เตือน! ปลอมใบรับรองวัคซีนโควิด-19 มีโทษทั้งจำ-ปรับ

เตือน! ปลอมใบรับรองวัคซีนโควิด-19 มีโทษทั้งจำ-ปรับ

"ดีอีเอส" เตือน! จ้างผู้อื่นทำปลอมเอกสารรับรองการฉีดวัคซีนโควิด-19 มีความผิดทางกฎหมาย ต้องระวางโทษทั้งจำ และปรับ

เมื่อวันที่ 14 ธ.ค.64 ศูนย์ต่อต้านข่าวปลอม เปิดเผยว่า ตามที่ได้มีข่าวปรากฏในสื่อออนไลน์ต่างๆ ในประเด็นเรื่อง เอกสารรับรองการฉีดวัคซีนโควิด-19 สามารถจ้างผู้อื่นทำได้ แม้ไม่ได้ฉีดจริง ทางศูนย์ต่อต้านข่าวปลอมได้ตรวจสอบข้อเท็จจริงกับ กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข พบว่าข้อมูลดังกล่าวนั้น เป็นข้อมูลเท็จ

กรณี การรับทำเอกสารรับรองการฉีดวัคซีนโควิด-19 ทางออนไลน์ ซึ่งระบุว่าแม้ไม่ได้ฉีดวัคซีนก็สามารถออกเอกสารให้ได้ เป็นของแท้ที่ได้รับการรับรองนั้น ทางกรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข ได้ตรวจสอบเรื่องดังกล่าวและชี้แจงว่า เอกสารดังกล่าวที่มีการรับทำทางออนไลน์เป็นเอกสารปลอม

โดยเอกสารรับรองการฉีดวัคซีนโควิด 19 ของจริงจะต้องออกโดยสถานที่ฉีดเท่านั้น ซึ่งผู้ที่ไม่ได้รับการฉีดวัคซีนจึงไม่สามารถได้รับเอกสารดังกล่าวได้แต่อย่างใด และขอเตือนให้ประชาชนอย่าหลงเชื่อเพราะการปลอมเอกสารราชการมีความผิดทางกฎหมาย ต้องระวางโทษทั้งจำ และปรับ

ดังนั้นขอให้ประชาชนอย่าหลงเชื่อ และขอความร่วมมือไม่ส่ง หรือแชร์ข้อมูลดังกล่าวต่อในช่องทางสื่อสังคมออนไลน์ต่างๆ และเพื่อให้ประชาชนได้รับข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับสถานการณ์ของโรคโควิด 19 ในประเทศไทย และวิธีการป้องกันตนเอง สามารถติดตามได้ที่เว็บไซต์ www.ddc.moph.go.th หรือโทร. 1422

เตือน! ปลอมใบรับรองวัคซีนโควิด-19 มีโทษทั้งจำ-ปรับ

บทสรุปของเรื่องนี้คือ : ใบรับรองการฉีดวัคซีนโควิด 19 ที่มีการรับทำทางออนไลน์ ถือเป็นเอกสารปลอม เพราะเอกสารรับรองการฉีดวัคซีนโควิด 19 ของจริงจะต้องออกโดยสถานที่ฉีดเท่านั้น

หน่วยงานที่ตรวจสอบ : กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข