เช็คที่นี่! "นนท์ booster" แจ้งตารางฉีดวัคซีนเข็ม 3 AZ หรือ Pfizer เดือนม.ค.65

เช็คที่นี่! "นนท์ booster" แจ้งตารางฉีดวัคซีนเข็ม 3 AZ หรือ Pfizer เดือนม.ค.65

เช็คที่นี่! "นนท์ booster" แจ้งตารางการจัดฉีดวัคซีนเข็ม 3 เป็น AstraZenaca หรือ Pfizer (booster) ในเดือนมกราคม 2565

เมื่อวันที่ 22 ธ.ค.64 องค์การบริหารส่วนจังหวัดนนทบุรี แจ้งตารางการจัดฉีดวัคซีนเข็ม 3 เป็น AstraZenaca หรือ Pfizer (booster) ในเดือนมกราคม 2565 ผ่านระบบ "นนท์พร้อม

สถานที่และวันที่จัดฉีด

 • Westgate Hall เซ็นทรัล เวสต์เกต

วันที่ 5, 6, 7, 11, 13, 18 มกราคม 2565

 • ศูนย์กีฬากำธน สินธวานนท์ การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (บางกรวย)

วันที่ 4, 5, 13, 14, 20, 21, 27, 28 มกราคม 2565

ทั้งนี้ กำหนดการลงทะเบียนจะแจ้งให้ทราบต่อไป กรุณาติดตามข่าวสารเป็นระยะ

เช็คที่นี่! "นนท์ booster" แจ้งตารางฉีดวัคซีนเข็ม 3 AZ หรือ Pfizer เดือนม.ค.65

 

ข่าวที่เกี่ยวข้อง :

 

 

 

ขณะที่ จำนวนผู้ติดเชื้อโควิด-19 วันนี้ ในจังหวัดนนทบุรี ทั้งหมด 49 ราย เป็นเพศหญิง 27 ราย เพศชาย 22 ราย ต่างชาติ 0 ราย

ภูมิลำเนา

 • อำเภอปากเกร็ด 14 ราย
 • อำเภอบางบัวทอง 13 ราย
 • อำเภอเมือง 12 ราย
 • อำเภอไทรน้อย 5 ราย
 • อำเภอบางกรวย 4 ราย
 • อำเภอบางใหญ่ 1 ราย

 

มีอาการ 35 ราย คิดเป็น 71.43 % ไม่มีอาการ 14 ราย คิดเป็น 28.57 %

เช็คที่นี่! "นนท์ booster" แจ้งตารางฉีดวัคซีนเข็ม 3 AZ หรือ Pfizer เดือนม.ค.65

ข้อมูลการรับวัคซีนในผู้ติดเชื้อโควิด-19

- ไม่เคยได้รับวัคซีน 10 ราย คิดเป็น 20.40%

- รับวัคซีน 1 เข็ม 0 ราย คิดเป็น 0%

- รับวัคซีน 2 เข็ม 37 ราย คิดเป็น 75.51%

 •     Sinovac I + Sinovac II = 0 ราย
 •     Sinovac I + AstraZeneca II = 5 ราย
 •     Sinovac I + Pfizer II = 0 ราย
 •     Sinopharm I + Sinopharm II = 4 ราย
 •     Sinopharm I + AstraZeneca II = 0 ราย
 •     Sinopharm I + Moderna II = 1 ราย
 •     AstraZeneca I + AstraZeneca II = 21 ราย
 •     AstraZeneca I + Pfizer II = 0 ราย
 •     AstraZeneca I+ Moderna II = 0 ราย
 •     Pfizer I + Pfizer II = 6 ราย
 •     Moderna I+ Moderna II = 1 ราย

- รับวัคซีน 3 เข็ม 2 ราย คิดเป็น 4.08%

 •     Sinovac I+ Sinovac II+ AstraZeneca III = 1 ราย
 •     Sinopharm I+ Sinopharm II+Moderna III = 1 ราย

 

สัมผัสผู้ป่วยยืนยัน 49 ราย

- พนักงานบริษัท (ไม่ระบุ) 7 ราย

- นักเรียน (ไม่ระบุ) 3 ราย ระบุ นักเรียน รร.ประสาทวิทยา 1 ราย

- ค้าขาย 2 ราย

- รับจ้าง 3 ราย

กลุ่มที่พบผู้ติดเชื้อ 1 ราย ได้แก่

- พนักงานบริษัทเครื่องมือแพทย์

- นักศึกษา

 

พิสูจน์อักษร โดย....สุรีย์  ศิลาวงษ์