กรมหมื่นสุทธนารีนาถ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา โปรดให้ตั้งโรงครัวพระราชทานช่วยเหลือปชช. ยะลา

 กรมหมื่นสุทธนารีนาถ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา โปรดให้ตั้งโรงครัวพระราชทานช่วยเหลือปชช. ยะลา

"กรมหมื่นสุทธนารีนาถ" นายกกิตติมศักดิ์ และ "เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา" ประธานมูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่ง (ภาฯ) ยามยาก สภากาชาดไทย โปรดให้มูลนิธิฯ จัดตั้งโรงครัวพระราชทานเพื่อบรรเทา ความเดือดร้อนของประชาชนจากสถานการณ์การแพร่ระบาดโควิด-19 จ.ยะลา

162521361062

พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี กรมหมื่นสุทธนารีนาถ นายกกิตติมศักดิ์ และสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา ประธานมูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่ง (ภาฯ) ยามยาก สภากาชาดไทย ทรงห่วงใยและทรงตระหนักถึงความเดือดร้อนของประชาชนจากสถานการณ์การแพร่ระบาดโควิด-19 โปรดให้มูลนิธิฯ จัดตั้งโรงครัวพระราชทานศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ อำเภอเมือง จังหวัดยะลา 

162521361056

162521360246

ระหว่างวันที่ 1 – 7 กรกฎาคม 2564 เพื่อประกอบอาหารพระราชทาน นำไปมอบให้แก่ผู้ที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ในอำเภอบันนังสตา อำเภอเบตง อำเภอยะหา และอำเภอกาบัง จังหวัดยะลา โดยเมื่อวันที่ 1 ก.ค.64 พลเรือตรี สมเกียรติ ผลประยูร เลขาธิการศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ (ศอ.บต.) เป็นประธานในพิธีเปิดโรงครัวพระราชทานมูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่ง (ภาฯ) ยามยาก สภากาชาดไทย พร้อมคณะเจ้าหน้าที่ ศอ.บต. และหน่วยราชการในพื้นที่ ร่วมกันประกอบอาหาร โดยปฏิบัติตามมาตราการป้องกันการแพร่ระบาดโรคโควิด-19 อย่างเคร่งครัด

162521360147

1625213603100

โอกาสนี้ คณะเดินทางไปมอบอาหารปรุงสุกสำเร็จให้กับผู้แทนผู้นำท้องถิ่นในพื้นที่จังหวัดยะลา ได้แก่ พื้นที่อำเภอยะหา จำนวน 220 กล่อง อำเภอกาบัง จำนวน 1,520 กล่อง อำเภอเบตง จำนวน 6,540 กล่อง อำเภอบันนังสตา จำนวน 6,000 กล่อง สำหรับเมนูอาหาร ได้แก่ ข้าวเครื่องแกงไก่ ปลากระตัก ข้าวผัดพริกไก่ และไข่ต้ม รวม 14,280 กล่อง มอบให้ประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อนทั้งสิ้น 3,771 ครัวเรือน

162521361764

ที่มา : เพจมูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่ง (ภาฯ) ยามยาก สภากาชาดไทย