น้ำพระทัยจากเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาฯ ที่พึ่งพายามทุกข์ยาก

น้ำพระทัยจากเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาฯ ที่พึ่งพายามทุกข์ยาก

ความทุกข์ยากของพสกนิกรที่ได้รับความเดือดร้อนจากเหตุการณ์ร้ายแรง เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาฯ ทรงห่วงใยและเสด็จพระราชดำเนินทรงเยี่ยมผู้ประสบภัย นับเป็นหนึ่งในพระราชกรณียกิจที่ทรงปฏิบัติมาอย่างต่อเนื่อง

เมื่อครั้งเกิดเหตุน้ำท่วมในจังหวัดนครศรีธรรมราช สร้างความเสียหายให้แก่วัด ที่พักอาศัยพื้นที่การเกษตร เส้นทางสัญจรในวงกว้าง สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา องค์ประธานมูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่ง(ภาฯ) ยามยาก สภากาชาดไทยเสด็จพระราชดำเนินทอดพระเนตรสภาพน้ำที่ยังคงท่วมขังบ้านเรือนราษฎร ในการนี้ทรงประเคนจตุปัจจัยไทยธรรมถวายพระสงฆ์ ณ วัดพังยอม

น้ำพระทัยจากเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาฯ ที่พึ่งพายามทุกข์ยาก

ทอดพระเนตรการทำข้าวเหนียวไก่ทอดสูตรประทาน ณ โรงครัวจังหวัดนครศรีธรรมราช ซึ่งสนับสนุนโดยมูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่ง (ภาฯ) ยามยาก สภากาชาดไทย โอกาสนี้ พระราชทานอาหารกล่องให้แก่ตัวแทนหมู่บ้านราษฎรที่มารอรับเสด็จฯ ทรงเยี่ยมและให้กำลังใจราษฎรอย่างใกล้ชิดสร้างความปลื้มปิติแก่ราษฎรเป็นล้นพ้น 

สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา พระราชทานถุงยังชีพมูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่ง(ภา)ยามยาก สภากาชาดไทย ณ บ้านบางนกกวัก อำเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดนครศรีธรรมราช จากนั้น เสด็จพระราชดำเนินไปยังบ้านนายสมบูรณ์ ภาษากล ราษฎรในพื้นที่บ้านบางนกกวักหมู่ที่ 3 ตำบลสวนหลวง อำเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดนครศรีธรรมราช เพื่อพระราชทานเงินช่วยเหลือแก่ครอบครัวผู้เสียชีวิตจากอุทกภัยทรงเยี่ยมและให้กำลังใจผู้ประสบอุทกภัยที่มารอเฝ้าฯ รับเสด็จ 

น้ำพระทัยจากเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาฯ ที่พึ่งพายามทุกข์ยาก

น้ำพระทัยจากเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาฯ ที่พึ่งพายามทุกข์ยาก

ทรงพระดำเนินเพื่อทอดพระเนตรสภาพน้ำที่ยังคงท่วมขังพื้นที่บ้านเรือนราษฎรด้วยความห่วงใยเป็นระยะทางกว่า 3 กิโลเมตร พร้อมพระราชทานถุงยังชีพมูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่ง(ภา) ยามยาก สภากาชาดไทยแก่ตัวแทนราษฎรในพื้นที่ และราษฎรที่นำเรือมารอเฝ้าฯ รับเสด็จด้วย

มูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่ง(ภาฯ) ยามยาก สภากาชาดไทย ก่อตั้งตามพระดำริของพระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี กรมหมื่นสุทธนารีนาถ ทรงดำรงตำแหน่งเป็นองค์นายกกิตติมศักดิ์ตลอดชีพ และสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา ทรงเป็นองค์ประธาน 

น้ำพระทัยจากเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาฯ ที่พึ่งพายามทุกข์ยาก

มีวัตถุประสงค์เพื่อสนับสนุนและเชื่อมโยงให้ภาครัฐ เอกชน และชุมชน ร่วมมือกันช่วยเหลือประชาชน โดยมีพันธกิจ ทั้งยามทุกข์ยากจากอุทกภัยและภัยพิบัติ มุ่งเน้นงานด้านพัฒนาอาชีพและคุณภาพชีวิตอย่างยั่งยืน สนับสนุนให้ผู้ทุกข์ยากน้อยกว่าช่วยเหลือ ผู้ทุกข์ยากมากกว่า ผู้ที่แข็งแรงช่วยผู้อ่อนแอ ภายใต้แนวคิด แบ่งปัน พอเพียง ยั่งยืน 

ในช่วงแรกเริ่มของการก่อตั้งมูลนิธิฯ เป็นเพียงโครงการอาสาเพื่อนพึ่ง(ภาฯ) ยามยาก สภากาชาดไทย เมื่อปีพ.ศ. 2538 เวลานั้นเกิดอุทกภัยครั้งร้ายแรงมีผู้ได้รับความเดือดร้อนเป็นจำนวนมาก จนภาคราชการองค์กรการกุศลที่มีอยู่ ไม่สามารถให้ความช่วยเหลือได้อย่างทั่วถึง จนเกิดเหตุการณ์กระทบกระทั่งกันระหว่างประชาชน

ย้อนไปเมื่อช่วงเช้าของวันที่ 29 ตุลาคม พ.ศ.2538 เป็นวันที่พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี กรมหมื่นสุทธนารีนาถและสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา ทรงออกปฏิบัติภารกิจในโครงการอาสาเพื่อนพึ่ง(ภาฯ) ยามยาก สภากาชาดไทยเป็นครั้งแรก โดยเสด็จออกรับน้ำใจจากผู้ไม่ประสบอุทกภัยที่สถานีบริการน้ำมัน ต่อจากนั้นในช่วงบ่ายได้เสด็จพระดำเนินเยี่ยมเยียนประชาชนที่ซอยจรัญสนิทวงศ์ 34 เขตบางกอกน้อย ซอยจรัญสนิทวงศ์ 82 ซอยจรัญสนิทวงศ์ 84 และซอยจรัญสนิทวงศ์ 86 เขตบางพลัด กรุงเทพมหานคร 

น้ำพระทัยจากเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาฯ ที่พึ่งพายามทุกข์ยาก

นับจากนั้นมาโครงการอาสาเพื่อนพึ่ง(ภาฯ) ยามยาก สภากาชาดไทยดำเนินการอย่างต่อเนื่องและจัดตั้งเป็นมูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่ง(ภาฯ) ยามยาก สภากาชาดไทย ตั้งแต่วันที่ 21 พฤศจิกายน 2544 และได้พัฒนาการปฏิบัติงานอย่างต่อเนื่องเรื่อยมา ตลอดระยะเวลากว่า 20 ปี มูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่ง(ภาฯ) ยามยาก สภากาชาดไทยช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย มีโครงการเกี่ยวข้องกับการป้องกันการเกิดอุทกภัย อาทิ การติดตั้งศูนย์เตือนภัยตามพื้นที่เสี่ยง ระหว่างเกิดอุทกภัยและหลังเกิดภัย อาทิ การแจกถุงยังชีพพระราชทาน รถประกอบอาหารเพื่อนพึ่งภาฯ เคลื่อนที่ โครงการฟื้นฟูชุมชนที่ประสบอุทกภัยเพื่อให้มีวิถีชีวิตที่ดีขึ้น 

ข้อมูลและภาพ : สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดนครศรีธรรมราช มูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่ง (ภาฯ) ยามยาก สภากาชาดไทย