เช็คสิทธิ “ประกันรายได้เกษตรกร” ทำไมเงินไม่เข้า แก้ไขยังไง?

เช็คสิทธิ “ประกันรายได้เกษตรกร” ทำไมเงินไม่เข้า แก้ไขยังไง?

เช็คเลย! ตรวจสอบสิทธิ์ “ประกันรายได้เกษตรกร” ธ.ก.ส.โอน "เงินเยียวยา" ชาวนาทำไมเงินไม่เข้าบัญชี แล้วต้องแก้ไขยังไง?

ภายหลังจากที่รัฐบาล ได้อนุมัติโครงการ "ประกันรายได้เกษตรกร" ผู้ปลูกข้าว ปี 2564/65 รอบที่ 1 ลงวันที่ 4 พ.ย. 2564 จาก ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร หรือ ธ.ก.ส. ซึ่งเป็นเงินเยียวยา ช่วยเหลือชาวนาซึ่งเริ่มโอนเข้าบัญชีตั้งแต่วันที่ 9 -13 ธันวาคม 2564 ไปแล้วนั้น

“กรุงเทพธุรกิจออนไลน์” ได้รายงานความคืบหน้า โครงการประกันรายได้เกษตรกร การจ่าย "เงินประกันรายได้เกษตรกร" อย่างต่อเนื่อง 

ซึ่งโครงการสนับสนุนค่าบริหารจัดการและพัฒนาคุณภาพผลผลิตเกษตรกรผู้ปลูกข้าวปีการผลิต 2564/65 โดย ธ.ก.ส. จะจ่ายเงินช่วยเหลือชาวนาในอัตราไร่ละ 1,000 บาท ครัวเรือนละไม่เกิน 20 ไร่ หรือ ครัวเรือนละไม่เกิน 20,000 บาท โอนเงินเข้าบัญชีเกษตรกรโดยตรง ระหว่างวันที่ 13 – 17 ธ.ค. 64  

สำหรับภาคตะวันออกเฉียงเหนือและภาคเหนือ เริ่มโอนในวันที่ 14 - 17 ธ.ค. 64

 

ข่าวที่เกี่ยวข้อง :

1. "เงินประกันรายได้เกษตรกร" ไม่เข้าบัญชี เกิดจากอะไร?

  • บัญชีไม่เคลื่อนไหว ให้ติดต่อธนาคาร
  • เปิดบัญชี อาจจะมีปัญหาซ้ำซ้อน
  • เจ้าของบัญชีไม่ยืนยันบัญชีเดิม
  • ชื่อสกุลของเจ้าของบัญชี / ชื่อบัญชีเงินฝาก / หมายเลขบัตรประจำตัวประชาชนของเจ้าของบัญชีต้องตรงกันกับชื่อหรืหมายเลขประจำตัวบัตรประชาชนของเกษตรกรผู้ได้รับสิทธิ์ตามโครงการ
  • สถานะบัญชีเงินฝากจะต้องไม่หยุดเคลื่อนไหว หรือถูกอายัด

2.กรณี "ไม่ได้รับเงินเยียวยา" แก้ไขยังไง? 

ทั้งนี้ ตรวจสอบข้อมูลเกษตรกรที่ขึ้นทะเบียนไว้กับกรมส่งเสริมการเกษตร ที่สำนักงานเกษตรฯใกล้บ้าน ว่าให้ข้อมูลครบถ้วนหรือไม่ เพื่อเร่งแก้ไขต่อไป

เช็คสิทธิ “ประกันรายได้เกษตรกร” ทำไมเงินไม่เข้า แก้ไขยังไง?

3.ตรวจสอบเงินช่วยเหลือเกษตรกร

  • เข้าสู่เวบไซต์ chongkho.inbaac.com ได้ตลอด 24 ชั่วโมง
  • กรอกเลขประจำตัวประชาชน เพื่อใช้ในการเช็คเงินเกษตรกร การเช็คเงินเกษตรกร 2564 สามารถทราบผลได้ทันที หลังจากกรอกเลขบัตรประชาชน โดยจะมีรายละเอียดของบัญชี จำนวนเงิน และโครงการของเงินช่วยเหลือที่ได้รับ
  • ตรวจสอบข้อมูลในแอพพลิเคชั่น ธ.ก.ส. A-Mobile หลังจากตรวจสอบในเวบไซต์แล้วเรียบร้อย หากมีข้อมูลขึ้นว่าได้รับเงินโอน สามารถเข้าไปตรวจสอบยอดเงินได้ด้วยตัวเองผ่านแอพพลิเคชั่น ธ.ก.ส. A-Mobile จากธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร ดูแลเกษตรกรผู้ปลูกข้าวครอบคลุมกว่า 4.68 ล้านคน โดยประกันรายได้ให้เกษตรกรที่ขึ้นทะเบียนผู้ปลูกข้าวปีการผลิต 2564/65 

เช็คสิทธิ “ประกันรายได้เกษตรกร” ทำไมเงินไม่เข้า แก้ไขยังไง?

 

ที่มา : ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร