โควิด "โอมิครอน" หนีภูมิไฟเซอร์ได้มากกว่า 41 เท่าจาก 1,321 เหลือแค่ 32

โควิด "โอมิครอน" หนีภูมิไฟเซอร์ได้มากกว่า 41 เท่าจาก 1,321 เหลือแค่ 32

ดร.อนันต์ จงแก้ววัฒนา เผยผลทดสอบจากทีมวิจัยจากแอฟริกาใต้ เกี่ยวกับ "โควิดสายพันธุ์ใหม่" โอมิครอน (Omicron) ชี้หนีภูมิจาก "วัคซีนไฟเซอร์" (Pfizer) มากกว่า 41 เท่าจาก 1,321 เหลือแค่ 32

ดร.อนันต์ จงแก้ววัฒนา นักไวรัสวิทยา ผู้อำนวยการกลุ่มวิจัยนวัตกรรมสุขภาพสัตว์และการจัดการ ศูนย์พันธุวิศวกรรมและเทคโนโลยีชีวภาพแห่งชาติ (ไบโอเทค) สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) เผยผลทดสอบจากทีมวิจัยจากแอฟริกาใต้ เกี่ยวกับ "โควิดสายพันธุ์ใหม่" โอมิครอน (Omicron) ชี้หนีภูมิจาก "วัคซีนไฟเซอร์" (Pfizer) มากกว่า 41 เท่า 

 

 

อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง

- โควิด-19 "โอมิครอน" แนวโน้มความรุนแรงเมื่อเทียบกับเดลตา

- เช็ครายชื่อ 54 ประเทศ/พื้นที่ พบ "โอมิครอน" ทั่วโลก

- โควิด "โอมิครอน" ไม่รุนแรง แต่ทำไมถึงยังประมาทไม่ได้

 

เฟซบุ๊กของ ดร.อนันต์ จงแก้ววัฒนา เผยผลการทดสอบ "โควิด-19" สายพันธุ์โอมิครอน โดยทีมวิจัยจากแอฟริกาใต้ จากการนำซีรั่มของผู้ที่ได้รับ "วัคซีนไฟเซอร์" (Pfizer) ครบ 2 เข็มซึ่งมีเนื้อหาสำคัญ ดังนี้

 

ผลการทดสอบไวรัส "โอมิครอน" ตัวจริงกับซีรั่มของผู้ที่รับ "วัคซีนไฟเซอร์" (Pfizer) ครบ 2 เข็มทดสอบโดยทีมวิจัยจากแอฟริกาใต้ เป็นไปตามคาด โอมิครอน หนีภูมิจาก PZ ได้ 41.4 เท่า หรือมากกว่า 10 เท่าเมื่อเทียบกับสายพันธุ์หนีภูมิเก่งอย่างเบตาที่รู้จักกัน (ภูมิโดยเฉลี่ยจาก 1300+ ลดลงเหลือ 32...)

 

ทีมวิจัยพบว่า เมื่อเปรียบเทียบระหว่างผู้ที่ได้รับวัคซีนอย่างเดียวกับผู้เคยติดเชื้อและได้รับวัคซีนด้วยภูมิแบบ hybrid immunity แบบหลังจะสูงกว่าชัดเจนและมีมากเพียงพอที่จะยับยั้งการติดเชื้อ โอมิครอน ได้แม้จะตกมากเช่นเดียวกัน (เส้นสีเขียว)

 

 

ค่านี้เป็น Neutralizing Antibody ไม่ใช่ค่า Binding IgG เป็น  AU/ml หรือ BAU/ml ซึ่งตัวเลขนั้นเอามาใช้อ้างอิงไม่ได้และตัวอย่างที่วัด n ยังค่อนข้างน้อยคือ n=6 เนื่องจากความเร่งด่วนของข้อมูล ต่อจากนี้ผลจะออกมาเรื่อยๆแน่นอน

 

โควิด "โอมิครอน" หนีภูมิไฟเซอร์ได้มากกว่า 41 เท่าจาก 1,321 เหลือแค่ 32

 

โควิด "โอมิครอน" หนีภูมิไฟเซอร์ได้มากกว่า 41 เท่าจาก 1,321 เหลือแค่ 32

 

CR เฟซบุ๊ก : ดร.อนันต์ จงแก้ววัฒนา