ระงับ! นักเดินทาง 8 ประเทศ ลงทะเบียน Thailand Pass ชั่วคราว

ระงับ! นักเดินทาง 8 ประเทศ ลงทะเบียน Thailand Pass ชั่วคราว

กระทรวงการต่างประเทศ ชี้แจงรายละเอียดระงับการลงทะเบียน Thailand Pass ชั่วคราว สําหรับผู้ที่เดินทางมาจาก 8 ประเทศในแอฟริกา

นายธานี แสงรัตน์ อธิบดีกรมสารนิเทศและโฆษกกระทรวงการต่างประเทศเปิดเผยกรณีที่องค์การอนามัยโลกได้ออกแถลงการณ์พบการระบาดของไวรัส COVID-19 สายพันธุ์ใหม่ B.1.1.529 ในประเทศในแอฟริกา ว่าศูนย์บริหารสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (ศบค.) ได้กำหนดมาตรการในการเดินทางเข้าราชอาณาจักร สำหรับผู้ที่เดินทางมาจากประเทศในภูมิภาคดังกล่าว ดังนี้

๑. ระบบ Thailand Pass จะระงับการลงทะเบียนชั่วคราวสำหรับผู้ที่เดินทางมาจาก 8 ประเทศ ได้แก่
1.บอตสวานา  (Botswana)
2.เอสวาตินี (Eswatini)
3.เลโซโท (Lesotho)
4.มาลาวี (Malawi)
5.โมซัมบิก (Mozambique)
6.นามิเบีย (Namibia)
7.แอฟริกาใต้ (South Africa)

8.ซิมบับเว (Zimbabwe)

2.สําหรับบุคคล (จาก 8 ประเทศ) ที่ได้รับ Thailand Pass (QR code) ไปแล้ว

หากเดินทางถึงประเทศไทยก่อนวันที่ 1 ธันวาคม 2564 จะต้องกักตัว 14 วัน โดยรับผิดชอบค่าใช้จ่ายเอง
- หากมีกําหนดเดินทางถึงประเทศไทยตั้งแต่วันที่ 1 ธันวาคม 2564 เป็นต้นไป จะไม่อนุญาตให้เดินทางเข้าประเทศไทย

3.สำหรับคนไทยที่พำนักอยู่ใน 8 ประเทศข้างต้น สามารถเดินทางกลับประเทศไทยจากประเทศต้นทางที่ตนเองพำนักโดยสายการบิน Ethiopian Airlines ได้ โดยสายการบินจะให้บริการเที่ยวบิน ET608 เข้าประเทศไทยทุกวันพุธ (วันที่ 1 8 15 22 และ 29 ธันวาคม) โดยออกจากกรุงแอดดิสอาบาบา เวลา 00.01 น. (ตามเวลาเอธิโอเปีย) และจะเดินทางถึงกรุงเทพฯ เวลา 13.10 น. (ตามเวลาประเทศไทย) ในวันเดียวกัน โดยผู้เดินทางทุกคนในกรณีนี้ต้องเข้ารับการกักตัว 14 วัน

ทั้งนี้ ผู้เดินทางสามารถลงทะเบียนเพื่อขอรับ COE ผ่านทางเว็บไซต์ https://coethailand.mfa.go.th/regis/newvirus 

ในกรณีเร่งด่วนสามารถติดต่อสายด่วน (hotline) ของสถานเอกอัครราชทูตได้ที่ 
1.สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงพริทอเรีย (ดูแลบอตสวานา เอสวาตินี เลโซโท มาลาวี นามิเบีย แอฟริกาใต้ ซิมบับเว) 
โทร. +27 (0) 829236179
2.สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงมาปูโต (ดูแลโมซัมบิก)
โทร. +258877889902

4. สำหรับคนไทยและช่าวต่างชาติที่มีประวัติพำนักหรือเดินทางจากประเทศอื่น ๆ ในภูมิภาคแอฟริกา ในช่วง 21 วันก่อนเข้าไทย (นอกเหนือจากในรายชื่อ 8 ประเทศ) ระบบ Thailand Pass จะรับการลงทะเบียนและอนุมัติการเดินทางเข้าราชอาณาจักร เฉพาะในรูปแบบ Alternative Quarantine (AQ) เท่านั้น (ไม่อนุญาตให้ลงทะเบียนแบบ Sandbox)

โดยผู้ที่เดินทางเข้าไทยตั้งแต่วันที่ 6 ธันวาคม 2564 เป็นต้นไป จะต้องกักตัว 14 วัน และตรวจหาเชื้อด้วยวิธี RT-PCR 3 ครั้ง ส่วนผู้ที่เดินทางเข้าไทยในระหว่างวันที่ 15 พฤศจิกายน - 5 ธันวาคม 2564 นอกจากจะต้องปฏิบัติตามเงื่อนไขที่ลงทะเบียนเดินทางเข้ามาแล้ว จะต้องให้เจ้าหน้าที่ติดตามคุมไว้สังเกตจนครบ 14 วัน หรือตามจำนวนวันที่พำนักกรณีน้อยกว่า 14 วัน โดยหากมีอาการให้ตรวจหาเชื้อด้วยวิธี RT-PCR 

บุคคลสัญชาติไทยที่เดินทางจากประเทศในกรณีข้างต้น กรุณาติดต่อขอรับคำแนะนำจากสถานเอกอัครราชทูต/สถานกงสุลใหญ่ไทย ในประเทศที่ท่านพำนัก 

5. มาตรการดังกล่าวได้มีการประกาศในระบบ Thailand Pass (https://tp.consular.go.th) ด้วยแล้ว หากท่านมีข้อสงสัยเกี่ยวกับ Thailand Pass สามารถติดต่อหมายเลขสายด่วนได้ตลอด 24 ชั่วโมงที่หมายเลข
+662 5728442 

+666 5205447
+666 5205448
+666 5205449