คจร. เห็นชอบแผนปฏิรูป 'ขสมก.-เอกชน' จำนวน 162 เส้นทาง

คจร. เห็นชอบแผนปฏิรูป 'ขสมก.-เอกชน' จำนวน 162 เส้นทาง

"ศักดิ์สยาม" เผย คจร. เห็นชอบแผนปฏิรูปเส้นทาง ขสมก. - เอกชน จำนวน 162 เส้นทาง ส่วนกรณีข้อกังวลเรื่องผู้มีรายได้น้อย อยู่ในแผนที่คมนาคมให้การพิจารณาดูแลอยู่แล้ว

เมื่อวันที่ 2 ก.พ. 64 นายศักดิ์สยาม ชิดชอบ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม เปิดเผยภายหลังการประชุมคณะกรรมการจัดระบบการจราจรทางบก (คจร.) ครั้งที่ 1/2564 วานนี้ (1 ก.พ. 2564) ว่า ที่ประชุม คจร.เห็นด้วยกับแผนปฏิรูปเส้นทางเดินรถองค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ (ขสมก.) จำนวน 162 เส้นทาง แบ่งเป็น เส้นทางของ ขสมก. จำนวน 108 เส้นทาง และเส้นทางของเอกชน จำนวน 54 เส้นทาง เพื่อพัฒนาโครงข่ายเส้นทางรองรับการขยายตัวของเมือง และเชื่อมต่อกับระบบขนส่งอื่นตามความจำเป็นในอนาคต

อย่างไรก็ตามในส่วนกรณีที่ พล.อ.อนุพงษ์ เผ่าจินดา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย มีความเป็นห่วงผู้ที่มีรายได้น้อย และเคยเสียค่าโดยสารน้อยกว่า 30 บาท จะทำอย่างไรนั้นมองว่าเป็นประเด็นเดียวกับที่กระทรวงคมนาคมให้การดูแลอยู่แล้ว โดยเป็นอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการขนส่งทางบกกลาง เป็นผู้พิจารณาค่าโดยสาร โดยเบื้องต้นกำหนดไว้ คือ ตั๋วเที่ยวเดียว ราคา 15 บาท ซึ่งคิดราคาบนพื้นฐานอัตราค่าโดยสารรถประจำทางปรับอากาศตามระยะทางในปัจจุบัน (ประกาศใช้เมื่อปี พ.ศ. 2561) ราคาค่าโดยสารขั้นต่ำสุดสำหรับรถปรับอากาศ (ใหม่) คิดที่ ระยะทาง 0-4 กม. ราคา 15 บาท 


“มติที่ประชุม คจร. ให้เพิ่มเติมข้อความเกี่ยวกับราคาค่าโดยสาร เป็นราคาค่าโดยสาร 30 บาท/วัน และให้คณะกรรมการขนส่งทางบกกลาง เป็นผู้รับผิดชอบพิจารณากำหนดราคาค่าโดยสารให้เหมาะสมกับทุกกลุ่ม” นายศักดิ์สยาม กล่าว

สำหรับแผนปฏิรูปเส้นทางเดินรถองค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ (ขสมก.) จำนวน 162 เส้นทาง นั้นกระทรวงคมนาคมจะนำเสนอให้คณะรัฐมนตรี (ครม.) พิจารณาพร้อมแผนฟื้นฟู ขสมก.