ก.ล.ต.นับหนึ่งไฟลิ่ง NV เสนอขาย IPO จำนวน 150 ล้านหุ้น

ก.ล.ต.นับหนึ่งไฟลิ่ง NV เสนอขาย IPO จำนวน 150 ล้านหุ้น

“NV” นับหนึ่งไฟลิ่ง ยื่นเสนอขายหุ้น IPO จำนวน 150 ล้านหุ้น แต่งตัวพร้อมเทรด SET หมวดสินค้าอุปโภคบริโภค ธุรกิจของใช้ส่วนตัวและเวชภัณฑ์ เพิ่มศักยภาพยกระดับการเป็นผู้นำผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร

นายเอกจักร บัวหภักดี กรรมการผู้จัดการ บริษัท แคปปิตอล วัน พาร์ทเนอร์ จำกัด ในฐานะที่ปรึกษาทางการเงิน บริษัท โนวา ออร์แกนิค จำกัด (มหาชน) หรือ NV เปิดเผยว่า สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) ได้นับหนึ่งแบบแสดงรายการข้อมูล (ไฟลิ่ง) ของบริษัท โนวา ออร์แกนิค จำกัด (มหาชน) ซึ่งประกอบธุรกิจผลิตและจัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร

หลังได้ยื่นแบบไฟลิ่งเพื่อเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่ประชาชนทั่วไปเป็นครั้งแรก (IPO) จำนวน 150 ล้านหุ้น หรือคิดเป็น 25% ของจำนวนหุ้นสามัญที่ออก และเรียกชำระแล้วทั้งหมดของบริษัทมูลค่าที่ตราไว้ (พาร์ ) 0.50 บาท จะเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET) ในหมวดสินค้าอุปโภคบริโภค ธุรกิจของใช้ส่วนตัวและเวชภัณฑ์

สำหรับแผนเสนอขายหุ้น IPO ครั้งนี้ บริษัทจะนำเงินไปใช้ลงทุนในโรงงานและคลังสินค้าแห่งใหม่ ให้สามารถรองรับและขยายพื้นที่ในการจัดเก็บสินค้าได้สะดวก รวดเร็วและมีความทันสมัยมากยิ่งขึ้น ปรับปรุงโรงงานเดิมสำหรับการผลิตสินค้าประเภทสมุนไพร และโรงงานสกัดสารสำคัญ

และปรับปรุงอาคารสำนักงานแห่งใหม่ ทดแทนการเช่าอาคารซึ่งมีพื้นที่ขนาดเล็กไม่เพียงพอต่อการขยายตัวของบริษัท และใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนในการดำเนินกิจการ

นายนวพล จันทร์จุฑามาศ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท โนวา ออร์แกนิค จำกัด (มหาชน) กล่าวว่า บริษัทได้ประกอบธุรกิจผลิตและจัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร (Dietary Supplement Product) ซึ่งมีส่วนประกอบหลักจากวัตถุดิบที่หลากหลาย ภายใต้เครื่องหมายการค้าของบริษัท

แบ่งผลิตภัณฑ์ออกได้เป็น 3 กลุ่ม ได้แก่ กลุ่มผลิตภัณฑ์เสริมอาหารภายใต้เครื่องหมายการค้าโดนัทท์ (DONUTT) เช่น โดนัทท์คอลลาเจน โดนัทท์ไฟบีลี่ กลุ่มผลิตภัณฑ์เสริมอาหารภายใต้เครื่องหมายการค้าลีฟเนส (LIVNEST) ซึ่งมีส่วนผสมหลักจากวัตถุดิบถั่งเช่า

กลุ่มผลิตภัณฑ์เสริมอาหารภายใต้เครื่องหมายการค้าอื่นๆ เช่น ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารหลินจือพลัส ชิตาเกะ ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารมัทซึทาเกะ และผลิตภัณฑ์บำรุงเส้นผมภายใต้เครื่องหมายการค้าคิว-ติน (Q-Tin) เป็นต้น

นอกจากนี้ บริษัทได้ดำเนินธุรกิจรับจ้างผลิต ผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร (Original Equipment Manufacturer: OEM) ซึ่งจะให้คำปรึกษาและบริการแบบครบวงจร ตั้งแต่การให้คำแนะนำเกี่ยวกับสูตรการออกแบบบรรจุภัณฑ์

รวมถึงการจดแจ้งเลขสารบบอาหารของสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา (อ.ย.) กระทรวงสาธารณสุข ภายใต้เครื่องหมายการค้าของลูกค้าเอง

นายนวพล กล่าวว่า การเข้าระดมทุนในตลาดหลักทรัพย์ ครั้งนี้ เพื่อให้บริษัทสามารถขยายตัวและรองรับการเติบโตในอนาคต เนื่องจากตลาดผลิตภัณฑ์เสริมอาหารมีแนวโน้มที่เติบโตขึ้น ทำให้บริษัท ต้องการที่จะขยายโรงงานและคลังสินค้าแห่งใหม่ เพื่อยกระดับมาตรฐานสินค้า

รวมถึงการปรับปรุงโรงงานเดิมให้รองรับการผลิตสินค้าสมุนไพร และการทำโรงสกัด และพัฒนาสินค้าใหม่ๆ ออกสู่ตลาด ให้มีความหลากหลาย ทันสมัยและตอบโจทย์ความต้องการของผู้บริโภคที่มีความใส่ใจในสุขภาพเพิ่มมากขึ้น

ประกอบกับการขยายช่องทางการจัดจำหน่ายเพื่อให้ครอบคลุม และสอดคล้องกับสถานการณ์ในปัจจุบันทั้งในส่วนของการเพิ่มจำนวนพนักงานขายทางโทรศัพท์ ช่องทางออนไลน์หรือการวางจำหน่ายสินค้าในร้านค้าชั้นนำ เพื่อการเข้าถึงผู้บริโภคมากยิ่งขึ้น ภายใต้แนวคิด “โนวา คุ้มค่า ทุกการช้อป

นางยุพิน จันทร์จุฑามาศ ประธานเจ้าหน้าที่สายงานบัญชีและการเงิน บริษัท โนวา ออร์แกนิค จำกัด (มหาชน) เปิดเผยว่า บริษัทมีรายได้จากการขายรวมสำหรับปี 2561 – 2563 และสำหรับงวด 9 เดือนแรกของปี 2564 อยู่ที่ 327.42 ล้านบาท 478.07 ล้านบาท 2,231.29 ล้านบาท และ 910.14 ล้านบาท ตามลำดับ

ซึ่งในปี 2563 ผลิตภัณฑ์ภายใต้เครื่องหมายการค้าลีฟเนสเป็นกลุ่มผลิตภัณฑ์ที่สร้างรายได้หลักให้แก่บริษัท ซึ่งคิดเป็นสัดส่วน 88.54% ของรายได้รวมทั้งหมด

บริษัทมีกำไรสุทธิ 2561 – 2563 และสำหรับงวด 9 เดือนแรกของปี 2564 อยู่ที่ 17.60 ล้านบาท 75.65 ล้านบาท 780.81 ล้านบาท และ 74.22 ล้านบาท ตามลำดับ โดยมีอัตรากำไรสุทธิอยู่ที่ 5.31% 15.80% 34.86% และ 8.14% ตามลำดับ

ทั้งนี้ ในช่วงต้นปี 2564 บริษัทได้รับผลกระทบจากกระแสข่าวเชิงลบเกี่ยวกับการบริโภคผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร จึงทำให้ชะลอการเผยแพร่สื่อโฆษณาช่องทางต่างๆ ส่งผลให้บริษัทมีผลประกอบการที่ปรับตัวลดลง

แต่ทั้งนี้ บริษัทได้มีการปรับกลยุทธ์การตลาด กระจายการทำการตลาดครอบคลุมสินค้าให้มีความหลากหลายมากขึ้นเพื่อการเติบโตในระยะยาวอย่างยั่งยืน โดยบริษัท ยังคงสามารถรักษายอดขายและกำไรสุทธิให้อยู่ในระดับที่น่าพอใจ

 

พิสูจน์อักษร โดย....สุรีย์  ศิลาวงษ์