"เชียงใหม่" สั่งปิด 2 บริษัท 14 วัน สกัดโควิด-19 หลังพบผู้ติดเชื้อเป็นกลุ่ม

"เชียงใหม่" สั่งปิด 2 บริษัท 14 วัน สกัดโควิด-19 หลังพบผู้ติดเชื้อเป็นกลุ่ม

"เชียงใหม่" สั่งปิด บริษัท คิคาโน และบริษัทเฟิสเฮ้าส์ ในอำเภอสารภี 14 วัน ตั้งแต่ 9-22 ธันวาคม นี้ หลังพบมีการติดเชื้อโรคโควิด–19 เป็นกลุ่มก้อน

เมื่อวันที่ 14 ธ.ค.64 นายประจญ ปรัชญ์สกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ ในฐานะประธานคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดเชียงใหม่ ผู้กำกับการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉินจังหวัดเชียงใหม่ ลงนามคำสั่งคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดเชียงใหม่

โดยให้ปิดบริษัท คิคาโน และบริษัทเฟิสเฮ้าส์ เลขที่ 125/6 หมู่ที่ 8 ตำบลท่าวังตาล อำเภอสารภี จังหวัดเชียงใหม่ เป็นระยะเวลา 14 วัน ตั้งแต่วันที่ 9-22 ธันวาคม นี้ หลังพบมีการติดเชื้อโรคโควิด–19 เป็นกลุ่มก้อน เพื่อให้การควบคุมและป้องกันโรคในพื้นที่อำเภอสารภี เป็นไปด้วยความเรียบร้อยและเกิดประสิทธิภาพสูงสุด

 

โดยขอให้ผู้สัมผัสเสี่ยงสูงทุกรายเข้ารับการตรวจคัดกรองหาเชื้อโควิด-19 หากผลตรวจเป็นลบให้กักตนเอง (Home Quarantine) เป็นเวลา 14 วัน ส่วนกลุ่มเสี่ยงต่ำให้คุมไว้สังเกตอาการ เป็นเวลา 14 วัน และปฏิบัติตามคำสั่งเจ้าพนักงานควบคุมโรคติดต่อในพื้นที่อย่างเคร่งครัด 

พร้อมขอความร่วมมือให้ประชาชนในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ งดการเดินทางเข้าไปในพื้นที่เสี่ยงดังกล่าวโดยไม่มีเหตุจำเป็น เพื่อลดความเสี่ยงต่อการสัมผัสโรค พร้อมให้นายอำเภอสารภี ในฐานะหัวหน้าศูนย์ปฏิบัติการควบคุมโรคอำเภอฯ กำกับและควบคุมการปฏิบัติให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย หากผู้ใดฝ่าฝืนไม่ปฏิบัติตาม ต้องระวางโทษปรับไม่เกิน 20,000 บาท ตามมาตรา 51 แห่งพระราชบัญญัติโรคติดต่อ พ.ศ. 2558

"เชียงใหม่" สั่งปิด 2 บริษัท 14 วัน สกัดโควิด-19 หลังพบผู้ติดเชื้อเป็นกลุ่ม