"เงินประกันรายได้เกษตรกร" ธ.ก.ส. โอนงวด 8-9 ยังไม่ได้เงิน เช็คที่นี่

"เงินประกันรายได้เกษตรกร" ธ.ก.ส. โอนงวด 8-9 ยังไม่ได้เงิน เช็คที่นี่

ตรวจสอบอัพเดท "เงินประกันรายได้เกษตรกร" ธ.ก.ส. โอนงวด 8-9 ยังไม่ได้เงิน เช็คที่นี่

ยังคงตรวจสอบ อัพเดท "เงินประกันรายได้เกษตรกร" หรือ "เงินประกันราคาข้าว" ล่าสุด ธ.ก.ส. โอนงวด 8-9 ยังไม่ได้เงิน เช็คที่นี่ กรุงเทพธุรกิจ รายงานต่อเนื่อง

นายกษาปณ์ เงินรวง รองผู้จัดการธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร หรือ ธ.ก.ส. เปิดเผยว่า โครงการประกันรายได้เกษตรกรผู้ปลูกข้าว ปี 2564/65  เมื่อวันที่ 15 ธันวาคม 2564 ธ.ก.ส. ได้ดำเนินการโอนเงินประกันรายได้ในงวดที่ 1-7 เพิ่มเติม พร้อมงวดที่ 8-9 อีกจำนวน 4,838 ล้านบาท จำนวนเกษตรกร 377,122 ครัวเรือน

ผลการโอนเงินโครงการประกันรายได้เกษตรกรผู้ปลูกข้าว ปี 2564/2565 ตั้งแต่งวดที่ 1-9 รวมทั้งหมดจำนวน 82,308 ล้านบาท จำนวนเกษตรกรได้รับประโยชน์ 4,504,348 ครัวเรือน


ข่าวที่เกี่ยวข้อง :

การประกันรายได้เกษตรกร เป็นการช่วยเหลือเกษตรกรผู้ปลูกข้าวให้ได้รับผลตอบแทนจากการผลิตที่เหมาะสม เป็นการป้องกันความเสี่ยงด้านราคาไม่ให้ประสบปัญหาขาดทุน และช่วยแก้ไขปัญหาราคาผลผลิตตกต่ำจากสถานการณ์เศรษฐกิจโลก การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 และอุทกภัย โดยที่กลไกตลาดยังคงทำงานเป็นปกติ

โดยประกันรายได้แก่เกษตรกรผู้ปลูกข้าว 5 ชนิด

  • ข้าวเปลือกหอมมะลิ ตันละ 15,000 บาท ครัวเรือนละไม่เกิน 14 ตัน
  • ข้าวเปลือกหอมมะลินอกเขต ตันละ 14,000 บาท ครัวเรือนละไม่เกิน 16 ตัน
  • ข้าวเปลือกเจ้า ตันละ 10,000 บาท ครัวเรือนละไม่เกิน 30 ตัน 
  • ข้าวเปลือกหอมปทุมธานี ตันละ 11,000 บาท ครัวเรือนละไม่เกิน 25 ตัน
  • ข้าวเปลือกเหนียว ตันละ 12,000 บาท ครัวเรือนละไม่เกิน 16 ตัน  

ตรวจสอบผลการโอนเงินได้ทางแอพพลิเคชั่น ธ.ก.ส. A-Mobile ตลอด 24 ชั่วโมง และจะมีข้อความแจ้งเตือนเงินเข้าบัญชีผ่าน LINE Official BAAC Family กรณีที่ลูกค้าสมัครใช้บริการ BAAC Connect รวมถึงสามารถเบิกถอนเงินสดผ่านตู้ ATM ของ ธ.ก.ส. ทั่วประเทศ

เช็คตรวจสอบเงินประกันรายได้เกษตรกร และเงินช่วยเหลือชาวนาไร่ละ 1,000 บาท

ไปที่เวบไซต์ chongkho.inbaac.com กรอกเลขประจำตัวประชาชน เพื่อใช้ในการเช็คเงินเกษตรกร การเช็คเงินเกษตรกร 2564 สามารถทราบผลได้ทันที หลังจากกรอกเลขบัตรประชาชน โดยจะมีรายละเอียดของบัญชี จำนวนเงิน และโครงการของเงินช่วยเหลือที่ได้รับ

"เงินประกันรายได้เกษตรกร" ธ.ก.ส. โอนงวด 8-9 ยังไม่ได้เงิน เช็คที่นี่

ข้อมูลจาก ธ.ก.ส. และ กรุงเทพธุรกิจ