Walk in "ฉีดวัคซีนเข็ม 3" ไฟเซอร์ รพ.ปากเกร็ด วันนี้วันสุดท้าย รับทุกคนที่มา

Walk in "ฉีดวัคซีนเข็ม 3" ไฟเซอร์ รพ.ปากเกร็ด วันนี้วันสุดท้าย รับทุกคนที่มา

โรงพยาบาลปากเกร็ด เปิดวอล์คอิน (Walk in) "ฉีดวัคซีนเข็ม 3" ไฟเซอร์ (Pfizer) สำหรับประชาชนทุกพื้นที่ในวันที่ 27-28 ธันวาคม 2564

โรงพยาบาลปากเกร็ด เปิดวอล์คอิน (Walk in) "ฉีดวัคซีนเข็ม 3" ไฟเซอร์ (Pfizer) สำหรับประชาชนทุกพื้นที่ในวันที่ 27-28 ธันวาคม 2564 ตั้งแต่เวลา 8.30 - 12.00 น.รับทุกคนในเวลาที่กำหนด ที่โรงพยาบาลปากเกร็ด ถนน 345

 

 

อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง

- เช็คที่นี่! "นนท์ booster" แจ้งตารางฉีดวัคซีนเข็ม 3 AZ หรือ Pfizer เดือนม.ค.65

- "ฉีดวัคซีนเข็ม 3" ผู้ป่วยภูมิคุ้มกันต่ำ ต้องฉีดชนิดใด เว้นระยะนานแค่ไหน

- อัพเดท 21 จุด Walk in "ฉีดวัคซีนเข็ม 3" เข็ม 1 2 ไฟเซอร์-แอสตร้า จ.ชลบุรี เช็คเลย

 

โดยเงื่อนไขวอล์คอิน (Walk in) ไม่ต้องลงทะเบียน "ฉีดวัคซีนเข็ม 3" ไฟเซอร์ (Pfizer) โรงพยาบาลปากเกร็ด สำหรับผู้ที่ฉีดวัคซีนแอสตร้าเซนเนก้า (AstraZeneca) 2 เข็มหรือสูตรไขว้ซิโนแวค (Sinovac) +แอสตร้าเซนเนก้า (AstraZeneca) ที่ฉีดเข็ม 2 เป็นเวลา 3 เดือนขึ้นไปหรือก่อนวันที่ 30 กันยายน 2564 

 

หลักฐานที่ใช้ในวันเข้ารับวัคซีน 

 

1.สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน

 

2.หลักฐานการฉีดวัคซีน 2 เข็ม

 

Walk in \"ฉีดวัคซีนเข็ม 3\" ไฟเซอร์ รพ.ปากเกร็ด วันนี้วันสุดท้าย รับทุกคนที่มา