"ติดเชื้อโควิด" เกือบ 200 คน นักเรียนนายสิบตำรวจปมแตกแถว สั่งเด้ง ผอ.ศูนย์ฝึกภาค 7 พ้นราชบุรี

งานเข้าแล้ว "ติดเชื้อโควิด" เกือบ 200 คน นักเรียนนายสิบตำรวจปมแตกแถว สั่งเด้ง ผอ.ศูนย์ฝึกภาค 7 พ้นราชบุรี

พล.ต.ท.ธนายุตม์ วุฒิจรัสธำรงค์ ผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาค 7 (ผบช.ภ.7) เซ็นคำสั่งย้ายด่วน พ.ต.ต. บุญส่ง สุขเหมือน ผู้บังคับกองร้อย (สบ 2 ) ฝ่ายปกครองและการฝึก ศูนย์ฝึกอบรมตำรวจภูธรภาค 7 ซึ่งตั้งอยู่บ้านไพรสะเดา ต.ดอนทราย อ.ปากท่อ จ.ราชบุรี ไปฏิบัติราชการที่ศูนย์ปฏิบัติการตำรวจภูธรภาค 7 โดยขาดจากการปฏิบัติหน้าที่ทางตำแหน่งเดิม มีกำหนด 30 วัน

"ติดเชื้อโควิด" เกือบ 200 คน นักเรียนนายสิบตำรวจปมแตกแถว สั่งเด้ง ผอ.ศูนย์ฝึกภาค 7 พ้นราชบุรี

สืบเนื่องจากเมื่อวันที่ 18 พ.ย. 64 เวลา 21.00 น. ทางศูนย์ฝึกอบรมตำรวจภูธรภาค 7 ได้ทำการสุ่มตรวจเชื้อโควิดของนักเรียนนายสิบตำรวจ ที่มีอุณหภูมิสูงผิดปกติหรือมีอาการเจ็บคอ แน่นหน้าอก โดยใช้ตรวจ ATK ซึ่งผลการตรวจแสดงผลติดเชื้อโควิด 19 รวม 39 นาย และในวันที่19 - 20 พ.ย. 64 ทีมเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลปากท่อ ได้เข้ามาดำเนินการตรวจ RT-PCR หาเชื้อรวมทั้งสิ้น 592 นาย 

"ติดเชื้อโควิด" เกือบ 200 คน นักเรียนนายสิบตำรวจปมแตกแถว สั่งเด้ง ผอ.ศูนย์ฝึกภาค 7 พ้นราชบุรี
ผลปรากฏว่า นักเรียนนายสิบตำรวจ 561 นาย ติดเชื้อ 179 นาย แม่ครัว 14 คน ติดเชื้อ 3 คน ครูฝึกและตำรวจรักษาการณ์ 17 นาย ไม่พบเชื้อแต่อย่างใด รวมผู้ติดเชื้อทั้งสิ้น 182 นาย วันที่ 20 พ.ย. 64 ตำรวจภูธรภาค 7 ประชุมหารือกับสาธารณสุข จ.ราชบุรี ผู้อำนวยการโรงพยาบาลปากท่อและเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง ได้ร่วมกำหนดแนวทางและวางมาตรการในการปฏิบัติ

"ติดเชื้อโควิด" เกือบ 200 คน นักเรียนนายสิบตำรวจปมแตกแถว สั่งเด้ง ผอ.ศูนย์ฝึกภาค 7 พ้นราชบุรี

นอกจากนี้ ยังมีผู้ให้ข้อมูลผู้ที่เกี่ยวข้องกับการเกิดการแพร่ระบาดเชื้อไวรัสโควิด -19 ในศูนย์ฝึกอบรมตำรวจภูธรภาค 7 (ไพรสะเดา) พบว่านักเรียนนายสิบตำรวจมีพฤติกรรมแอบหนีออกนอกศูนย์ฝึกฯ ในตอนเวลากลางคืนและบางกลุ่มไม่ปฏิบัติตามระเบียบของหน่วยฝึก มีการแอบใช้โทรศัพท์ ติดต่อสื่อสารกับบุคคลภายนอกหรือผู้ปกครองเพื่อไม่ให้เกิดความเสียหายต่อทางราชการและการตรวจสอบข้อเท็จจริง เป็นไปด้วยความเรียบร้อย เห็นควรให้ ภาค 7 มีคำสั่งให้ พ.ต.ต.บุญส่ง สุขเหมือน ผบ.ร้อย ปค.ศฝร.ภ.7 มาปฏิบัติราชการที่ ศปก.ภ.7 จนกว่าการตรวจสอบข้อเท็จจริงจะเสร็จสิ้น