โคราช ประกาศเปิดเมือง มีมาตรการรับมือ "โอมิครอน"

ผู้ว่าฯ นครราชสีมา ประกาศเปิดเมือง ผ่อนปรนมาตรการ 7 อำเภอพื้นที่นำร่องด้านการท่องเที่ยว ยืนยัน มีมาตรการเข้มรับมือ "โอมิครอน"

นายวิเชียร จันทรโณทัย ผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา เปิดเผยว่า จังหวัดนครราชสีมา ได้ออกคำสั่งจังหวัดนครราชสีมา ที่ 12047/2564 เรื่อง มาตรการในการเฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) สำหรับพื้นที่นำร่องด้านการท่องเที่ยวของจังหวัดฯ รองรับการเปิดเมือง เมื่อวานนี้ (1 ธันวาคม 2564) เป็นวันแรก แต่การผ่อนคลายมาตรการต่างๆ ต้องค่อยเป็นค่อยไปตามระดับความรุนแรงของสถานการณ์โดยยังจำเป็นต้องคงไว้ซึ่งมาตรการสำหรับการดำเนินกิจกรรม กิจการต่างๆ ภายใต้ประกาศสถานการณ์ฉุกเฉิน เพื่อขับเคลื่อนเศรษฐกิจ และสังคม ให้ดำเนินไปควบคู่กับมาตรการด้านสาธารณสุขอย่างสมดุล เพื่อให้ประชาชนกลับมาใช้ชีวิตในสังคมได้ใกล้เคียงกับสภาวะปกติ

โดยให้ 7 อำเภอ เป็นพื้นที่นำร่องด้านการท่องเที่ยว ได้แก่ อำเภอเมืองนครราชสีมา, เฉลิมพระเกียรติ, โชคชัย, ปากช่อง, พิมาย, วังน้ำเขียว และอำเภอสีคิ้ว แต่จะต้องป้องกันควบคุมการแพร่ระบาดของโรคอยู่ภายใต้มาตรการที่กำหนด ทั้งเรื่องการจัดกิจกรรมการรวมกลุ่มของบุคคลจำนวนมากในพื้นที่, การปิดพื้นที่เสี่ยง, การดำเนินมาตรการ DMHTTA, มาตรการป้องกันการติดเชื้อแบบครอบจักรวาล Universal Prevention, มาตรการปลอดภัยสำหรับองค์กร COVID Free Setting รวมทั้ง กฎหมาย กฎ หรือระเบียบที่เกี่ยวข้องอย่างเคร่งครัด ส่วนร้านจำหน่ายอาหารหรือเครื่องดื่ม สามารถเปิดให้บริการได้ตามเวลาปกติ ไม่เกิน 22.00 น. สามารถบริโภคสุราหรือเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์ในร้านอาหารได้ แต่เฉพาะร้านที่ผ่านการตรวจประเมินตามมาตรฐานความปลอดภัยด้านสุขอนามัย SHA แล้วเท่านั้น ซึ่งทางจังหวัดฯ จะจัดชุดปฏิบัติการจัดระเบียบสังคมฯ ออกตรวจตราอย่างเข้มงวด เพื่อให้ปฏิบัติตามมาตรการที่กำหนด

ส่วนการสร้างภูมิคุ้มกันหมู่ ด้วยการฉีดวัคซีนป้องกันโควิด-19 ขณะนี้ประชาชนกลุ่มเป้าหมาย ได้รับวัคซีนเข็มที่ 1 ไปแล้วกว่าร้อยละ 64 ซึ่งประชาชนที่ยังไม่ได้ฉีดเข็ม 1 ได้เร่งรัดทั้ง 32 อำเภอ รณรงค์กระตุ้นเตือนประชาชนให้ไปรับวัคซีนกันให้ครอบคลุมโดยเร็ว 

ทั้งนี้ ไวรัสโควิด-19 กลายพันธุ์ "โอมิครอน" ทางจังหวัดฯ ได้มีการติดตามข่าวสารและเฝ้าระวังอย่างใกล้ชิด โดยหากพบ "โอมิครอน" ในจุดใด ก็ต้องเตรียมมาตรการตอบโต้เอาไว้ให้ทันท่วงที จึงอยากประชาสัมพันธ์ไปยังพี่น้องประชาชนในพื้นที่ รวมถึงนักท่องเที่ยวที่มาเยี่ยมมาเยือนจังหวัดนครราชสีมาด้วยว่า ทางจังหวัดได้ประกาศเปิดเมืองแล้ว และนำร่องด้านการท่องเที่ยวใน 7 อำเภอ แต่ทั้งนี้ ทุกพื้นที่ยังอยู่ภายใต้มาตรการที่จังหวัดกำหนด ต้องขอความร่วมมือให้ปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัดด้วย ซึ่งหากประเมินและตรวจพบการฝ่าฝืน โดยเฉพาะสถานประกอบการ ร้านค้า ร้านจำหน่ายอาหารเครื่องดื่ม ไม่ปฏิบัติตามมาตรการสาธารณสุข หรือหย่อนยานจนเสี่ยงทำให้เกิดการแพร่ระบาดของโรคได้ ทางจังหวัดฯ จำเป็นต้องมีมาตรการลงโทษตามกฎหมาย