ในหลวง-ราชินี พระราชทานปฏิทินหลวงเนื่องในเทศกาลวันขึ้นปีใหม่ 2565

ในหลวง-ราชินี พระราชทานปฏิทินหลวงเนื่องในเทศกาลวันขึ้นปีใหม่ 2565

ในหลวง-ราชินี พระราชทานปฏิทินหลวงพุทธศักราช 2565 แก่ผู้ที่มาลงนามถวายพระพร เนื่องในเทศกาลวันขึ้นปีใหม่ พุทธศักราช 2565

(25 ธ.ค.2564) สำนักพระราชวัง เผยแพร่ข้อความประชาสัมพันธ์ ผ่านเว็บไซต์ หน่วยราชการในพระองค์ว่า พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าฯพระบรมราชินี ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทานปฏิทินหลวงพุทธศักราช 2565 แก่ผู้ที่มาลงนามถวายพระพรเนื่องในเทศกาลวันขึ้นปีใหม่พุทธศักราช 2565 ในวันเสาร์ที่ 1 มกราคม 2565 ตั้งแต่เวลา 07.30 - 17.00 น.

 

 

การนี้สำนักพระราชวังได้จัดเตรียมสถานที่สำหรับลงนามถวายพระพร ดังนี้ 

 

  • พระบรมมหาราชวัง (บริเวณสนามข้างศาลาลูกขุนใน)
  • พระราชวังบางปะอิน
  • วังไกลกังวล 
  • พระตำหนักภูพิงคราชนิเวศน์
  • พระตำหนัก ภูพานราชนิเวศน์
  • พระตำหนัก ทักษิณราชนิเวศน์

 

โปรดแต่งกายสุภาพ และแสดงบัตรประจำตัวประชาชน (สำหรับชาวไทย) สำเนาหนังสือเดินทาง (สำหรับชาวต่างชาติ) ที่จุดคัดกรองและปฏิบัติตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) อย่างเคร่งครัด ประชาชนที่มาลงนามในพระบรมมหาราชวังสามารถนำรถยนต์มาจอดได้ที่บริเวณท้องสนามหลวง (ฝั่งทิศเหนือ)

 

ในหลวง-ราชินี พระราชทานปฏิทินหลวงเนื่องในเทศกาลวันขึ้นปีใหม่ 2565