แนวทาง "ฉีดวัคซีนโมเดอร์นา" ครบจบ ใครฉีดเข็ม 1 2 3 ชนิดไหนมาบ้าง เช็คดูได้หมด

แนวทาง "ฉีดวัคซีนโมเดอร์นา" ครบจบ ใครฉีดเข็ม 1 2 3 ชนิดไหนมาบ้าง เช็คดูได้หมด

"สมาคมโรงพยาบาลเอกชน" ออกแนวทางการ "ฉีดวัคซีน" โมเดอร์นา (Moderna) สำหรับกลุ่มผู้ที่ฉีดวัคซีนเข็ม 1 2 และ 3 ชนิดต่างๆ เช็คเลย

"สมาคมโรงพยาบาลเอกชน" ออกแนวทางการ "ฉีดวัคซีน" โมเดอร์นา (Moderna) หลังจากการประชุมเกี่ยวกับแนวทางการฉีดวัคซีนโควิด-19 โมเดอร์นา (COVID-19 Vaccine Expert Consensus Meeting: Moderna Vaccine Schedule) ซึ่งจัดขึ้นเมื่อวันที่ 3 พ.ย.2564 ที่ผ่านมา

 

 

อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง

- หนุ่มใหญ่ช็อกหมดสติหลัง "ฉีดวัคซีนโมเดอร์นา"

- อภ. เผย วัคซีน "โมเดอร์นา" ถึงไทยอีก 1,382,500 โดส 27 พ.ย.นี้

 

ซึ่งทาง "สมาคมโรงพยาบาลเอกชน" ได้มีข้อสรุปในภาพรวมเกี่ยวกับแนวทางการ "ฉีดวัคซีน" โมเดอร์นา (Moderna) ดังต่อไปนี้

 

1.กลุ่มที่ยังไม่เคยได้รับวัคซีนโควิด-19

 

 • อายุตั้งแต่ 12 ปีขึ้นไป ฉีดเข็ม 1 และ 2 โมเดอร์นา ระยะเวลาห่างกัน 28-42 วัน
 • หญิงตั้งครรภ์ อายุครรภ์ตั้งแต่ 12 สัปดาห์ขึ้นไป ฉีดเข็ม 1 และ 2 โมเดอร์นา ระยะเวลาห่างกัน 28-42 วัน
 • ผู้ที่ได้รับยากดภูมิคุ้มกัน ฉีดเข็ม 1 และ 2 โมเดอร์นา ระยะเวลาห่างกัน 28-42 วัน (เข็ม 3 ห่างจากเข็ม 2 ประมาณ 1-3 เดือน)
 • มีประวัติติดเชื้อโควิด-19 ตั้งแต่ 1 เดือนขึ้นไป ฉีดเข็ม 1 และ 2 โมเดอร์นา ระยะเวลาห่างกัน 28-42 วัน

 

 

2.กลุ่มที่ได้รับวัคซีนโควิดแล้ว 1 เข็ม

 

 • ผู้ที่ได้รับวัคซีนชนิดเชื้อตาย (ซิโนแวค หรือ ซิโนฟาร์ม) 1 เข็ม ฉีดเข็ม 1 และ 2 โมเดอร์นา ระยะเวลาห่างกัน 28-42 วัน
 • กลุ่มที่ได้รับวัคซีนโควิดแอสตร้าเซนเนก้า ฉีดเข็ม 2 โมเดอร์นาห่างจากเข็มแรก 4-12 สัปดาห์ 
 • กลุ่มที่ได้รับวัคซีนโควิดไฟเซอร์ ฉีดเข็ม 2 โมเดอร์นาห่างจากเข็มแรก 3-6 สัปดาห์

 

3.กลุ่มที่ได้รับวัคซีนโควิดแล้ว 2 เข็ม

 

 • ผู้ที่ได้รับวัคซีนชนิดเชื้อตาย (ซิโนแวค หรือ ซิโนฟาร์ม) 2 เข็ม ฉีดเข็ม 3 โมเดอร์นา ห่างจากเข็ม 2 ประมาณ 1-3 เดือน 
 • กลุ่มที่ได้รับวัคซีนโควิดแอสตร้าเซนเนก้า 2 เข็ม ฉีดเข็ม 3 โมเดอร์นา ห่างจากเข็ม 2 ประมาณ 6 เดือน
 • ผู้ที่ได้รับวัคซีนโควิดแบบผสม (สูตรไขว้) 2 เข็ม ฉีดเข็ม 3 โมเดอร์นา ห่างจากเข็ม 2 ประมาณ 3-6 เดือน 
 • กลุ่มที่ได้รับวัคซีนโควิดไฟเซอร์ 2 เข็ม ฉีดเข็ม 3 โมเดอร์นา ห่างจากเข็ม 2 ประมาณ 6 เดือน
 • กลุ่มที่ได้รับวัคซีนโควิดครบ 2 เข็มและได้รับการกระตุ้นเข็ม 3 เรียบร้อยแล้ว ยังไม่มีแนวทางที่ชัดเจน ณ เวลานี้ ทั้งนี้ให้ปรึกษาถึงความจำเป็นกับแพทย์ผู้เชี่ยวชาญและโรงพยาบาลที่เข้ารับการฉีดวัคซีน

 

แนวทาง "ฉีดวัคซีนโมเดอร์นา" ครบจบ ใครฉีดเข็ม 1 2 3 ชนิดไหนมาบ้าง เช็คดูได้หมด