"โควิด-19" เชียงใหม่ ติดเชื้อเพิ่ม 456 ราย เสียชีวิต 4 ราย

"โควิด-19" เชียงใหม่ ติดเชื้อเพิ่ม 456 ราย เสียชีวิต 4 ราย

สถานการณ์ COVID-19 พื้นที่ จ.เชียงใหม่ พบผู้ป่วยติดเชื้อเพิ่ม 456 ราย เสียชีวิตเพิ่ม 4 ราย จัดทีมปฏิบัติการเชิงรุกตั้งจุดตรวจคัดกรองและฉีดวัคซีนในพื้นที่เฝ้าระวังสูงสุด 15 ชุมชนในเขตเทศบาลนครเชียงใหม่ ระหว่างวันที่ 12-14 พ.ย. 64 จำกัดวงการแพร่ระบาด

เมื่อวันที่ 12 พ.ย. 64 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ รายงานสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 ในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ พบผู้ติดเชื้อรายใหม่เพิ่ม 456 ราย โดยเป็นผู้ติดเชื้อในจังหวัด 450 ราย อีก 6 ราย เป็นผู้ติดเชื้อจากต่างจังหวัด  ทำให้ยอดผู้ติดเชื้อสะสมตั้งแต่เดือนกรกฎาคม 2564 จนถึงปัจจุบัน อยู่ที่ 17,505 ราย ยังคงรักษาตัวอยู่ในโรงพยาบาลทุกประเภท จำนวน 4,900 ราย แยกเป็นโรงพยาบาลสนามจังหวัดเชียงใหม่ 216 ราย โรงพยาบาลสนามเฉพาะกิจ 91 ราย Community Isolation (CI) 2,296 ราย Home Isolation (HI) 406 ราย Hospitel 351 ราย โรงพยาบาลรัฐ 537 ราย โรงพยาบาลเอกชน 925 ราย และโรงพยาบาลต่างจังหวัด 78 ราย

"โควิด-19" เชียงใหม่ ติดเชื้อเพิ่ม 456 ราย เสียชีวิต 4 ราย

สำหรับผู้ติดเชื้อที่ยังรักษาตัวอยู่นั้น แยกเป็นกลุ่มผู้ป่วยที่ไม่มีอาการหรืออาการเล็กน้อย 3,840 ราย อาการปานกลาง 967 ราย อาการหนัก 93 ราย รักษาหายกลับบ้านวันนี้ (12 พ.ย.2564) 440 ราย และมีผู้เสียชีวิตเพิ่ม 4 ราย ทำให้มีผู้เสียชีวิตสะสม 82 ราย ส่วนการตรวจ ATK ข้อมูลเมื่อวันที่ 11 พ.ย. 64 จำนวน 2,827 ราย พบผู้มีผลบวก 163 ราย

ส่วนการบริหารจัดการวัคซีนจังหวัดเชียงใหม่ ขณะนี้มีผู้ได้รับการฉีดวัคซีนไปแล้ว1,277,835 ราย คิดเป็นร้อยละ 73.89 จากประชากรจังหวัดเชียงใหม่ 1,729,353 ราย ขณะที่ทางจังหวัดเชียงใหม่ ได้จัดชุดปฏิบัติการเชิงรุกลงพื้นที่เฝ้าระวังสูงสุด 15 ชุมชนในเขตเทศบาลนครเชียงใหม่ เพื่อตรวจคัดกรองและฉีดวัคซีนให้กลุ่มเสี่ยงสูง และ กลุ่มต่างด้าวที่อาศัยอยู่ในชุมชน เพื่อจำกัดวงการแพร่ระบาด คาดภายใน 14 วันสถานการณ์การแพร่ระบาดจะดีขึ้น
 

นอกจากนั้น ยังได้ลงพื้นที่ตรวจหาเชื้อโควิด-19 และ ฉีดวัคซีนที่มัสยิดช้างคลาน สำหรับในวันที่ 13 พ.ย. 64 ลงพื้นที่ตรวจหาเชื้อโควิด-19 และ ฉีดวัคซีน ที่โรงเรียนเทศบาลวัดเชียงยืน, จุดทางออกสนามกีฬาเทศบาลนครเชียงใหม่, โรงเรียนเทศบาลวัดป่าแพ่ง และ ตลาดเมืองใหม่ หน้าสถานีดับเพลิง ส่วนวันที่ 14 พ.ย.64 ลงพื้นที่ตรวจหาเชื้อโควิด-19 และ ฉีดวัคซีน ที่บริเวณหน้าการเคหะเชียงใหม่, บริเวณการเคหะหนองหอย 2, และบริเวณแขวงศรีวิชัย