกฎหมายของประเทศไทยแต่อย่างใด ซึ่งอาจทำให้เกิดความล่าช้าเสียหายต่อรูปคดี  

การกระทำดังกล่าวจึงเข้าลักษณะอาจจะเป็นการละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ อันเป็นการกระทำความผิดตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา 157 และ มาตรา 200 ซึ่งหากผลการตรวจสอบพบว่าผิดต่อจริยธรรม และฝ่าฝืนกฎหมาย ขอให้ส่งเรื่องไปยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ดำเนินการ ให้ถึงที่สุดต่อไป