'คจร.'เคาะเดินหน้า'ระบบทางด่วน'ขั้นที่ 3 สายเหนือดัน'รถไฟฟ้าสายสีน้ำตาล'

'คจร.'เคาะเดินหน้า'ระบบทางด่วน'ขั้นที่ 3 สายเหนือดัน'รถไฟฟ้าสายสีน้ำตาล'

"ประวิตร" นั่งหัวโต๊ะ "คจร." ถก แก้ปัญกา จราจร เห็นชอบดำเนิน "โครงการระบบทางด่วนขั้นที่ 3 สายเหนือ" ดัน รถไฟฟ้าสายสีน้ำตาล จ่อ เก็บค่าผ่านทาง แบบไร้ไม้กั้น

ที่ทำเนียบรัฐบาล พล..ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการจัดระบบการจราจรทางบก (คจร.) ครั้งที่ 1/2564  โดยมี พล..อนุพงษ์ เผ่าจินดารมว.มหาดไทย และนายศักดิ์สยาม ชิดชอบ รมว.คมนาคม เข้าร่วม

161215690094

ทั้งนี้ ที่ประชุม ได้รับทราบรายงานความคืบหน้าการดำเนินงานตามแผนแม่บท ขนส่งมวลชนทางรางในเขตกทม. และปริมณฑล ที่สำคัญ ได้แก่โครงการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชน ปัจจุบัน เปิดให้บริการแล้ว 9 เส้นทาง โครงการที่อยู่ระหว่างการก่อสร้าง 6 เส้นทาง และโครงการส่วนต่อขยายเพิ่มเติมอีก 10 เส้นทาง ที่ประชุมยังได้รับทราบผลการศึกษาความเหมาะสม โครงการขอนแก่น Smart City โดยมีการรับฟังความคิดเห็นจากประชาชน และไม่มีข้อคัดค้าน รวมทั้งรับทราบความคืบหน้า โครงการรถไฟฟ้ารางเบา .ภูเก็ต (สนามบินภูเก็ต-ห้าแยกฉลอง)

161215692383

จากนั้นที่ประชุมได้พิจารณาเห็นชอบ การดำเนินโครงการระบบทางด่วนขั้นที่ 3 สายเหนือ และโครงการรถไฟฟ้าสายสีน้ำตาล ช่วงแคราย-ลำสาลี (บึงกุ่ม) และเห็นชอบ แผนการพัฒนาดำเนินงาน ติดตั้งระบบจัดเก็บค่าธรรมเนียมผ่านทาง แบบไม่มีไม้กั้น (M-Flow) บนทางหลวงพิเศษ ระหว่างเมือง ของกรมทางหลวง และบังคับใช้กม.กับผู้หลีกเลี่ยงฝ่าฝืน ไม่ชำระค่าธรรมเนียมผ่านทาง

อย่างไรก็ตาม พล..ประวิตร ระบุว่า ให้ความสำคัญ กับการแก้ปัญหาจราจร มาอย่างต่อเนื่องโดยเฉพาะพื้นที่เขตเมือง ซึ่งมีการขนส่ง การเดินรถ อย่างหนาแน่น จึงได้กำชับ หน่วยงานที่รับผิดชอบ จะต้องเร่งรัด และบูรณาการทำงานร่วมกันอย่างจริงจัง เพื่อให้โครงการต่างๆ มีความก้าวหน้า และสามารถแก้ปัญหาการจราจร การขนส่ง อย่างได้ผล เพื่อรองรับการขยายตัวเขตเมืองและเชื่อมต่อเครือข่ายเส้นทางให้ครอบคลุมพื้นที่ ส่งเสริมการยกระดับคุณภาพชีวิตประชาชน และเพิ่มศักยภาพการแข่งขันของประเทศต่อไป