อัพเดท "โควิดวันนี้" 10 จังหวัดติดเชื้อสูงสุด กทม. 674 จับตาสงขลา เชียงใหม่ นครศรีฯ

อัพเดท "โควิดวันนี้" 10 จังหวัดติดเชื้อสูงสุด กทม. 674 จับตาสงขลา เชียงใหม่ นครศรีฯ

เกาะติดเช็คอัพเดทล่าสุด "โควิดวันนี้" 10 จังหวัดติดเชื้อสูงสุด กทม. ยอด 674 ราย จับตาสงขลา เชียงใหม่ นครศรีธรรมราช ปัตตานี ชลบุรี ยะลา สุราษฎร์ธานี สมุทรปราการ ระยอง

อัพเดทต่อเนื่อง เกาะติดสถานการณ์ โควิดวันนี้ 12 พ.ย. 64 เกาะติดความคืบหน้า 10 จังหวัดติดเชื้อสูงสุด จากศูนย์บริหารสถานการณ์โควิด-19 (ศบค.) ตรวจสอบ อัพเดท 10 จังหวัดอันดับพบผู้ติดเชื้อโควิด 19 สูงสุด 

จํานวนผู้ติดเชื้อโควิดในประเทศรายใหม่ วันที่ 12 พฤศจิกายน 2564 ตรวจสอบ 10 จังหวัดอันดับ

1 กรุงเทพมหานคร 674 ราย
2 สงขลา 475 ราย
3 เชียงใหม่ 434 ราย
4 นครศรีธรรมราช 376 ราย
5 ปัตตานี 355 ราย
6 ชลบุรี 249 ราย
7 ยะลา 241 ราย
8 สุราษฎร์ธานี 216 ราย
9 สมุทรปราการ 205 ราย
10 ระยอง 186 ราย

อัพเดท "โควิดวันนี้" 10 จังหวัดติดเชื้อสูงสุด กทม. 674 จับตาสงขลา เชียงใหม่ นครศรีฯ

กรุงเทพมหานคร หรือ กทม. ยอดติดเชื้อโควิดสูงสุดอันดับ 1 ของประเทศ ตามด้วย สงขลา เชียงใหม่ นครศรีธรรมราช ปัตตานี ชลบุรี ยะลา สุราษฎร์ธานี สมุทรปราการ ระยอง 

 

อัพเดท "โควิดวันนี้" 10 จังหวัดติดเชื้อสูงสุด กทม. 674 จับตาสงขลา เชียงใหม่ นครศรีฯ

อัพเดท "โควิดวันนี้" 10 จังหวัดติดเชื้อสูงสุด กทม. 674 จับตาสงขลา เชียงใหม่ นครศรีฯ

อัพเดท "โควิดวันนี้" 10 จังหวัดติดเชื้อสูงสุด กทม. 674 จับตาสงขลา เชียงใหม่ นครศรีฯ

อัพเดท "โควิดวันนี้" 10 จังหวัดติดเชื้อสูงสุด กทม. 674 จับตาสงขลา เชียงใหม่ นครศรีฯ

วันศุกร์ที่ 12 พฤศจิกายน 2564  เวลา 12.30 น.
สถานการณ์การติดเชื้อ COVID-19 ในประเทศ
ข้อมูลตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2564
 ผู้ป่วยรายใหม่ 7,305 ราย
 หายป่วยแล้ว 1,861,110 ราย
 ผู้ป่วยยืนยันสะสม 1,975,411 ราย
 เสียชีวิตสะสม 19,840 ราย
--------------
ข้อมูลสะสมตั้งแต่ปี 2563
 หายป่วยแล้ว 1,888,536 ราย
 ผู้ป่วยยืนยันสะสม 2,004,274 ราย
 เสียชีวิตสะสม 19,934 ราย
ระหว่างวันที่ 28 กุมภาพันธ์ - 11 พฤศจิกายน 2564
 มีผู้รับวัคซีน สะสมทั้งหมด จำนวน 83,320,621 โดส
-----------
วันที่ 11 พฤศจิกายน 2564 มีผู้รับการฉีดวัคซีน 
เข็มที่ 1 จำนวน 230,037 ราย
เข็มที่ 2 จำนวน 523,566 ราย
เข็มที่ 3 จำนวน 34,487 ราย

อัพเดท "โควิดวันนี้" 10 จังหวัดติดเชื้อสูงสุด กทม. 674 จับตาสงขลา เชียงใหม่ นครศรีฯ


สถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ทั่วโลก 
วันศุกร์ที่ 12 พฤศจิกายน 2564 เวลา 10.00 น. 
ยอดผู้ติดเชื้อรวม 252,635,821 ราย 
อาการรุนแรง 77,016 ราย 
รักษาหายแล้ว 228,557,844 ราย 
เสียชีวิต 5,095,268 ราย 

 อันดับประเทศที่มีผู้ติดเชื้อสูงสุด
1. สหรัฐอเมริกา  จำนวน 47,693,516 ราย
2. อินเดีย  จำนวน 34,404,060 ราย
3. บราซิล  จำนวน 21,926,526 ราย
4. สหราชอาณาจักร  จำนวน 9,448,402 ราย
5. รัสเซีย  จำนวน 8,952,472 ราย

ประเทศไทย  อยู่ในอันดับที่ 24 จำนวน 2,004,274 ราย

อัพเดท "โควิดวันนี้" 10 จังหวัดติดเชื้อสูงสุด กทม. 674 จับตาสงขลา เชียงใหม่ นครศรีฯ

Q: เราจะสามารถกำจัดโรคโควิดให้หมดสิ้นไป ได้หรือไม่?

A: ไม่ได้ เนื่องจากมีความเป็นไปได้น้อยมาก แต่ขณะที่จำนวนประชากรทั่วโลกมีภูมิคุ้มกันเพิ่มขึ้น โรคโควิดมีแนวโน้มที่จะกลายเป็นโรคประจำถิ่น ซึ่งหมายความว่าไวรัสยังคงวนเวียนอยู่ในกลุ่มประชากรบางกลุ่ม

สิ่งสำคัญคือ เมื่อการฉีดวัคซีนครอบคลุมมากขึ้น อัตราการเข้ารักษาในโรงพยาบาลและการเสียชีวิตควรจะลดลง

ที่มา​ : World Health Organization Thailand , ศูนย์บริหารสถานการณ์โควิด19 - ศูนย์ข้อมูลCOVID19

อัพเดท "โควิดวันนี้" 10 จังหวัดติดเชื้อสูงสุด กทม. 674 จับตาสงขลา เชียงใหม่ นครศรีฯ