"อนุศักดิ์" ขอเป็นจระเข้ ขวาง "ร่างรธน.ฉบับประชาชน" ห่วงเนื้อหาขัด ม.255

"อนุศักดิ์" ขอเป็นจระเข้ ขวาง "ร่างรธน.ฉบับประชาชน" ห่วงเนื้อหาขัด ม.255

"ส.ว." ชี้เหมือนมีแผนเตรียมชุมนุม หลัง "ร่างรธน.ฉบับประชาชน" ถูกคว่ำ ห่วงเนื้อหา ขัด มาตรา255 เปลี่ยนแปลงการปกครอง ด้าน"ส.ส.เสรีรวมไทย" ซัด "ส.ว." น่าละอาย รับตำแหน่ง แต่เดินตามนักการเมือง

         นายอนุศักดิ์ คงมาลัย ส.ว. อภิปรายต่อที่ประชุมรัฐสภา วาระพิจารณาร่างแก้ไขรัฐธรรมนูญ (ฉบับที่...) พ.ศ.... เสนอโดยภาคประชาชน 1.35แสนรายชื่อ วาระรับหลักการ ว่า มีคนอภิปรายว่า หากรัฐสภาไม่รับหลักการร่างแก้ไขรัฐธรรมนูญฉบับดังกล่าว อาจมีการชุมนุมประท้วง ซึ่งคล้ายกับการเตรียมการไว้ก่อนแล้ว อย่างไรก็ดีการเสนอร่างแก้ไขรัฐธรรมนูญฉบับดังกล่าว ตนเสียดายแนวคิดที่มีความคิดในอุดมคติที่จะสร้างระบอบประชาธิปไตยที่สมบูรณ์ ทั้งนี้แนวคิดดังกล่าวต้องถูกตรวจสอบว่าสิ่งที่เสนอแก้ ที่เหมือนลิงแก้แหนั้น เข้าข่ายมาตรา 255 ว่ามีบทเปลี่ยนแปลงระบอบการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข หรือเปลี่ยนแปลงรูปแบบของรัฐหรือไม่  ทั้งนี้ตนไม่แน่ใจว่าตนจะเป็นจระเข้ขวางคลองหรือไม่ เพราะตนเห็นจระเข้น้อยฝังโคลนอยู่แถวนี้

         ขณะที่น.ส.นภาพร เพ็ชรจินดา ส.ส.บัญชีรายชื่อ พรรคเสรีรวมไทย อภิปรายในลำดับต่อมาว่า ส.ว.ชุดปัจจุบันพบว่าเดินตามนักการเมือง หากเป็นตนจะไม่รับตำแหน่ง ส.ว. เพราะมีความละอายใจกับประชาชน สำหรับร่างแก้ไขรัฐธรรมนูญฉบับประชาชน หากส.ว.เป็นนักประชาธิปไตยต้องรับ แต่หากตั้งธงคว่ำ คือเป็นนักปฏิวัติ ทั้งนี้ตนขอให้ส.ว. องค์กรอิสระที่อาสาเข้ามาทำงาน และเมื่อประชาชนไม่ต้องการควรพิจารณาตนเอง

"อนุศักดิ์" ขอเป็นจระเข้ ขวาง "ร่างรธน.ฉบับประชาชน" ห่วงเนื้อหาขัด ม.255

         “ส.ว. ควรเข้ามารับตำแหน่งอย่างสง่างามไม่ใช่มาจากการแต่งตั้งของคสช. แล้วทำหน้าที่ต่ออายุให้คสช. สร้างปัญหาให้ประเทศ ตนขอสนับสนุนร่างแก้ไขรัฐธรรมนูญฉบับประชาชน” น.ส.นภาพร อภิปราย