อัพเดท "โควิดวันนี้" 10 จังหวัดติดเชื้อสูงสุด กทม. 752 จับตาสงขลา เชียงใหม่ นครศรีฯ

อัพเดท "โควิดวันนี้" 10 จังหวัดติดเชื้อสูงสุด กทม. 752 จับตาสงขลา เชียงใหม่ นครศรีฯ

เกาะติดเช็คอัพเดทล่าสุด "โควิดวันนี้" 10 จังหวัดติดเชื้อสูงสุด กทม. ยอด 752 ราย จับตาสงขลา เชียงใหม่ นครศรีธรรมราช ปัตตานี ยะลา สมุทรปราการ สุราษฎร์ธานี ชลบุรี ระยอง

อัพเดทต่อเนื่อง เกาะติดสถานการณ์ โควิดวันนี้ 11 พ.ย. 64 เกาะติดความคืบหน้า 10 จังหวัดติดเชื้อสูงสุด จากศูนย์บริหารสถานการณ์โควิด-19 (ศบค.) ตรวจสอบ อัพเดท 10 จังหวัดอันดับพบผู้ติดเชื้อโควิด 19 สูงสุด 

จํานวนผู้ติดเชื้อโควิดในประเทศรายใหม่ วันที่ 11 พฤศจิกายน 2564 ตรวจสอบ 10 จังหวัดอันดับ

1 กรุงเทพมหานคร 752 ราย
2 สงขลา 496 ราย
3 เชียงใหม่ 391 ราย
4 นครศรีธรรมราช 375 ราย
5 ปัตตานี 355 ราย
6 ยะลา 275 ราย
7 สมุทรปราการ 262 ราย
8 สุราษฎร์ธานี 233 ราย
9 ชลบุรี 222 ราย
10 ระยอง 192 ราย


อัพเดท \"โควิดวันนี้\" 10 จังหวัดติดเชื้อสูงสุด กทม. 752 จับตาสงขลา เชียงใหม่ นครศรีฯ

11/1164 กรุงเทพมหานคร หรือ กทม. ยอดผู้ติดเชื้อโควิดสูงสุดอันดับ 1 ของประเทศ ตามด้วย สงขลา เชียงใหม่ นครศรีธรรมราช ปัตตานี ยะลา สมุทรปราการ สุราษฎร์ธานี ชลบุรี และ ระยอง

อัพเดท \"โควิดวันนี้\" 10 จังหวัดติดเชื้อสูงสุด กทม. 752 จับตาสงขลา เชียงใหม่ นครศรีฯ

อัพเดท \"โควิดวันนี้\" 10 จังหวัดติดเชื้อสูงสุด กทม. 752 จับตาสงขลา เชียงใหม่ นครศรีฯ

อัพเดท \"โควิดวันนี้\" 10 จังหวัดติดเชื้อสูงสุด กทม. 752 จับตาสงขลา เชียงใหม่ นครศรีฯ

อัพเดท \"โควิดวันนี้\" 10 จังหวัดติดเชื้อสูงสุด กทม. 752 จับตาสงขลา เชียงใหม่ นครศรีฯ

อัพเดท \"โควิดวันนี้\" 10 จังหวัดติดเชื้อสูงสุด กทม. 752 จับตาสงขลา เชียงใหม่ นครศรีฯ

อัพเดท \"โควิดวันนี้\" 10 จังหวัดติดเชื้อสูงสุด กทม. 752 จับตาสงขลา เชียงใหม่ นครศรีฯ

อัพเดท \"โควิดวันนี้\" 10 จังหวัดติดเชื้อสูงสุด กทม. 752 จับตาสงขลา เชียงใหม่ นครศรีฯ

อัพเดท \"โควิดวันนี้\" 10 จังหวัดติดเชื้อสูงสุด กทม. 752 จับตาสงขลา เชียงใหม่ นครศรีฯ

อัพเดท \"โควิดวันนี้\" 10 จังหวัดติดเชื้อสูงสุด กทม. 752 จับตาสงขลา เชียงใหม่ นครศรีฯ

อัพเดท \"โควิดวันนี้\" 10 จังหวัดติดเชื้อสูงสุด กทม. 752 จับตาสงขลา เชียงใหม่ นครศรีฯ

วันพฤหัสบดีที่ 11 พฤศจิกายน 2564  เวลา 11.30 น.
สถานการณ์การติดเชื้อ COVID-19 ในประเทศ
ข้อมูลตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2564
 ผู้ป่วยรายใหม่ 7,496 ราย
 หายป่วยแล้ว 1,853,210 ราย
 ผู้ป่วยยืนยันสะสม 1,968,106 ราย
 เสียชีวิตสะสม 19,789 ราย
----------------------------
ข้อมูลสะสมตั้งแต่ปี 2563
 หายป่วยแล้ว 1,880,636 ราย
 ผู้ป่วยยืนยันสะสม 1,996,969 ราย
 เสียชีวิตสะสม 19,883 ราย
ระหว่างวันที่ 28 กุมภาพันธ์ - 10 พฤศจิกายน 2564
 มีผู้รับวัคซีน สะสมทั้งหมด จำนวน 82,532,531 โดส
----------------------------
วันที่ 10 พฤศจิกายน 2564 มีผู้รับการฉีดวัคซีน 
เข็มที่ 1 จำนวน 223,903 ราย
เข็มที่ 2 จำนวน 516,278 ราย
เข็มที่ 3 จำนวน 31,288 ราย

อัพเดท \"โควิดวันนี้\" 10 จังหวัดติดเชื้อสูงสุด กทม. 752 จับตาสงขลา เชียงใหม่ นครศรีฯ


สถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ทั่วโลก 
วันพฤหัสบดีที่ 11 พฤศจิกายน 2564 เวลา 10.00 น. 
ยอดผู้ติดเชื้อรวม 252,111,221 ราย 
อาการรุนแรง 77,061 ราย 
รักษาหายแล้ว 228,179,591 ราย 
เสียชีวิต 5,087,996 ราย 

 อันดับประเทศที่มีผู้ติดเชื้อสูงสุด
1. สหรัฐอเมริกา  จำนวน 47,647,745 ราย
2. อินเดีย  จำนวน 34,388,579 ราย
3. บราซิล  จำนวน 21,911,382 ราย
4. สหราชอาณาจักร  จำนวน 9,406,001 ราย
5. รัสเซีย จำนวน 8,911,713 ราย

ประเทศไทย  อยู่ในอันดับที่ 24 จำนวน 1,996,969 ราย

อัพเดท \"โควิดวันนี้\" 10 จังหวัดติดเชื้อสูงสุด กทม. 752 จับตาสงขลา เชียงใหม่ นครศรีฯ