"รัฐสภา" ถกยาว 16ชั่วโมง ก่อนลงมติ "ร่างรธน.ฉบับประชาชน" วันนี้

"รัฐสภา" ถกยาว 16ชั่วโมง ก่อนลงมติ "ร่างรธน.ฉบับประชาชน" วันนี้

"เสรี" ชี้ ร่างรธน.ฉบับประชาชนคือ ระบอบปิยบุตร ทนไม่ไหวส.ว.ถูกด่า ภูมิใจตนเอง ไม่เคยเป็นส.ว.ซื้อเสียง ด้าน "ปิยบุตร" แจงเนื้อหาไม่ล้มล้างการปกครอง ซัด "บางคน" มีทัศนคติเป็นลบกับนักเลือกตั้ง

         ผู้สื่อข่าวรายงานถึงการประชุมร่วมรัฐสภา วาระพิจารณา ร่างรัฐธรรมนูญแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่...) พ.ศ.... เสนอโดยประชาชน 1.35 แสนรายชื่อ ในขั้นรับหลักการ  ซี่งเริ่มพิจารณามาตั้งแต่เวลา 09.50 น. ของวันที่ 16 พฤศจิกายน ได้สิ้นสุดการอภิปรายเมื่อเวลา 01.39 น. ของวันที่ 17 พฤศจิกายน รวมใช้เวลาอภิปรายทั้งสิ้น เกือบ 16 ชั่วโมง

 

         โดยในตอนท้ายของการพิจารณา พบว่ายังมีการประท้วงประปราย หลังจากที่นายเสรี สุวรรณภานนท์ ส.ว.ซึ่งแจ้งความประสงค์อภิปรายเป็นคนสุดท้ายของวุฒิสภา ได้อภิปรายพาดพิงว่า ร่างแก้ไขรัฐธรรมนูญฉบับประชาชน ที่เสนอนั้นเป็นระบอบปิยบุตร อีกทั้งเนื้อหาที่แก้ไขมีหลักการและเหตุผลที่ใช้ถ้อยคำรุนแรง ทำให้บ้านเมืองยุ่งวุ่นวาย เพราะคนเข้าใจผิดว่า ทั้งนี้ร่างรัฐธรรมนูญฉบับที่นายพริษฐ์ วัชรสินธุ และนายปิยบุตร แสงกนกกุล เสนอนั้นเพื่อหวังผลทางการเมืองเพราะเป็นบุคคลที่มีส่วนได้ส่วนเสียกับสภาพปัญหาปัจจุบัน และมีเจตนาให้สภาไม่รับร่างรัฐธรรมนูญ เพื่อสร้างความชอบธรรมให้กับตนเองว่าเสนอร่างแล้วทางสภาเขาไม่รับเพื่อให้ประชาชนรู้สึกไม่ดีกับวุฒิสภา และต้องการให้ส.ว.เป็นแพะรับบาป 

"รัฐสภา" ถกยาว 16ชั่วโมง ก่อนลงมติ "ร่างรธน.ฉบับประชาชน" วันนี้

  

         “จิตสำนึกของวุฒิสภามองว่าการแก้ไขรัฐธรรมนูญต้องสุจริตไม่มีเจตนาแอบแฝง ผลประโยชน์ส่วนตนและแก้ไขเพื่อประโยชน์ประชาชนทั้งประเทศ ส.ว.ถูกกล่าวหาตั้งแต่เช้าถูกสับโขกด้วยถ้อยคำกระทบกระเทียบเปรียบเปรยเหมือนเราไม่ได้ทำงานอะไรเลย เป็นองค์กรวุฒิสภาที่รับเงินเดือน เสียงบประมาณอย่างน้อย ส.ว.ชุดผมไม่ได้ซื้อเสียงเข้ามา จะดีจะร้ายอย่างไรก็ไม่เคยโกงการเลือกตั้ง ไม่เคยทำผิดกฏหมายแต่เข้ามาด้วยระบบที่รัฐธรรมนูญปัจจุบันเขียนไว้” นายเสรี อภิปราย

 

         ผู้สื่อข่าวรายงานว่าระหว่างที่นายเสรีอภิปราย พบการประท้วงและ กระแหนะกระแหนเป็นระยะๆ จากส.ส.พรรคก้าวไกล ทำให้เกิดการปะทะคารมวุ่นวาย จนนายชวน หลีกภัย ประธานรัฐสภา ทำหน้าที่ประธานการประชุมต้องควบคุมการประชุมด้วยการพูดเตือนสติผู้อภิปรายและผู้ประท้วงหลายรอบ

 

 

         จากนั้นเวลา 01.18 น. นายปิยบุตร  อภิปรายสรุปว่า ร่างแก้ไขรัฐธรรมนูญฉบับที่เสนอเข้ารัฐสภา ถูกตั้งฉายาต่างๆนานาว่ารวมศูนย์อำนาจ บั่นทอน ควบคุม ล่วงเกิน ล่วงล้ำ ลวงลูก ลงเหว บ้างก็ว่าถูกยกร่างมาด้วยความเกลียด ความกลัวและความเกิน ตนยืนยันว่าร่างนี้ไม่ได้มีลักษณะแบบที่ตั้งสมญานามมาแต่ประการใด ทั้งนี้พบว่าการอภิปรายของสมาชิกรัฐสภาบางคนมีทัศนคติที่เกลียดนักการเมืองที่มาจากการเลือกตั้งจนเกินไป และสะท้อนทัศนคติของความโกรธ กลัวสูญเสียอำนาจ

"รัฐสภา" ถกยาว 16ชั่วโมง ก่อนลงมติ "ร่างรธน.ฉบับประชาชน" วันนี้

         “ร่างรัฐธรรมนูญฉบับนี้ยกร่างขึ้นมาจากสมมุติฐานที่ว่าระบบรัฐธรรมนูญไทยและระบบการเมืองการปกครองของประเทศไทยผิดเพี้ยนไปจากระบบปกติ เฉไฉออกหลูทางประชาธิปไตยมากขึ้นนับตั้งแต่รัฐประหาร 19 กันยายน 2549 และรัฐประหาร 22 พฤษภาคม 2557  ดังนั้นร่างแก้ไขรัฐธรรมนูญฉบับที่เสนอต้องการปรับปรุงเข้าสู่จุดสมดุล คืนความปกติ หลังจากที่ต้องอยู่กับรัฐธรรมนูญที่ผิดปกติและระบบการเมืองที่ผิดเพี้ยนมานานเกือบสองทศวรรษ และผมยืนยันว่าเนื้อหาที่เสนอไม่มีส่วนใดที่ล้มล้างการปกครอง” นายปิยบุตรชี้แจง

 

 

 

         จากนั้นนายพรเพชร วิชิตชลชัย ประธานวุฒิสภา ในฐานะรองประธานรัฐสภา ทำหน้าที่เป็นประธานการประชุมได้สั่งปิดการประชุมในเวลา 01.39 น. และนัดลงมติในขั้นรับหลักการ ด้วยการขานชื่อสมาชิกรัฐสภา ทีละคน ในเวลา 10.00 น. ของวันนี้ (17 พฤศจิกายน)