อภ. เผย วัคซีน "โมเดอร์นา" ถึงไทยอีก 1,382,500 โดส 27 พ.ย.นี้

อภ. เผย วัคซีน "โมเดอร์นา" ถึงไทยอีก 1,382,500 โดส 27 พ.ย.นี้

อภ. รายงานความคืบหน้า ส่งมอบวัคซีน "โมเดอร์นา" จาก บริษัทซิลลิค ฟาร์มา จำกัด โดยวัคซีนจะมาถึงไทยอีก 1,382,500 โดส วันที่ 27 พ.ย.นี้ เวลา 16.45 น. รวมวัคซีนที่นำเข้ามาแล้ว จำนวน 1,942,700 โดส

วันนี้ (24 พ.ย. 64) องค์การเภสัชกรรม (อภ.) ประกาศโดยระบุว่า ตามที่ องค์การเภสัชกรรม ได้มีการติดตามความคืบหน้าการส่งมอบ วัคซีนโมเดอร์นา จาก บริษัทซิลลิค ฟาร์มา จำกัด อย่างต่อเนื่องนั้น

 

ขณะนี้ องค์การเภสัชกรรม ได้รับแจ้งจาก บริษัท ซิลลิค ฟาร์มา จำกัด เมื่อช่วงบ่ายของวันพุธที่ 24 พฤศจิกายน 2564 ว่าวัคซีนโมเดอร์นาล็อตที่มาจากแหล่งผลิตของประเทศสหรัฐอเมริกา จะมาถึงประเทศไทย จำนวน 1,382,500 โดส ในวันเสาร์ที่ 27 พฤศจิกายน 2564 เวลา 16.45 น. โดยสายการบิน China Airlines เที่ยวบิน CI 0835 เส้นทาง ไทเป – กรุงเทพมหานคร รวมวัคซีนที่นำเข้ามาแล้ว จำนวน 1,942,700โดส
​           
         

องค์การเภสัชกรรม สมาคมโรงพยาบาลเอกชน และ บริษัท ซิลลิค ฟาร์มา จำกัด มีความมุ่งมั่น ตั้งใจ ที่จะดำเนินงานด้านวัคซีนให้ประสบความสำเร็จ เพื่อสร้างภูมิคุ้มกันหมู่ให้เกิดขึ้น เพื่อนำเศรษฐกิจและชีวิตปกติสุขกลับคืนมาโดยเร็ว สำหรับความคืบหน้าดังกล่าวองค์การเภสัชกรรมจะประชาสัมพันธ์ให้ทราบเป็นระยะ ๆ ต่อไป

อภ. เผย วัคซีน "โมเดอร์นา" ถึงไทยอีก 1,382,500 โดส 27 พ.ย.นี้