งัดระเบียบยุค "ทักษิณ" แจง งบลับ 21.69 ล้านบาท รับภารกิจความมั่นคง

งัดระเบียบยุค "ทักษิณ" แจง งบลับ 21.69 ล้านบาท รับภารกิจความมั่นคง

"กลาโหม" แจง ครม. อนุมัติงบลับ 21.69 ล้าน แก้ปัญหาความมั่นคง ทั้ง การข่าว การรักษาความสงบเรียบร้อยภายใน และ จัดตั้งศูนย์บัญชาการกระทรวงกลาโหม ยึดตามระเบียบเดียวยุค "ทักษิณ"  ย้ำเปิดเผยไม่ได้

24 พ.ย.2564 ที่ กระทรวงกลาโหม พลเอกคงชีพ ตันตระวาณิชย์ โฆษกกระทรวงกลาโหม  กล่าวภายหลังการประชุมสภากลาโหมครั้งที่ 11/2564 กล่าวถึงกรณีคณะรัฐมนตรีอนุมัติงบประมาณลับของกระทรวงกลาโหมเมื่อวานนี้ (23 พ.ย. 64) ว่า งบลับเป็นเรื่องที่อนุมัติเพิ่มเติม เป็นการเปลี่ยนแปลงงบแผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาศักยภาพการป้องกันประเทศและความพร้อมเผชิญภัยคุกคามทุกมิติ วงเงิน 21.69 ล้านบาท เป็นงบลับที่ต้องได้รับการอนุมัติจากคณะรัฐมนตรี โดยค่าใช้จ่ายของลับ มีขอบเขตของการทํางานเป็นเรื่องการแก้ไขปัญหาความมั่นคงที่เป็นความลับ ไม่สามารถเปิดเผยได้ ซึ่งเป็นเรื่องความมั่นคง การข่าว การรักษาความสงบเรียบร้อยภายใน และการจัดตั้งศูนย์บัญชาการกระทรวงกลาโหม แต่ไม่ใช่ศูนย์บัญชาการทหาร

ทั้งนี้ พลเอกคงชีพ ยืนยันว่า โดยการใช้งบประมาณดังกล่าวเป็นไปตามระเบียบของทางราชการสำนักนายกรัฐมนตรีปี 2547 เช่นเดียวกับในสมัยที่นายทักษิณ ชินวัตร เป็นนายกรัฐมนตรี ซึ่งสามารถตรวจสอบได้ โดยมีสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน หรือ สตง. สามารถเข้าไปตรวจสอบได้ พร้อมกับย้ำว่าการใช้งบลับเป็นไปตามระเบียบของทางราชการเพียงแต่ไม่สามารถเปิดเผยได้

ส่วนการจัดศูนย์บัญชาการกระทรวงกลาโหม ดูแลหน่วยความมั่นคง ที่จะต้องปฏิบัติหน้าที่ร่วมกันทั้งหมด จะมีที่ตั้งอยู่ที่กระทรวงกลาโหม ซึ่งขณะนี้อยู่ระหว่างการจัดตั้งขึ้น เพื่อให้เกิดความสมบูรณ์ ซึ่งใช้ประชุมประสานงารกับต่างประเทศด้วยและประสานงานงานกับกระทรวงต่างๆด้วย รวมถึงประสานงานกับหน่วยงานด้านความมั่นคง ทั้งงานด้านการข่าว ยาเสพติด โดยมีศูนย์บัญชาการทางทหารกองบัญชาการกองทัพไทยไปหน่วยปฏิบัติ ซึ่งตามขั้นตอนจะต้องรายงานผลสัมฤทธิ์ของงานให้นายกฯ ทราบทุก 3 เดือน