ด่านควบคุมโรคระหว่างประเทศ เข้มคนเดินทางเข้า-ออก สกัดโควิด "โอมิครอน"

ด่านควบคุมโรคติดต่อระหว่างประเทศ สะพานมิตรภาพไทยลาวแห่งที่ 1 หนองคาย คุมเข้มคนขับรถบรรทุกสินค้าที่กลับจากลาว ป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 สายพันธุ์ใหม่ "โอมิครอน" แม้ยังไม่พบการระบาดในประเทศเพื่อนบ้าน แต่ต้องเฝ้าระวังขั้นสูงสุด

เมื่อวันที่ 8 ธ.ค. 64 เจ้าหน้าที่ประจำด่านควบคุมโรคติดต่อระหว่างประเทศ สะพานมิตรภาพ 1 หนองคาย กรมควบคุมโรค สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 8 จังหวัดอุดรธานี ได้ทำการตรวจสอบคนขับรถบรรทุก รถขนส่งสินค้าที่เดินทางกลับเข้าประเทศ หลังจากนำส่งสินค้าผ่านด่านพรมแดนสะพานมิตรภาพไทย - ลาว แห่งที่ 1 อ.เมืองหนองคาย ไปยังนครหลวงเวียงจันทน์ สปป.ลาว โดยทุกคนจะต้องได้รับการตรวจโรคตามมาตรการป้องกันและควบคุมโรคโควิด-19 ซึ่งในช่วงที่ผ่านมา ได้มีการเข้มงวดตรวจสอบอย่างต่อเนื่อง แต่ในช่วงนี้หลังจากมีการตรวจพบการติดเชื้อโควิด-19สายพันธุ์ใหม่ โอมิครอน ทำให้ต้องเพิ่มความเข้มงวดตรวจสอบผู้ที่เดินทางเข้าออกประเทศมากยิ่งขึ้นกว่าเดิม ซึ่งทุกคนให้ความร่วมมือปฏิบัติตามมาตรการของเจ้าหน้าที่อย่างเข้มงวด

สำหรับ สถานการณ์โควิด-19 ของจังหวัดหนองคาย สถานการณ์ดีขึ้นแม้ว่าจะมีผู้ตรวจพบเชื้อทุกวันแต่เป็นยอดไม่เกินหลักสิบคน ยอดผู้ป่วยสะสม 4,432 ราย กำลังรักษา 133 ราย รักษาหายแล้ว 4,272 ราย เสียชีวิตสะสม 27 ราย ในขณะที่สถานการณ์โรคโควิด 19 ในประเทศลาว มีการพบผู้ติดเชื้อโควิด-19 ทั้งภายในและติดเชื้อในประเทศ มียอดผู้เสียชีวิตสะสม 214 คน ติดเชื้อสะสม 82,082 โดยยังไม่พบการระบาดของสายพันธุ์ใหม่โอมิครอน