ครม.ไฟเขียวแผนฟีดเดอร์ รองรับการเปิดใช้งานรถไฟฟ้าสายสีแดงใน อีอีซี

ครม.ไฟเขียวแผนฟีดเดอร์ รองรับการเปิดใช้งานรถไฟฟ้าสายสีแดงใน อีอีซี

ครม.รับทราบมติที่ประชุม คจร. เห็นชอบผลการศึกษาจัดทำแผนแม่บทการพัฒนาระบบขนส่งสาธารณะกลุ่มจังหวัดฉะเชิงเทรา ชลบุรี ระยอง เพื่อรองรับอีอีซี และเห็นชอบหลักการการจัดทำระบบ Feeder รองรับการเปิดใช้งานรถไฟฟ้าสายสีแดง

น.ส.ไตรศุลี ไตรสรณกุล รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี กล่าวว่า คณะรัฐมนตรี (ครม.) รับทราบสรุปมติที่ประชุมคณะกรรมการจัดระบบการจราจรทางบก (คจร.) ครั้งที่ 2/2564 โดยที่ประชุม คจร. มีมติเห็นชอบผลการศึกษาจัดทำแผนแม่บทการพัฒนาระบบขนส่งสาธารณะกลุ่มจังหวัดฉะเชิงเทรา ชลบุรี ระยอง เพื่อรองรับการพัฒนาเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (อีอีซี) และมอบหมายให้คณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออกพิจารณาผลักดันแผนแม่บทการพัฒนาระบบขนส่งสาธารณะฯ ไปสู่การปฏิบัติต่อไป

นอกจากนี้ คจร. ยังมีมติเห็นชอบหลักการของโครงการศึกษาการจัดทำแผนแม่บทการพัฒนาโครงข่ายทางรถไฟร่วมกับทางหลวงพิเศษระหว่างเมือง (Motorways-Railways Masterplan : MR-Map) และเห็นชอบร่างโครงข่ายแผนแม่บท MR-Map ซึ่งการจัดทำแผนแม่บท MR-Map มีระยะทางรวม 6,530 กิโลเมตร ประกอบด้วย เส้นทางทางหลวงพิเศษระหว่างเมืองร่วมกับเส้นทางระบบราง 4,470 กิโลเมตร เส้นทางเฉพาะทางหลวงพิเศษระหว่างเมือง 1,710 กิโลเมตร และเส้นทางเฉพาะระบบราง 350 กิโลเมตร  

โดยปัจจุบันอยู่ระหว่างการศึกษาเพื่อจัดทำ MR-Map จำนวน 10 เส้นทาง เช่น เส้นทาง MR1 เชียงราย (ด่านเชียงของ-นราธิวาส) เส้นทาง MR2 หนองคาย (ด่านหนองคาย-ชลบุรี-แหลมฉบัง) เส้นทางMR4 ตาก (ด่านแม่สอด-ด่านนครพนม) และเส้นทาง MR9 (ภูเก็ต-สุราษฎร์ธานี)

ขณะเดียวกัน คจร. ได้เห็นชอบหลักการการจัดทำระบบ Feeder รองรับการเปิดใช้งานรถไฟฟ้าสายสีแดงที่มีรูปแบบการเดินรถตามตารางเวลาที่สอดคล้องกับการให้บริการของระบบรถไฟฟ้า รวมทั้งเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม

และเห็นชอบแนวเส้นทางให้บริการระบบ Feeder เข้าสู่สถานีรถไฟรังสิตจำนวน 3 เส้นทาง ประกอบด้วย 1.เส้นทางสถานีรถไฟฟ้ารังสิต-ธัญบุรีคลอง 7  2.เส้นทางสถานีรถไฟฟ้ารังสิต-มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (ศูนย์รังสิต) และ 3.เส้นทางสถานีรถไฟฟ้ารังสิต-แยกกรมควบคุมการปฏิบัติทางอากาศ