ราคายางพารา (การยางแห่งประเทศไทย) ประจำวันที่ 25 พฤศจิกายน 2564

ราคายางพารา (การยางแห่งประเทศไทย) ประจำวันที่ 25 พฤศจิกายน 2564

ยางแผ่นรมควัน ชั้น 1 (ธ.ค.) กรุงเทพฯ 69.25 สงขลา 69.00 (ม.ค.) กรุงเทพฯ 69.45 สงขลา 69.20 น้ำยางข้น 60% (ธ.ค.) กรุงเทพฯ 46.00 สงขลา 45.75 (ม.ค.) กรุงเทพฯ 46.20 สงขลา 45.95

  ราคายางประกาศเที่ยงวัน (F.O.B.)   
ชนิด        (บาท/กก.) เดือนธันวาคม 2564 เดือนมกราคม 2565
ยางแผ่นรมควัน กรุงเทพฯ สงขลา กรุงเทพฯ สงขลา
ชั้น 1 69.25 69.00 69.45 69.20
ชั้น 2 68.65 68.40 68.85 68.60
ชั้น 3 68.10 67.85 68.30 68.05
ชั้น 4 67.80 67.55 68.00 67.75
ชั้น 5 67.35 67.10 67.55 67.30
ยางแท่ง        
STR5L 70.00 69.75 70.20 69.95
STR20 60.15 59.90 60.35 60.10
น้ำยางข้น 60% 46.00 45.75 46.20 45.95
         
         
ที่มา: การยางแห่งประเทศไทย      
         

ราคายางพารา (การยางแห่งประเทศไทย) ประจำวันที่ 25 พฤศจิกายน 2564