อบจ.ภูเก็ต บริการฉีดวัคซีน "โมเดอร์นา" ให้ประชาชนกว่า 600 คน

อบจ.ภูเก็ต บริการฉีดวัคซีนโมเดอร์นาให้ชาวภูเก็ตที่ลงทะเบียนตามเงื่อนสภากาชาดไทยกว่า 600 คน และเตรียมพร้อมสั่งจองเพิ่มเติมหวังใช้บูทเตอร์เข็ม 4 ในปีหน้า ขณะที่การฉีดวัคซีนภาพรวมทั้งจังหวัด ฉีดครบ 2 เข็มไปแล้วกว่า 80% และยังพบผู้ติดเชื้อรายใหม่พุ่งกว่า 100 คน

เมื่อวันที่ 24 พ.ย. 64 ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ประชาชนชาวภูเก็ตที่ลงทะเบียนเพื่อรับการฉีดวัคซีนโมเดอร์นา ซึ่งองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต ภายใต้การนำของนายเรวัต อารีรอบ นายก อบจ.ภูเก็ต ได้รับการจัดสรรจากสภากาชาดไทย ภายใต้เงื่อนไขที่กำหนด ใน 5 กลุ่ม ได้แก่ 1. คนพิการ ผู้ป่วยติดเตียง สตรีตั้งครรภ์ 2. ผู้สูงอายุ 70 ปีขึ้นไป 3. บุคลากรทางการแพทย์และพยาบาลในถิ่นทุรกันดาร 4. ผู้ที่ทำงานประจำอยู่ในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ครูผู้สอนในโรงเรียนอนุบาล หรือครูอาจารย์ ผู้ที่ทำหน้าที่ สอนหนังสือในโรงเรียน และ 5. บุคลากรที่ต้องออกปฏิบัติงานสัมผัสประชาชน ซึ่งทั้งหมดจะต้องไม่เคยรับวัคซีนโควิด-19 มาก่อน ตามโครงการฉีดวัคซีนของ อบจ.ภูเก็ต ทยอยเข้ารับการฉีดวัคซีนฟรี ที่ศูนย์ฉีดวัคซีนโรงแรมภูเก็ตเมอร์ลิน ในการนี้นายเรวัต อารีรอบ นายก อบจ.ภูเก็ต พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร สมาชิกสภา อบจ.ภูเก็ต และผู้เกี่ยวข้องได้ลงพื้นที่มาตรวจเยี่ยมให้กำลังใจบุคลากรที่ปฏิบัติงานและผู้มารับการฉีดวัคซีนด้วย โดยในครั้งนี้กำหนดการฉีดไว้ 2 วัน ระหว่างวันที่ 23-24 พฤศจิกายนนี้ ซึ่งมีผู้ลงทะเบียนไว้จำนวน 640 คน

นายเรวัต อารีรอบ นายก อบจ.ภูเก็ต กล่าวว่า นอกจากการขอรับการจัดสรรวัคซีนโมเดอร์นาจากสภากาชาดไทยมาบริการให้กับพี่น้องประชาชนฟรี ตามเงื่อนไขที่กำหนดแล้ว และเป็นการเสริมในส่วนที่ทางรัฐบาลจัดสรรมาให้กับคนภูเก็ตในภาพรวม และเพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมในอนาคต อบจ.ภูเก็ต ยังได้ประสานขอซื้อวัคซีนผ่านทาง องค์การเภสัช อีกจำนวนกว่า 60,000 โดส เพื่อไว้เป็นเข็มบูทสเตอร์ เข็มที่ 4 สำหรับพี่น้องประชาชนคนภูเก็ต คาดว่า วัคซีนจะมาถึงประมาณเดือนกุมภาพันธ์ หรือมีนาคม 2565 แต่ทั้งนี้ต้องรอรัฐบาลอนุญาตให้มีการรับวัคซีนเข็มที่ 4 ได้ เชื่อว่า จะทำให้คนภูเก็ตได้รับวัคซีนบูทเตอร์เป็นเข็มที่ 4 เป็นกลุ่มแรกๆ
 

อย่างไรก็ตาม ผู้สื่อข่าวรายงานถึง การฉีดวัคซีนโควิด-19 ของจังหวัดภูเก็ต ในภาพรวม ณ วันที่ 23 พฤศจิกายน 2564 ว่า จากเป้าหมายที่วางไว้ 547,584 คน มีผู้ที่ฉีดเข็มที่ 1 แล้ว จำนวน 470,833 คน คิดเป็น 85.98% มีผู้ฉีดเข็มที่ 2 จำนวน 450,136 คนคิดเป็น 82.2% และ มีผู้ฉีดเข็มที่ 3 จำนวน 259,488 คน คิดเป็น 79.7% .

ในขณะเดียวกันสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดภูเก็ต รายงาน สถานการณ์ผู้ติดเชื้อโควิด-19 ประจำวันที่ 23 พฤศจิกายน 2564 ว่า พบผู้ติดเชื้อโควิด-19 จำนวน 105 ราย ในจำนวนดังกล่าว เป็นผู้ติดเชื้อ จากภูเก็ตแซนด์บ็อกซ์ 1 ราย และ Test