อัพเดท "โควิดวันนี้" 10 จังหวัดติดเชื้อสูงสุด กทม. 570 จับตาชลบุรี สงขลา สุราษฎร์ธานี

อัพเดท "โควิดวันนี้" 10 จังหวัดติดเชื้อสูงสุด กทม. 570 จับตาชลบุรี สงขลา สุราษฎร์ธานี

เกาะติดเช็คอัพเดทล่าสุด "โควิดวันนี้" 10 จังหวัดติดเชื้อสูงสุด กทม. ยอด 570 ราย จับตานครศรีธรรมราช ชลบุรี สงขลา สุราษฎร์ธานี สมุทรปราการ เชียงใหม่ ตรัง นครราชสีมา กระบี่ นครสวรรค์

อัพเดทต่อเนื่อง เกาะติดสถานการณ์ โควิดวันนี้ 14 ธ.ค. 64 เกาะติดความคืบหน้า 10 จังหวัดติดเชื้อสูงสุด จากศูนย์บริหารสถานการณ์โควิด-19 (ศบค.) ตรวจสอบ อัพเดท 10 จังหวัด อันดับพบผู้ติดเชื้อโควิด 19 สูงสุด 

จํานวนผู้ติดเชื้อโควิดในประเทศรายใหม่ วันที่ 14 ธันวาคม 2564 ตรวจสอบ 10 จังหวัดอันดับ

1 กรุงเทพมหานคร

2 นครศรีธรรมราช

3 ชลบุรี

4 สงขลา

5 สุราษฎร์ธานี

6 สมุทรปราการ

7 เชียงใหม่

8 ตรัง

9 นครราชสีมา

10 กระบี่ และ นครสวรรค์

อัพเดท "โควิดวันนี้" 10 จังหวัดติดเชื้อสูงสุด กทม. 570 จับตาชลบุรี สงขลา สุราษฎร์ธานี

14/12/2564 กรุงเทพมหานคร หรือ กทม. ยอดติดเชื้อโควิดสูงสุดอันดับ 1 ของประเทศ ตามด้วยนครศรีธรรมราช ชลบุรี สงขลา สุราษฎร์ธานี สมุทรปราการ เชียงใหม่ ตรัง นครราชสีมา กระบี่ และนครสวรรค์

อัพเดท "โควิดวันนี้" 10 จังหวัดติดเชื้อสูงสุด กทม. 570 จับตาชลบุรี สงขลา สุราษฎร์ธานี

จำนวนการได้รับวัคซีนสะสม (28 ก.พ. - 13 ธ.ค. 2564)
รวม 97,653,854 โดส ใน 77 จังหวัด

 ภาพรวมยอดฉีดวัคซีน วันที่ 13 ธันวาคม 2564 
ยอดฉีดทั่วประเทศ 250,737 โดส
เข็มที่ 1 : 57,155 ราย
 เข็มที่ 2 : 128,459 ราย
เข็มที่ 3 : 65,123 ราย
-----------------
จำนวนผู้ได้รับวัคซีน เข็มที่ 1 สะสม : 49,980,431 ราย
จำนวนผู้ได้รับวัคซีน เข็มที่ 2 สะสม : 43,461,981 ราย
จำนวนผู้ได้รับวัคซีน เข็มที่ 3 สะสม : 4,211,442 ราย

แหล่งข้อมูล : MOPH-IC

อัพเดท "โควิดวันนี้" 10 จังหวัดติดเชื้อสูงสุด กทม. 570 จับตาชลบุรี สงขลา สุราษฎร์ธานี

อัพเดท "โควิดวันนี้" 10 จังหวัดติดเชื้อสูงสุด กทม. 570 จับตาชลบุรี สงขลา สุราษฎร์ธานี

อัพเดท "โควิดวันนี้" 10 จังหวัดติดเชื้อสูงสุด กทม. 570 จับตาชลบุรี สงขลา สุราษฎร์ธานี


อัพเดท "โควิดวันนี้" 10 จังหวัดติดเชื้อสูงสุด กทม. 570 จับตาชลบุรี สงขลา สุราษฎร์ธานี

วันอังคารที่ 14 ธันวาคม 2564  เวลา 11.30 น.
สถานการณ์การติดเชื้อ COVID-19 ในประเทศ
ข้อมูลตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2564
 ผู้ป่วยรายใหม่ 2,862 ราย
 ผู้ป่วยยืนยันสะสม 2,146,043 ราย
 หายป่วยแล้ว 2,078,718 ราย
 เสียชีวิตสะสม 21,137 ราย
--------------
ข้อมูลสะสมตั้งแต่ปี 2563
 ผู้ป่วยยืนยันสะสม 2,174,906 ราย
 หายป่วยแล้ว 2,106,144 ราย
 เสียชีวิตสะสม 21,231 ราย
ระหว่างวันที่ 28 กุมภาพันธ์ - 13 ธันวาคม 2564
 มีผู้รับวัคซีน สะสมทั้งหมด จำนวน 97,653,854 โดส
---------------
วันที่ 13 ธันวาคม 2564 มีผู้รับการฉีดวัคซีน 
เข็มที่ 1 จำนวน 57,155 ราย
เข็มที่ 2 จำนวน 128,459 ราย
เข็มที่ 3 จำนวน 65,123 ราย

อัพเดท "โควิดวันนี้" 10 จังหวัดติดเชื้อสูงสุด กทม. 570 จับตาชลบุรี สงขลา สุราษฎร์ธานี


สถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ทั่วโลก 
วันอังคารที่ 14 ธันวาคม 2564 เวลา 10.00 น. 
ยอดผู้ติดเชื้อรวม 271,067,467 ราย 
อาการรุนแรง 88,882 ราย 
รักษาหายแล้ว 243,649,046 ราย 
เสียชีวิต 5,328,132 ราย 

อันดับประเทศที่มีผู้ติดเชื้อสูงสุด
1. สหรัฐอเมริกา  จำนวน 51,018,282 ราย
2. อินเดีย  จำนวน 34,703,508 ราย
3. บราซิล  จำนวน 22,191,949 ราย
4. สหราชอาณาจักร  จำนวน 10,873,468 ราย
5. รัสเซีย  จำนวน 10,046,454 ราย

ประเทศไทย  อยู่ในอันดับที่ 24 จำนวน 2,174,906 ราย

ที่มา - ศูนย์บริหารสถานการณ์โควิด19 , ศูนย์ข้อมูลCOVID19

อัพเดท "โควิดวันนี้" 10 จังหวัดติดเชื้อสูงสุด กทม. 570 จับตาชลบุรี สงขลา สุราษฎร์ธานี